profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Symposium TiasNimbas: ‘Duurzaam innoveren binnen smalle marges’

4 februari 2012

robvanderpoel

Geplaatst in:
  Op vrijdagmiddag 9 maart wordt er vanuit TiasNimbas een symposium georganiseerd met als titel: ‘Duurzaam innoveren binnen smalle marges’; dit naar aanleiding van de presentatie van een nieuw boek. Prof. dr. Dolf van den Berg is gastspreker. Veel alumni, bestuurders uit het veld en allerlei leidinggevenden heeft hij eerder geprikkeld over transformationeel/persoonsgeoriënteerd leiderschap en innovatie.

  Al meer dan 10 jaar is TiasNimbas een belangrijke speler op het gebied van Onderwijsmanagement. En reeds vanaf het prille begin is prof. dr. Dolf van den Berg hierbij zeer betrokken. Veel alumni, bestuurders uit het veld en allerlei leidinggevenden heeft hij geprikkeld over transformationeel/persoonsgeoriënteerd leiderschap en innovatie. Verschillende boeken zijn onder zijn naam verschenen.

  Begin volgend jaar verschijnt er een nieuw boek met de titel ‘DUURZAAM INNOVEREN BINNEN SMALLE MARGES’ De inzichten in dit boek willen we graag met u delen! Daarom wordt er een symposium georganiseerd. Dit symposium is bedoeld voor leidinggevenden, maar ook voor bestuurders in het onderwijs.

  In het boek stellen de auteurs dat de marges voor duurzame innovatie smal zijn. Het ‘geloof’ in de stuurbaarheid en de maakbaarheid van het onderwijs blijkt te groot te zijn. Er zijn duidelijke grenzen. Gezien de smalle marges zien de auteurs het als een belangrijke opdracht de juiste interventies te ontwikkelen.

  Het duiden van ‘betekenisgeving’ zien zij als een groeibriljant voor duurzaam innoveren. Leidinggevenden en docenten zijn met hart en ziel betrokken bij hun onderwijs. Juist daarom willen de auteurs geen rationele planning van een sociale orde met een inzet van dwingende macht.

  Het symposium vindt plaats op:
  Vrijdagmiddag 9 maart van 13.30 uur –  17.00 uur op de Campus Universiteit van Tilburg, Dante gebouw, zaal DZ-9).

  Het programma ziet er alsvolgt uit:
  13.30 – 14.00 Ontvangst en uitreiking van het boek
  14.00 – 14.15 Opening van het symposium en inleiding van de thematiek, prof. dr. Marc Vermeulen
  14.15 – 15.00 Presentatie door Prof. dr. Dolf van den Berg, ondersteund door video en film
  15.00 – 15.30 Gesprek met alle auteurs van het boek. Dit gesprek wordt geleid door Marc Vermeulen.
  15.30 – 15.45 Pauze
  15.45 – 16.30 Presentatie (Leiding geven vraagt mensen “lezen”) Prof. Dr. Geert Kelchtermans (KU-Leuven)
  16.30 – 17.00 Afsluiting door Marc Vermeulen

  Hierbij nodigen we u van harte uit voor dit symposium. Wilt u deelnemen, schrijf dan in via deze link. Op deze dag wordt het boek aan u uitgereikt. Het deelname
  tarief bedraagt  € 40,00. Wij zien er naar uit om met u van gedachten te wisselen over deze thematiek.

  Dit is de flaptekst van het boek:

  Een nieuw en interessant innovatietijdperk ligt voor ons. Verandering van onderwijs vraagt ook altijd om verandering van gedrag. Maar het teweegbrengen van gedragsverandering is buitengewoon lastig, omdat het raakt aan waarden en normen, overtuigingen en opvattingen. Aan opvattingen liggen gevoelens ten grondslag van succes en vreugde, maar ook van zorg, angst, verlies, pessimisme en stress. Succesvol leidinggeven aan veranderingen betekent dat leidinggevenden minder kijken naar wat mensen nog niet kunnen en wat zij moeten veranderen, maar vooral naar wat mensen beweegt. Als leider gaat het erom dat je dichtbij de beleving van mensen komt.

  Uit onderzoek blijkt dat de ruimte voor verandering beperkt is, waardoor de marges voor duurzame innovatie smal zijn. Toch is het geloof in de externe stuurbaarheid van het onderwijs groot. Het is opvallend hoe gemakkelijk er gekozen wordt voor strategieën die internationaal zijn ontwikkeld en door internationale organisaties (OESO) worden aangeprezen, mede op basis van internationaal verzamelde data (Pisa).

  Beleidsmakers, bestuurders en managers zijn sterk rationeel en analytisch bezig. De vraag is echter: worden op deze manier de smalle marges voor duurzame innovatie wel goed benut? Zorgen we er zo wel voor dat docenten, school- en teamleiders hun essentiële bijdrage kunnen leveren aan duurzame innovatie binnen hun eigen scholen?

  In gesprekken met leidinggevenden valt het op dat velen wel op een andere manier zouden willen leidinggeven, maar dat om allerlei redenen niet voor elkaar krijgen. Dit kan leiden tot een gevoel van ‘mentale gevangenschap’, maar professionals wensen echter in geen enkel opzicht gevangenen van zichzelf te worden. Integendeel, zij hebben behoefte in hun waarde gelaten te worden. Zij willen ruimte creëren, ook als zij voor de opdracht van duurzame innovatie staan.

   

  Dolf van den Berg

  We berijden te veel dode paarden. Discussiëren op basis van enkel en alleen rationele argumenten is niet zo vruchtbaar. Beter is het te zoeken naar ‘de mens achter de structuur’. Hiervoor zijn verschillende theoretische kaders en instrumenten beschikbaar, waarop we in deze Meso focus ingaan.

  Van belang is een bril (paradigma), waardoor de school wordt gezien als een gemeenschap van mensen die hun eigen waarden en hun eigen existentiële belevingen hebben. De belangrijkste motor voor verandering is de manier waarop mensen zelf betekenissen over het onderwijs en de organisatie construeren en herconstrueren. De duiding hiervan is een belangrijke opdracht voor leidinggevenden in hun streven naar verandering.

  Deze Meso focus is geschreven door medewerkers en alumni van TiasNimbas Business School van de Universiteit te Tilburg. De redactie is gevoerd door Dolf van den Berg, die zelf ook drie hoofdstukken schreef. Roland Vandenberghe leverde een gastbijdrage.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie