profiel

Wilma van Esch


Wilma van Esch
Bekijk mijn profiel

twitter

Voorstelling voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 2: Pauze! hetkind.org/?p=59459

Ongeveer 11 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Stella Nova, een ongewone voorschool in Stockholm

26 mei 2010

Wilma van Esch

Geplaatst in: Legitimering

Het kinderdagverblijf Stella Nova in Stockholm werkt op basis van de principes van Reggio Emilia. Openheid, participatie, zelfbepaald leren, veelvuldigheid, communicatie en waarden zijn sleutelbegrippen. De open en zorgvuldig ingerichte ruimtes waar de kinderen zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen lokken vanwege het grote succes dagelijks vele bezoekers.

logoHet kinderdagverblijf Stella Nova ligt in het stadsdeel Hallonbergen, Stockholm, Zweden, op de begane grond van een flatgebouw. Er verblijven momenteel 107 kinderen in 5 groepen voor 1- tot 6jarige kinderen uit 30 verschillende landen, die 25 verschillende talen spreken. De grootste groep komt uit Eritrea en spreekt Tingrinya. Maar 10 procent van de kinderen spreekt Zweeds als moedertaal . Meer dan 40 procent van de kinderen heeft een islamitische achtergrond.
Ook in Stockholm zijn er stadsdelen, waar veel inwoners de landstaal bijna niet spreken. Als gevolg daarvan zijn de taal- en begripsproblemen voorstelbaar, uitsluiting, geringe sociale aanpassing en marginalisering van hele bevolkingsgroepen. Het Zweedse onderwijsministerie stelt speciale middelen ter beschikking, zodat migrantenkinderen doelgericht in hun moedertaal onderwezen kunnen worden en het Zweeds zich succesvol als tweede taal kan verankeren. Toch zijn er vele aanwijzingen, dat zulke aanzetten ook in Zweden als overal toepasbare oplossingen niet succesvol zijn. In Stella Nova weet men niet meer, hoe deze speciale middelen adequaat in te zetten.

De OECD-studie „Starting Strong II‟ duidt op de basale betekenis van de vroegkinderlijke taalontwikkeling en ziet in de „100 talen‟ van de Reggio Emilia-pedagogiek het potentieel, voor migrantenkinderen een aan het kind aangepastere en succesvollere groei in de landstaal mogelijk te maken, dan door scholingen en oefeningen mogelijk is. Met nadruk heeft deze OECD-studie betrekking op een langdurig onderzoek over Stella Nova, waarbij men de succesfactoren opspoorde. Wat daarbij gevonden werd, is niet nieuw, maar al uit vele discussies over taalbevordering bekend: elk kind wordt serieus genomen en voelt zich waardevol; zijn familie is welkom. De verschillende culturen en moedertalen worden ook als waardevol gezien, maar het is belangrijk, de gemeenschappelijke landstaal in de dagelijkse arbeid zo te benutten, dat de kinderen zich met deze taal als zelfwerkzaam ervaren.

Elk kind wordt serieus genomen en voelt zich waardevol; zijn familie is welkom.

De structuren: geprivatiseerd en onconventioneel werken
Stella Nova werd na 1990 geprivatiseerd, om sluiting te voorkomen. Sinds die tijd leidt Nevelle Harper het kinderdagverblijf. Hij is in pedagogische kringen een bekende persoonlijkheid en meent, dat hij als Australiër in de Zweedse pedagogiek een zekere vrijheid tot het vragen naar achtergronden en uitproberen geniet. Zeer goede contacten verbinden hem met Reggio, hij is overtuigd van de waarde van Reggio-pedagogiek. Onbekommerd haalt hij binnen, wat hem voor Stella Nova nuttig schijnt. Zijn kinderdagverblijf hoorde bij het netwerk van het Stockholm-project „Pedagogiek in een veranderende wereld‟ dat ontstond, toen Reggio zijn intocht in de Zweedse kleuterpedagogiek beleefde.

Lees verder in Stella Nova een ongewone voorschool Egoscoop jrg 12 1

Download het artikel ‘Stella Nova een inspirerend zweeds model’

Uit het Duits vertaald door Marion Brummel en eerder in 2007 gepubliceerd in het tijdschrift Egoscoop. Wil je deze inspirerende kinderdagverblijven bezoeken? Het expertisecentrum EGO Nederland organiseert studiereize naar Stockholm, Zweden. Meer informatie op: www.expertisecentrumego.nl Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Janneke Mezenberg: j.mezenberg@fontys.nl


Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie