profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Ellen Emonds


Ellen Emonds
Bekijk mijn profiel

Eline Stolp


Eline Stolp
Bekijk mijn profiel

Marcel van Herpen


Marcel van Herpen
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
IHOKHW – ‘Succesvol onderwijs, door welke waarden laat jij je leiden?’

28 augustus 2011

robvanderpoel

Geplaatst in:

Rob van der Poel doet verslag van de derde conferentie ‘In het Onderwijs Kan het Wel’ op 25 augustus jl. Bob Barten verzorgde de foto’s. Heeft u zelf een bijdrage n.a.v. deze conferentie, mail  naar r.vanderpoel@nivoz.nl Er verscheen eerder een filmimpressie van deze avond. Klik HIER.

De grote tent op landgoed De Horst in Driebergen was donderdagavond 25 augustus opmerkelijk goed gevuld, vond ook spreekstalmeester Marcel van Herpen.  ‘’Want natuurlijk, deze data zijn niet het meest geschikt voor een docent of schoolleider.’’

De derde Conferentie van In het Onderwijs Kan Het Wel was onderdeel van het zomerfestival Learning Lane. En tevens een experiment op deze traditionele tweedaagse.  Onder de werktitel ‘Carnival of Open Minds’ trachtte het NIVOZ in samenwerking met Bout en Partners de donderdagavond kleur te geven en een dialoog op gang te brengen over het thema ‘Succes in het Onderwijs.‘ Bijna 120 mensen kwamen op de uitnodiging af en leverden zijn of haar bijdrage.

Van Herpen deed vooraf aan verwachtingmanagement. ‘’We zijn hier niet om aan het einde van de avond gezamenlijk conclusies te trekken. Wel om inspiratie te vinden in de vragen die we onszelf en  elkaar durven te stellen. ‘’

In dat opzicht is de term ‘succes’ een riskante. Want waar hebben we het dan over. Met vijf korte presentaties werd ‘het gesprek’ op gang gebracht en een verschillende toon geblazen. Guus Brackel stelde als eerste spreker vooral vragen.

 

Guus Brackel

Wat is voor jou de betekenis van succes in je leven?
Wat is er goed aan om geen succes te ervaren in je leven?
Vertel over een moment dat je geen succes hebt ervaren.
Vertel over een moment dat je succes hebt ervaren?

Deelnemers vonden hun eigen antwoord. En ontdekten een verschil tussen een normatief perspectief m.b.t. succes, zoals we dat in het onderwijssysteem en in de maatschappij gewend zijn (met criteria d.m.v. toetsen,  afspraken en diploma’s )  en een waarde perspectief, zoals o.a. eerlijkheid, respect, vrijheid, creativiteit en betrokkenheid.

Brackel stelde vast:  ‘’Waarden zijn niet in scores uit te drukken, moeilijker te pakken, maar misschien wel net zo belangrijk voor succes en ontwikkeling. Voor jezelf, voor de relaties die je hebt en voor de gemeenschap en de wereld waarin we leven. ‘’ Maar deze wezenlijke zaken zijn, zoals Socrates al schreef, niet overdraagbaar. Brackel: ‘’We kunnen elkaar hierop uitnodigen, maar elkaar niet vertellen hoe het zit.’’

Door welke waarden laat jij je leiden in je streven naar succes? En hoe zit dat in het onderwijs?

Ellen Emonds

In de onderwijspraktijk van Ellen Emonds is wederkerigheid een leidend principe: leerling en leraar zijn full-partners. Als leerkracht in groep 8 van De Bonckert in Boxmeer vraagt dat kwetsbaar durven zijn.  Ze las een column voor en leidde die met een anekdote in. ‘’Ik heb aan het einde van het schooljaar de klas gevraagd een handelingsplan te  schrijven, voor mij als leraar, met het oog op het nieuwe schooljaar en de nieuwe groep. Wat kon beter, waarmee zou ik mezelf en de nieuwe kinderen een groot plezier doen?’’  De feedback die volgde was praktisch en niet zonder humor.  ‘’Misschien handig als u voortaan onthoudt  waar u uw eigen spullen laat.’’

Eline Stolp, docente op UNIC, een VO-school in Utrecht, refereerde aan haar ontwikkeltraject Pedagogisch Tact waarin zij leerde op een andere manier om te gaan met haar leerlingen. ‘’ Je tracht een relatie te krijgen met de leerlingen. Niet door op elke vraag een antwoord te geven of voor ze te zorgen. Maar vooral door er te zijn. Met aandacht in het moment, kijken en nog eens kijken en ruimte te bieden aan hun denk- en ontwikkelproces. Dan ontdekken ze zelf waar ze zuccesvol in zijn, waartoe ze in staat zijn.  Het gaat erom het goede te doen, maar vooral in de ogen van kinderen.

 

Jack Provily

Jack Provilysprak over ‘het lerende brein’ en haalde de inspiratie uit publicaties van de Amerikaanse professor Eric Jensen die veel onderzoek deed naar de werking van hersenen t.a.v. leren.
Het leerproces kent een aantal voorwaarden, zo begon hij. Werken aan veiligheid staat voorop. Voor zowel lichaam als geest. Mag een leerling fouten maken? Mag een leerling succesvol zijn, d.w.z hogere scores hebben dan anderen? In hoeverre zijn de doelen te behappen? Maar ook: wat zijn wij als leerlingen met elkaar of hoe is de persoonlijke relatie tussen leerling en leraar? En mag de leerling ook zijn eigen keuze maken?

Het leerproces – ofwel het brein – kan niet zonder betrokkenheid, zo vatte Provily – trainer bij NTO Effekt – zijn boodschap samen. Betrokkenheid naar elkaar, naar het kind en van kinderen onderling.

The Learning Lab van oprichter Thieu Besselink kiest vormen en leercontexten, die niets meer met het huidige traditionele onderwijsinstituut van doen lijken te hebben. De wereld wordt complexer, chaotischer en ambigue. ‘’We kunnen in deze snel veranderende tijd, met alle razendsnelle ontwikkelingen en vastlopende systemen, niet meer weten wat studenten in de wereld van  morgen nodig hebben. Wat we wel kunnen, is leerlingen zelf betekenis te laten geven aan de wereld. En dus aan hun eigen toekomst.’’ Dat doe je niet in de klas, maar dat doe je door de wereld in te gaan, stelt Besselink vast. ‘’Door ze te laten zoeken naar datgene wat er voor hen echt toe doet. En daar vervolgens iets voor te maken.’’

Thieu Besselink

The Learning Lab kent dus geen programma’s. Het is ook niet meer duidelijk wie de docent is en wie de leerling. Besselink: ‘’Het gaat erom betekenis te geven aan de werkelijkheid  en waarde te creëren. Voor jezelf, voor je klas of school en voor de wereld.’’ Dat zoiets als begeleider niet makkelijk is, laat zich raden. ‘’ De regie ligt bij de leerling. Daarvoor moet je soms zoveel ruimte geven, dat ze niet anders meer kunnen dan het initiatief te nemen.’’

De vijf gasten begaven zich vervolgens in de zaal om de dialoog te voeren met alle deelnemers, te horen wat er leefde en de signalen weer ‘plenair’ – in de slotronde –  aan de orde te brengen. Thieu Besselink ving veel dilemma’s en ‘hoe-vragen’  op.  ‘’Als school wil je ruimte geven, maar tegelijkertijd staat de inspectie mee te kijken.  Er zijn normen nodig. Maar waar komen die normen vandaan?’’ Van Herpen vroeg het hem op de man af. ‘’Uit de dialoog met mijn studenten.’’

Voor Guus Brackel resoneerde het woord ‘dans’ nog het meest na. Hij verbond ze aan de waarden en de normen die beiden nodig zijn in de praktijk. ‘’Het ene is geen dogma, het andere is geen dogma. ’’

‘’Hoe kunnen we het huidige onderwijssysteem op zijn grondvesten laten schudden,’’ zo ving Ellen Emonds een geluid uit de zaal op. Die vraag riep reactie op. ‘’Ons systeem scoort – vergeleken met veel andere landen – zo slecht nog niet. We moeten oppassen niet vanuit ideologische gedachte iets zomaar bioj de vuilnis te willen zetten. ‘’ Er dreigde een discussie. ‘’Maar het is niet relevant of het systeem goed of fout is,’’ zo interuppeerde Luc Stevens.  ”Daar gaat het in essentie niet om. We kunnen wel zien dat het huidige systeem ons niet veel verder brengt.’’

Eline Stolp

Voor Eline Stolp is een transformatie subtiel en persoonlijk. ‘’Het zit meer in de beweging, waardoor we ophouden met heel goed te willen zijn. En een wereld te creëren waarin je kunt mislukken. Daardoor ga je verkrampen en heb je geen contact meer met je omgeving. Het gaat voor mij over aandacht voor kinderen. Zij staan elke dag voor onze neus. Ben je er voor hen, dan zie je de inspecteur niet eens staan.’’

”De echte revolutie zit hem in die aandacht,’’ zei Besselink. ‘’En in de bereidheid om het als mens of leerkracht soms niet te weten,’’ vulde Brackel aan.  ‘’Ontwikkeling is een creatief proces. Dat kent geen dogma’s, maar vraagt een open houding.’’

‘’We maken het onderwijs met elkaar,’’ zo trachtte Marcel van Herpen de avond samen te vatten.  ‘’Er is inspiratie geboden vanuit verschillende hoeken, verschillende initiatieven. En daarmee kunnen we onszelf verder ontwikkelen als schoolleider of docent naar een succesvolle praktijk die alle kinderen – ook individueel – verdienen.  De grote verandering zit wellicht in de uitdaging om daarover in gesprek te zijn en te blijven.’’

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
InHetOnderwijsKanHetWel (IHOKHW) is een initiatief van het NIVOZ, De Baak, DUOO, Mastercircle en Now-here. De aanleiding is het verlies van talent en kwaliteit in de maatschappij enerzijds, maar ook de onnodige nadelen van de negatieve beeldvorming van het onderwijs anderzijds. Door te laten zien hoe het wel kan, wordt de dialoog ondersteund die nodig is. Op 29 mei 2010 en 15 januari 2011 vonden twee eerdere edities plaats van IHOKHW. Zie voor verslaglegging onder meer www.inhetonderwijskanhetwel.nl en deze website.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie