profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
World Education Forum: ‘Alle kinderen in de wereld naar school’ – Sluit aan!

15 november 2011

robvanderpoel

Geplaatst in:

Weet u dat meer dan 80 miljoen kinderen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs en daardoor geen enkele kans hebben in hun verdere leven? Het zojuist opgerichte World Education Forum (WEF) wil daar verandering in brengen. Het WEF gaat regeringen over de hele wereld op hun verantwoordelijkheden wijzen: investeer in de kinderen van je land! Hetkind ondersteunt deze actie en roept scholen en onderwijsgevenden aan te sluiten. Kijk daarvoor op www.worldeducationforum.com/nl

Ongeveer 127 miljoen jonge mensen kunnen niet lezen en schrijven. Miljoenen kinderen tussen de 4 en 14 jaar worden gedwongen tot kinderarbeid. Om hen een stem te geven hebben onderwijsgevenden in de wereld het World Education Forum opgericht. De missie van het World Education Forum is om het aantal kinderen dat toegang heeft tot onderwijs, te vergroten. Daarmee sluit het forum aan bij de millenniumdoelen van de Verenigde Naties, met name bij doel 2: “alle jongens en meisjes gaan naar school”.

Om dit waar te maken, roept het WEF u op uw school aan te sluiten. Kijk daarvoor op www.worldeducationforum.com/nl
Het forum zal regeringen in de hele wereld aanspreken op hun verantwoordelijkheden; ze moeten zorgen voor de kinderen in hun land. Daar hoort bij dat scholen voldoende middelen hebben om effectief onderwijs te verzorgen. Wat voor middelen dat zijn, bespreekt het World Education Forum met de scholen en onderwijsorganisaties die wereldwijd zijn aangesloten bij het forum. Een onafhankelijk forum zonder politieke of religieuze binding.

Conferentie
Eén van de activiteiten van het World Education Forum is het organiseren van een internationale conferentie, die in april 2014 zal plaatsvinden in Den Haag. Tijdens deze conferentie, met als thema ‘Educators advocate: Education for every child!’, bekijkt het Forum hoe landen presteren op het gebied van investeringen in onderwijs . In de periode tussen nu en april 2014 richt het Forum zich op het verkrijgen van betrokkenheid over de hele wereld.

WEF-school
Vanaf begin november 2011 kunnen scholen in Nederland zich aanmelden als WEF-school. Ik nodig u van harte uit om hieraan bij te dragen. Op www.worldeducationforum.com/nl vindt u meer informatie en een aanmeldmogelijkheid. WEF-scholen worden vermeld op www.worldeducationforum.com/nl en kunnen het WEF-logo gebruiken, bijvoorbeeld op hun eigen website en in hun nieuwsbrief. Zo laten we samen zien dat we samen werken aan onderwijs voor ieder kind ter wereld! Kinderen rekenen op uw steun.

Deze oproep wordt mede ondersteund door PO-raad, VO-raad, AOC-raad, MBO-raad, AVS en CNVO.

Ton Duif, voorzitter World Education Forum

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie