profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Wonderwijs sloot als laatste deur van Iederwijs-scholen

3 december 2010

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in:

Op basisschool Wonderwijs ontwikkelden de leerlingen zich met veel plezier. Verbondenheid, zorg en verantwoordelijkheid zonder vrijblijvendheid waren al jarenlang de uitgangspunten. Op de school werden kinderen uitgedaagd om zichzelf te leren kennen en hun leerproces te sturen. Het was de laatst overgebleven Iederwijs-school. Op 1 augustus 2013 – na dertien jaar – sloot het de deuren. Hier een interview met oprichter Erik Reith en enkele mooie reportages.

Het gold in 2002 als een radicale onderwijsvernieuwing: Iederwijs, onderwijs dat grotendeels bepaald wordt door de wens van kinderen zelf. Maar na een aanvankelijk succes liep het leerlingenaantal van Iederwijs-scholen door steeds strengere eisen voor particuliere scholen dusdanig terug dat het landelijke bestuur besloot de stekker eruit te trekken. o.a. gebrek aan financiën, slechte huisvesting, vermoeid raken van vrijwilligers en wet- en regelgeving terug. Ook de vaak als negatief ervaren beeldvorming speelt een rol in het teruglopen van het Iederwijs-onderwijs.

Wonderwijs in Loenen was de laatste  Iederwijs-school.

Van de website:
Na een periode, van 2000 tot 2008, als particulier bekostigde school, werden we de afgelopen 5 jaar als startende school bekostigd door de overheid. Maar omdat we niet het vereiste aantal leerlingen hebben om bekostiging voort te zetten, stopt Wonderwijs.

De afgelopen maanden hebben we op diverse manieren gezocht naar een oplossing. Helaas hebben deze er niet toe geleid dat onze vorm van onderwijs in Apeldoorn behouden kan blijven. Daarom sluit Wonderwijs per 1 augustus 2013. Veel kinderen hebben hier hun weg gevonden c.q. teruggevonden; het concept past ongewijzigd binnen de wet- en regelgeving; de inspectie heeft ons altijd voldoende gewaardeerd. Mooie resultaten!

We zijn blij dat er inmiddels al veel meer scholen zijn die op soortgelijke wijze werken: het gedachtengoed gaat niet verloren!

Met dank aan iedereen die ons steunde – op wat voor wijze dan ook – kijken we terug op dertien prachtige, inspirerende jaren!

Interview met Eric Reith:

http://www.eenvandaag.nl/v/96223

sitestat

 De school

http://www.wonderwijs.org/cms/

Hoofdweg 124,
7371 GJ Loenen,
tel: 055-5050303

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie