profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 32 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Kinderopvangcongres in Ede

6 februari 2012

Martine-Delfos

Geplaatst in:

Het jaarlijkse KinderopvangCongres beleeft op 21 maart a.s. zijn 20ste editie. In de lezingen en deelsessies staan de interactie tussen begeleider en kind, het welbevinden, de veiligheid en de ontwikkeling centraal. Want tussen de snelle ontwikkelingen in de kinderopvang kun je het kind wel eens uit het oog verliezen. Martine Delfos is een van de inleidende sprekers bij De Reehorst in Ede.

Een gevarieerd en onmisbaar programma voor pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, teamleiders, gastouders, studenten, docenten en andere professionals die werken en kiezen voor het kind! Het congres vindt plaats in samenwerking met de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO. Er is een apart, toegespitst programma voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Met een rijke informatiemarkt voor nóg meer inspiratie, een ideale dag om te netwerken

09.00     Ontvangst en registratie
10.00     Plenaire opening door redactie KIDDO
10.05     Tijt mama, losse handen!
Een koe is een beest maar niet ieder beest is een koe. Taal is communiceren, maar niet alle communicatie is taal. Volwassenen zijn goed in woorden, kinderen zijn goed in kijken en luisteren. Wat is dan de maat? Taal of communicatie? Het gaat altijd om contact maken, van contact wordt een mens rustig, op welke leeftijd ook.
Door dr. Martine F. Delfos, biopsycholoog, therapeut, onderzoeker, docent, schrijfster.
11.00     Thee- en koffiepauze en bezoek informatiemarkt
11.30     Subplenair, keuze uit drie lezingen:

1. Opvoeders en onderzoekers: wie weet het beter?
Al meer dan honderd jaar wordt ouders voorgehouden dat opvoeden eigenlijk te moeilijk is voor gewone mensen en dat zij er de hulp van deskundigen (artsen, pedagogen, psychologen) bij nodig hebben. Intussen blijken de deskundigen onderling vaak sterk van mening te verschillen en worden deskundige adviezen ook regelmatig herzien. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de opvoeding en verzorging van zeer jonge kinderen toont bijzonder hoogleraar Van der Veer hoe de deskundigen trachtten in te grijpen in het opvoedingsproces en wat dit heeft opgeleverd.
Door René van der Veer, bijzonder hoogleraar Historische Pedagogiek, Universiteit Leiden
2. Positief en creatief omgaan met kinderen
Met praktische voorbeelden en humor vertelt kinderpsycholoog Tischa Neve over haar manier om positief en effectief met kinderen om te gaan. Positief benaderen, communiceren met jonge kinderen, zelfstandigheid aanleren en omgaan met emoties passeren allemaal de revue.
Door drs. Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige (bekend van opvoedtv-programma Schatjes en tijdschrift JM voor ouders) en eigenaar bureau Groot & Klein.
3. Lucht, licht en liefde
Wat is de invloed van de fysieke omgeving op het jonge kind? Hangt het welbevinden van kinderen samen met de sociale omgeving (pedagogisch medewerkers en andere kinderen) én met de fysieke omgeving (bijvoorbeeld: de luchtkwaliteit en temperatuur)? En is het welbevinden van kinderen te beïnvloeden via het licht? In deze presentatie over lucht, licht en liefde worden de resultaten van recent onderzoek in de Nederlandse kinderopvang besproken en vertaald naar de praktijk.
Door Ruben Fukkink, onderzoeker/docent Universiteit van Amsterdam, lid NCKO

12.30     Luxe lunch en bezoek informatiemarkt
13.30     Deelsessieronde 1 (keuze uit 10)
14.45     Theepauze en bezoek informatiemarkt
15.15     Deelsessieronde 2 (keuze uit 10)
16.30     Afsluiting met hapje en drankje.

Meer informatie en aanmelden, klik HIER.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie