profiel

Alex Peltekian


Alex Peltekian
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Over lef & leren: wankelmoed, kleerscheuren, adventskalenders en kastanjes hetkind.org/?p=60211

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Trooble: voor de baby’s die nu geboren worden…

25 januari 2012

Alex Peltekian

Alex Peltekian introduceert Trooble®  , de werknaam voor een toekomstvisie op onderwijs. Inzet is een revolutie in onderwijs denken. Geen leraren die voor een klas instructie geven, maar een ‘serious game’ omgeving waar alle instructie in zit. Het ideaal van spelenderwijs leren. Kennisoverdracht is niet langer het exclusieve domein van het onderwijs. De leraar is niet langer didacticus, maar pedagoog. ”En we beginnen alvast…”

Trooble gaat uit van een digitale generatie die nu wordt geboren. Als deze baby’s tien jaar zijn, zitten ze dan nog in een klas met een (digitaal) schoolbord? En als zij zeventien zijn?

De productiviteit per leerkracht/docent stijgt met tientallen procenten en vergrijzing is geen bedreiging meer. Een herijking van de inzet van menselijk kapitaal bij kennisoverdracht. Zullen schoolbesturen blijven bestaan? En wat doen we met de stenen, de schoolgebouwen? Het
schoolgebouw wordt de fysieke ontmoetingsplek. Kinderen gaan nog steeds naar school, maar vooral voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Het huidige onderwijssysteem verdwijnt, inclusief de huidige lerarenopleiding. De leraar van Trooble geeft geen instructie meer, maar is digitaal én fysiek beschikbaar om mee te sparren en voor de organisatie van fysieke ontmoetmomenten. De leraar van de toekomst is geen didacticus, maar
pedagoog.

Trooble is webbased en kan overal worden gespeeld. Het kán in een omgeving van gezamenlijkheid, school, maar ook thuis of onderweg. Schooltijd, d.w.z de tijd waarop wordt geleerd, vervaagt. Ieder moment van de dag wordt geleerd. Trooble is het summum van adaptief. Iedereen zijn eigen niveau. Traditioneel lesmateriaal en schoolboeken verdwijnen (uitgeverijen als bedreiging of als partner?). Lesstof wordt opgezocht via zoekmachines als Google (of Trooble?) en dan verwerkt in Trooble. Alle zaken die in het huidige onderwijsaanbod komen, vind je er in terug: van rekenen tot taal, van aardrijkskunde tot geschiedenis. Het voldoet aan de kerndoelen van het ministerie, maar zal uiteindelijk de nieuwe standaard voor kerndoelen zelf gaan bepalen. Het kan startkwalificaties opleveren.

Trooble moet zó aantrekkelijk zijn, dat kinderen/jongeren er aan gekluisterd zitten. Doelgroep is iedereen die kan leren. Van basisschool tot voortgezet onderwijs en ROC, volwassenen niet uitgesloten.

Er zullen modules zijn voor speciale groepen. Hoe hoger je status, des te meer faciliteiten. Vrienden (‘schoolmates’) zijn belangrijk voor je status. Vrienden helpen en zelf geholpen worden staat voorop in Trooble; instructie kan worden gegeven door een vriend/schoolmate die verder is dan jij. Er worden punten verdiend met hulp geven en hulp vragen… Door handelingen goed te verrichten worden punten verdiend. En met punten faciliteiten. Faciliteiten kunnen van alles zijn: virtuele cadeaus, privileges, ‘real life zaken’, maar ook uitdagender ‘leer’-omgevingen. Langere tijd niet deelgenomen heeft (virtuele) consequenties, te weinig ontspanning ook.

De marketing zal gaan à la Facebook en dergelijke: zwaan kleef aan. Leren is zó aantrekkelijk dat het zichzelf ‘verkoopt’.

Voor de kinderen van nu…..
Trooble is de stip aan de horizon. Maar we beginnen alvast.

Binnen Villa Primair is gestart met de ontwikkeling van een digitale ‘community’ waar leerlingen, leerkrachten én ouders de ‘users’ zijn. Kinderen kunnen vragen ‘posten’, ouders, leerkrachten en medeleerlingen kunnen antwoorden ‘posten’. Een automatische ‘ranking’ zorgt er voor dat de best geaccepteerde uitleg bovenaan komt te staan. Of het nu gaat over breuken of de piramiden. Natuurlijk zijn er moderators die een oogje in het zeil houden. Het exclusieve domein van kennisoverdracht is niet meer alleen het klaslokaal.

Hiermee sluiten wij aan bij een beweging die al veel langer aan de gang is. En ouderparticipatie krijgt een nieuwe klank.

Alex Peltekian, directeur-bestuurder Villa Primair

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie