profiel

Merlijn Wentzel


Merlijn Wentzel
Bekijk mijn profiel

twitter

Kwetsbaarheid versus ‘the show must go on’ hetkind.org/?p=59603

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Aboutaleb op conferentie IHOKHW: ‘Onderwijs draait niet om uitgaven, maar om investeringen’

1 juni 2010

Merlijn Wentzel

In een tijd waarin politici vechten om het gelijk van de CPB-cijfers, een goed imago en verleid worden tot het formuleren van breekpunten, werd tijdens de landelijke conferentie “In het onderwijs kan het wel” (IHOKHW) de verbindpunten geformuleerd.  Burgemeester Aboutaleb: “Onderwijs is geen uitgave, maar een investering.” In een bond palet wisselden goede praktijkbeelden en -verhalen en valide theorieën elkaar af.  ‘Politici discussieerden, maar keken dezelfde kant op.’

In de ambiance van de prachtige theaterschool van Rotterdam opende burgemeester Ahmed Aboutaleb met een pleidooi om de aandacht te richten op het echte kapitaal van de stad: de mensen die er wonen. Met als hoogste prioriteit de kleinsten en het onderwijs. Aboutaleb: “Onderwijs is geen uitgave, maar een investering.”

Tijdens het ochtendprogramma lieten prof. Luc Stevens, prof. Rob Martens, prof. Fred Korthagen, leerkrachten, kinderen, directeuren, en succesvolle ondernemers zien wat en hoe het wel kan in het onderwijs. In een bond palet wisselden goede praktijkbeelden en -verhalen en valide theorieën elkaar af.

In de middagpauze spraken de deelnemers met elkaar en formuleerden hun onderwijsidealen. Onder leiding van Prem Radhakishun bouwden de voorzitters van de onderwijsraden, politici en onderwijsmensen aan een mindmap waarin de overeenkomsten zichtbaar werden. Het eerste vertrouwenwekkende verbond werd gesloten toen Jasper van Dijk van de SP, die eerder weg moest zijn statements toevertrouwde aan onderwijswoordvoerder van de VVD Ineke Dezentjé Hamming.

En of nou de ervaren Arie Slob van de CU sprak of de nieuwkomer Jesse Klaver van GroenLinks, het woord ‘ruimte’ viel aan het begin van het gesprek om de minuut. Alle politici gaven aan dat zij de inbreng van het onderwijs nodig hebben en er in een open dialoog naast zullen moeten  staan.
Korte discussies over exacte bewoordingen liepen vast, maar richtinggevende uitspraken werden direct onderschreven.

Een vijftal items bleken sterk overeenkomstig:

1. Kinderen moeten centraal komen staan. Niet het curriculum.
2. Alle talenten van alle kinderen moeten worden benut.
3. Er moet meer ruimte komen voor nieuwe initiatieven en de manier waarop leerkrachten hun onderwijs inrichten.
4. Scholen moeten eerst verantwoording afleggen aan kinderen, ouders en elkaar (horizontaal). Daarna aan externe partijen (vertikaal). De verantwoording moet over het hele curriculum en niet met een focus op rekenen en taal alleen.
5. De politiek moet naast het onderwijs staan en niet reageren op basis van incidenten, hypes en suggestieve beeldvorming. Een masterplan voor de lange termijn moet uitgangspunt worden.

De aanleiding van het congres IHOKHW waren voor de organisatoren, het verlies van talent en kwaliteit enerzijds, maar ook de onnodige nadelen van de negatieve beeldvorming van het onderwijs anderzijds. Doorgaans versterkt het debat de tegenstellingen. Door te laten zien hoe het wel kan, wordt de dialoog ondersteund die nodig is. Een masterplan dat niet om de maand gemeten wordt, maar waarin de vijf items worden meegenomen is wenselijk. De ruim 250 aanwezige onderwijsmensen, de raden en de politici staan klaar voor die stap. De initiatiefnemers van het congres zullen met alle partijen opnieuw daarvoor uitnodigen. Prem: “De start is gemaakt. We zijn begonnen!”

De lezing van Luc Stevens is via deze link te bekijken: http://www.inhetonderwijskanhetwel.nl/video/video3.htm

Bron: www.inhetonderwijskanhetwel.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie