profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

Hans van den Ham


Hans-van-den-Ham
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 3: Down to Earth! hetkind.org/?p=59463

Ongeveer 16 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Directeur PCBS de Diamant: ‘Kinderen en volwassenen in hun kracht zetten, daar gaat het om’

3 november 2011

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in:

‘Zorg dat ze gewaardeerd worden en zet ze in hun kracht’, zegt Hans van den Ham, directeur van PCBS de Diamant. Onlangs bezocht het licentienetwerk EGO-DuOO deze school in Apeldoorn, tijdelijk gehuisvest in een noodgebouw. De directeur en het lerarenteam schitteren er niet minder in. Wie weet wat hij wil zijn voor kinderen en hen uitdagend onderwijs wil bieden doet dat. Die is de  ‘ja- maar’ voorbij. De directeur vertelt over zijn persoonlijke missie en waarom deze Diamant is geslepen tot wat hij nu is! Rikie van Blijswijk doet verslag.

Hans v.d. Ham

De persoonlijke missie van Hans van den Ham, directeur van de Diamant, begint in 1976 als hij vol idealen en met overtuiging op een Jenaplanschool start. Tot zijn verbazing ziet hij veel verschillende  schoolgebouwen en overal hetzelfde onderwijsaanbod. In de periode dat hij werkt als invaller wordt hij extra geraakt door kinderen: ‘ze hebben de gave jou te nemen zoals je bent’.

Als hij in 2003 directeur van de Diamant wordt, weet hij precies wat hij wil: een Brede School met een eigen gezicht, waar wat te kiezen valt voor kinderen en met de ouders zo nabij mogelijk.

‘Wie op de ouderavond komt, komt op televisie’

De locatie bracht een extra uitdaging met zich mee. ‘ We waren gesitueerd in een achterstandswijk met veel allochtone bewoners. Die populatie is mij zeer dierbaar en maakt het tegelijk ook lastig. Ik wilde om te beginnen veel investeren in de betrokkenheid van de ouders bij alle te nemen stappen in de school’, aldus Hans, die creatief aan het werk is gegaan. ‘Wie op de ouderavond komt, komt op televisie’, gonsde het dan ook door de wijk. Er waren meer dan 60 ouders op één avond.  ‘Dé manier om ouders bij de school te betrekken is door kinderen bij het onderwijs te betrekken en niet blijven zeuren over hun televisiegedrag en het ontbijt. Neem alle ouders echt serieus’.

De Diamant wordt bijgeslepen

Door de groeiende  betrokkenheid van de ouders zet de kentering in: de onderwijsresultaten gaan omhoog. Dan ontstaat in groep 3 een probleem: In het project Kaleidoscoop zijn kinderen in groep 1-2 gewend hun werkjes te kiezen en zelf planningen te maken. Met de gestandaardiseerde  methode en tijdsplanning kunnen ze niet uit de voeten.

Hans, geïnspireerd door de principes van Team Onderwijs op Maat (TOM) wil op zijn school uitgaan van de talenten van alle kinderen, die werken in uitdagende leeromgevingen.

Alle teamleden beantwoorden zijn twee vragen: Hoever ben je? en Hoever wil je gaan?  De uitgesproken ambities worden vertaald naar het werken met taal- en rekenateliers en beschreven in het schoolplan. Van een  leerkracht die niet zover kon gaan, is afscheid genomen om haar in haar waarde te laten én het proces niet te stagneren.

Kinderen werken met veel plezier in reken- en taalateliers; de leraren maken sport en handenarbeid ateliers en ook na schooltijd zijn er interessante klussen te doen. De school wordt erkend als een sterke reken- en taalschool. ‘De opdracht is om onderwijs naar kinderen te brengen in plaats van omgekeerd’ blikt Hans terug, ’en hoe beter je dat doet en hoe beter je ouders daarbij betrekt, hoe meer succes kinderen boeken’.

Kleurrijk schitteren

In 2008 is de school verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de rand van een nieuw te bouwen wijk. In deze wijk wordt in de buurt van de huidige school een tweede school gebouwd in verband met het verwachte kinderaantal. Voor deze school wilde men hetzelfde profiel uitwerken. Hans, overtuigd van meer keuzes voor ouders en leerlingen, besluit te solliciteren als directeur van ook die 2e school. En hij wordt het!

De droom is om OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO), ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) en Programma Gestuurd Onderwijs (PGO) aan te bieden. Twee jaar wordt uitgetrokken om met ouders aan het werk te gaan. Veel informatie wordt gegeven over de verschillen tussen de concepten, een DVD wordt getoond  en er wordt lesgegeven aan de ouders op die verschillende wijzen, zodat ze kunnen voelen en ervaren wat het nu eigenlijk is. Voor een aantal ouders blijkt dat moeilijk, maar de meeste ouders worden enthousiaster . Er komen 160 ouders op een ouderavond, die betrokken zijn, geïnteresseerd, zich inlezen en de goede vragen stellen. Er wordt na twee jaar een gezamenlijk besluit genomen: ‘We doen het’.

‘Ze moet zich zo aanpassen’

Sinds de zomervakantie 2011 werken de leraren met de drie uitgangspunten. In het afgelopen schooljaar komen kinderen uit het Speciaal Onderwijs terug naar deze school. Het aantal aanmeldingen stijgt, want ‘ouders zien hoe hun kinderen zich volledig moeten aanpassen aan dat ene systeem op die andere school’.

Een moeder meldt ‘mijn probleemkindje met autisme en rekenproblemen’ aan. Hans reageert direct met ‘noem jouw kindje maar bij zijn naam; dat doen we zo in deze school’.

Drie concepten onder hetzelfde dak, maar wel één school in zijn pedagogische lijn, het vertrouwen in kinderen en in elkaar en het samen doen! De nieuwbouw komt eraan: een school met dieren, een moestuin, goede meubels, en met lessen voor binnen en buiten de school. Bovenop de school is een flat voor 55-plussers.  Aan hen wordt nu al gevraagd welke hobby’s zij hebben en zoveel mogelijk bij de school betrokken.

Vanaf januari wordt een instroomgroep ingericht om kinderen en ouders de tijd te geven keuze te laten maken voor ofwel OGO, ofwel EGO, ofwel PGO.

Kinderen en volwassenen in hun kracht zetten: daar gaat het om! De kinderen maken zelf hun Diamantkrant, nadat een journalist, een cartoonist en een fotograaf hen hebben laten zien en verteld hoe dat kan. De krant heeft artikelen als ‘Leren in ateliers is leuk(er)’, ‘Portfolio mee naar huis’ . Ook zijn er columns van kinderen te lezen in de rubriek ‘Mijn Diamant’.

Een leerkracht vond het OGO concept te lastig, zij is gaan werken in het PGO, omdat ‘controle voor haar belangrijker is dan ze had gedacht’. Dat kan op de Diamant, want ‘Je hoeft niet overal goed in te zijn. Vroeger deed een leerkracht alles, nu maken we meer gebruik van specialisme en speciale talenten’, zegt Hans tenslotte.

Met dank aan Hans van den Ham, een directeur met passie en visie, de leraren met hun lef en bezieling en de kinderen, die actief aan het werk zijn en trots over hun school vertellen. De deelnemers aan het licentienetwerk zijn meer dan gastvrij ontvangen in jullie school en klas. Meer informatie over de school kunt u vinden op hun website.

Verslag en foto’s: Rikie van Blijswijk (redactie hetkind)
Informatie over het Licentiehoudernetwerk EGO Nederland – Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen: Het expertisecentrum EGOErvaringsGerichtOnderwijs Duurzaam  Opvoeden en Ontwikkelen , Marcel van Herpen en Wilma van Esch

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie