profiel

Christel Hartkamp


Christel Hartkamp
Bekijk mijn profiel

Peter Hartkamp


Peter Hartkamp
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
De schoolpraktijk van de Kampanje: Hoe radicaal wilt u het?

10 december 2011

Christel Hartkamp

Het schoolconcept van de Kampanje in Amersfoort is geïnspireerd door de Amerikaanse Sudbury Valley school. Bij dit onderwijs zijn kinderen vrij om te doen wat ze willen binnen de democratisch opgestelde regels van de school. Er zijn dus geen opgelegde klassen, leerplannen, overhoringen. De kinderen zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen leren. Rob Martens schreef over de school en draagt met name het boek van mede-initiatiefneemster Christel Hartkamp-Bakker een warm hart toe.

Prof. Dr. R. Martens is programmaleider onderzoek aan de Open Universiteit Nederland en het  Ruud de Moor Centrum. Zijn bijdrage:
Een boek dat niet mag ontbreken in de boekenkast van iedereen die onderwijs een warm hart toedraagt, is het boek `de Kampanje` van Christel Hartkamp-Bakker. Dit boek geeft een beschrijving van de school de Kampanje die volledig geënt op – en geïnspireerd is door de Amerikaanse Sudbury Valley school.

Waar in Nederland het debat over onderwijs sterk gedomineerd wordt door schoolstandaarden, opbrengstgerichtheid en steeds hardere toetsing, vormt het onderwijs dat in dit boek beschreven wordt een even intrigerend als controversieel alternatief. Op de Kampanje gaat men ervan uit dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor leren. Zij bepalen of, wanneer en wat er geleerd wordt. Dat dit niet helemaal naar de zin van de inspectie is en dat scholen als de Kampanje daar dan soms ook stevige aanvaringen mee hebben, blijkt uit een citaat dat we lenen uit het boek Behoud van talent: “Het huidige Nederlandse onderwijs, met sterke centrale voorschriften voor vorm en inhoud en een sterk centraal toezicht van de inspectie, geeft weinig mogelijkheden aan scholen om met maximale creativiteit in te spelen op verschillen in talent van leerlingen” (Rinnooy Kan & Zijderveld, p. 8).

De Kampanje is een radicaal vernieuwende school waarin die mogelijkheid wel bevochten is en die langzaam maar gestaag groeit. Het onderwijsconcept gaat uit van een specifiek mensbeeld en visie op individuele talentontwikkeling.
Hartkamp-Bakker omschrijft dit mensbeeld als een type mens Y: “Dit type van mens is van nature verantwoordelijk en bewust. Mens Y ervaart werk met evenveel plezier als rust of spel. Wanneer Y zich een doel stelt, en geeft hij/zij blijk van zelfsturing en zelfcontrole. Y is in staat om verantwoordelijkheid te nemen en zoekt die zelfs op. Daarnaast beschikt Y over innovatieve, besluitvormende vaardigheden”. ( p. 10). In termen van motivatietheorie zouden we dit omschrijven als de intrinsiek gemotiveerde mens of student.

In het ongeveer 90 pagina’s tellende boekje wordt uit de doeken gedaan hoe de school werkt en hoe bijvoorbeeld alles wat ondernomen wordt binnen de school valt onder verantwoordelijkheid van de schoolmeeting, waarvan leerlingen vaak de voorzitter zijn.  Leerlingen worden overigens in deze school studenten genoemd.

Wat de school zo interessant maakt, en dus ook dit boekje, is dat het je dwingt na te denken over onderwijs en hoe radicaal je durft te zijn in keuzen en opvattingen over onderwijs. De vragen die door vele anderen over onderwijs opgeworpen worden, bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat het onderwijs uitgaat van individuele talenten en nieuwsgierigheid van leerlingen zelf, en hoe je de grote motivatie-problemen in ons onderwijs kunt ondervangen, die vragen worden hier dus op een zeer resolute en radicale wijze beantwoord. Daar hoeft niemand het mee eens zijn, maar het is wel stof tot ernstig nadenken.

Een voorproefje van de inhoudsopgave kan je vinden onder: Inhoudsopgave De Kampanje

Beschikbaarheid

Het boek ‘De Kampanje’ is te koop bij de boekhandel.
De prijs bedraagt € 12,90. Het ISBN-nummer is: 9789085750291

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie