profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Nederlandse onderwijskoers’ in Engeland en VS al op z’n retour

3 januari 2012

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in: Samenleving, Legitimering

De Nederlandse onderwijskoers lijkt op die van Engeland en de VS. ‘ Maar minstens 178 leraren op zeker 44 scholen in Atlanta hebben jarenlang gesjoemeld om de toetsuitslagen van hun leerlingen op te krikken. Leraren voelden zich onder druk gezet om mee te doen, klokkenluiders werd het zwijgen opgelegd’. Het is de inleiding van het artikel – Nederlandse aanpak in Engeland en VS al op retour-  van de redactie onderwijs in de Verdieping van Dagblad Trouw van 22 augustus 2011. Rikie van Blijswijk vat samen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

‘In Engeland luidde het motto ‘every child matters’, in de VS heette het ‘no child left behind’ en minister van Bijsterveld spreekt nu van ‘de basis op orde, de lat omhoog’.  Het gaat in grote lijnen om hetzelfde: nadruk op taal en rekenen, landelijk vastgestelde niveaus die elke leerling in die vakken moet halen, meer verplichte toetsen en een onderwijsinspectie die toeziet of scholen goed genoeg scoren. Terwijl Van Bijsterveld net goed op stoom komt ,wijzen de voortekenen in Engeland en de Verenigde Staten alweer voorzichtig op een koerswending’,  schrijft de redactie onderwijs van Trouw.

‘De aanzet tot die wending kwam in Engeland vooral van de zogeheten Cambrigde Primary Review. In dit onderzoek bracht een team van academici onder leiding van Robin Alexander, hoogleraar onderwijskunde aan de universiteit van Cambridge, een stortvloed aan feiten en opvattingen samen over de staat van het Engelse basisonderwijs.

Wat heeft die nadruk op rekenen en taal Engeland opgeleverd?

De aandacht voor andere vakken  is verminderd, de leraren zijn ontevreden en er is meer stress bij ouders en leerlingen. De toetsresultaten zijn inderdaad verbeterd, zij het lang niet zo sterk als de bedoeling was. Maar de onderzoekers vroegen zich hardop af of de toetsen wel zo betrouwbaar zijn als de overheid graag aanneemt en of ze wel meten wat er echt toe doet.

In de VS komt de kritiek op het nationale onderwijsbeleid onder meer van Diane Ravitch, die het fundament legde voor het no-child-left-behind-beleid: ‘Het grootste slachtoffer van de enorme inzet op toetsen is de kwaliteit van het onderwijs’, stelt Ravitch nu in een vorig jaar verschenen boek.

Onderzoek in Nederland

De Universiteit van Twente heeft half juli 2011 een studie doorgestuurd naar de Tweede Kamer, zo staat in Trouw geschreven. Daarin zien de onderzoekers wel kansen voor Van Bijsterveldts beleid, maar tonen ook aan dat toetsen vaak een beperkt beeld geven van de vaardigheden van leerlingen. Ook blijkt dat scholen en de Verenigde Staten zich in hun streven naar goede scores vooral richten op leerlingen bij wie ze winst denken te kunnen boeken en er niet bij álle kinderenhet beste uithalen.

Bijstellen of doorgaan?

Zowel in de Verenigde Staten als in Engeland wordt nu voorzichtig over bijstelling van de koers nagedacht, ‘om de druk op de leraren te verminderen’. In Engeland heeft de regering Cameron, onder druk van een boycot van de dwingend opgelegde reken- en taaltoets voor tien-of elfjarigen door een kwart van de scholen, een herziening van het toetsstelsel aangekondigd.

Intussen, aldus het artikel, gaat Nederland met volle kracht vooruit. Tot onbegrip van Cambridge-hoogleraar Alexander. ‘ Het is teleurstellend dat ‘een volwassen land als Nederland’  Engeland en de Verenigde Staten achterna wil gaan’, zegt hij, ‘ondanks substantieel bewijs dat deze benadering in feite de kwaliteit van het onderwijs in den brede heeft geschaad’.

Rikie van Blijswijk maakte deze uitgebreide samenvatting. Het volledige artikel ‘Nederlandse aanpak in Engeland en VS al op retour, hier samengevat,  van de redactie onderwijs is verschenen in Trouw op 22 augustus 2011:

  • Lees ook:  Méér dan taal en rekenen… (22-08-2011)
  • Nederlandse aanpak in Engeland en VS al op retour (22-08-2011)

Meer lezen?

Diane Ravitch, The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education (New York: Basic Books, 2010).

Alexander, R.J. (editor and lead author) (2010) Children, their World, their Education: final report of the Cambridge Primary Review, 608 pp, London: Routledge.

Foto: boek en Diane Ravitch van haar site

Foto: boek Robin Alexander van deze site

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie