profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Actie voor Sint-Maarten: de kinderen nemen het heft in handen hetkind.org/?p=60248

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijs, opvoeding en ontwikkeling als drie-eenheid in 2012?

8 januari 2012

robvanderpoel

Geplaatst in: Opvoeding, Samenleving,

In een wezenlijke ontmoeting kan er iets nieuws ontstaan en is van leren (en leven) sprake.  Rob van der Poel liet zich inspireren door Martin Buber en las voor de jaarwisseling het boek van Jan Roelofs ‘Koopman, Dominee en Kunstenaar’ . Deze laatste ‘drie-eenheid’ verdient in zijn ogen een vertaling naar het brede leergebied waarvan ook jouw praktijk deel uitmaakt.

Meester Driessen was mijn geschiedenisleraar, eind jaren zeventig. Hij was de leraar die niet alleen de proefwerkvragen in zijn les alvast dicteerde, maar ook de juiste antwoorden. Je cijfer was direct gerelateerd aan de data die je exact kon reproduceren. Bij gevolg leerde iedereen ‘zijn verhaal’ letterlijk uit het hoofd. Ik scoorde een voldoende, maar vraag me niet waarover het werkelijk ging.

Dertig jaar verder bereiken de geschiedenislessen mij op een andere manier. Kort voor de jaarwisseling las ik een boek van Jan Roelofs  ‘Koopman, Dominee, Kunstenaar’ en kwamen vele historische feiten, verhaallijnen en persoonlijke ervaringen samen. Aan de hand van drie archetypen beschrijft Roelofs de Nederlandse geschiedenis  op een verrassende manier.  Hij  koppelt er in dit ‘levenswerk’ een uitdaging aan vast, een opdracht voor de ziel.

Het energieke realisme van de Koopman (door geld gedreven) en het morele kompas van de Dominee (door het goede gedreven) zijn voor de meeste mensen vertrouwde gasten. Zij strijden door de tijd heen om voorrang. De Kunstenaar (door de geest gedreven) is met zijn creatieve intuïtie en spirituele diepzinnigheid – vooral in de laatste eeuwen – over het hoofd gezien. De polariteit in onze samenleving is er wellicht een weerspiegeling van. Plato sprak in voorchristelijke tijden van het Ware, het Goede en het Schone, als geïntegreerde drie-eenheid. Onder een  maatschappelijk verantwoordelijke noemer zouden we spreken van ‘Profit, Planet en People’.

Het ‘K-D-K-model’ vraagt om een vertaling naar de context van het opgroeiende kind, naar situaties waarmee jij als ouder, leerkracht, schoolleider en -bestuurder te maken hebt en waartoe jij je als individu tot de ander verhoudt. Onderwijs, opvoeding en ontwikkeling is een verwante drie-eenheid  die wellicht ook in jouw praktijk uit elkaar is geslagen. Welke is dominant, welke is in de vergetelhoek geraakt?

Het jaar 2012 gaat voor mij over integratie en samenwerking. Dat kan vanuit een ruimer bewustzijn, door de Kunstenaar wakker te maken en contact te maken met de verbindende factor, de ziel en essentie van elkaar. Altijd weer. In die ontmoeting kan er iets nieuws ontstaan en is van leren sprake. De geschiedenis biedt voldoende verwijzingen. Om met de Joods filosoof Martin Buber te spreken: ‘In den beginne is de relatie, alle werkelijke leven is ontmoeting’.

Gelukkig Nieuwjaar.

Rob van der Poel schreef dit artikel als intro voor de eerste nieuwsbrief van hetkind in 2012.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie