profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 8 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Innovatieplatform Onderwijs Anders NU wil conceptuele muren slechten

21 februari 2012

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in: Verantwoordelijkheid,

In Nederland zijn er meer dan duizend traditionele en nieuwe vernieuwingsscholen, die je kunt herkennen aan hun naam. Scholen voor PO, SO, VO en VSO. Scholen met een eigen pedagogisch concept, samen goed voor meer dan 250.000 leerlingen.  Voor deze scholen start APS het Innovatieplatform Onderwijs Anders NU, volgens Naomi Mertens een prachtige aanvulling op hetkind.org en andere platforms.

APS ziet het nieuwe platform als  een digitaal steunpunt voor vernieuwing en versterking van ‘andere’ onderwijsconcepten. Naomi Mertens: ‘’Het is onze bedoeling om conceptuele muren te slechten. Goede ideeën in scholen met een verschillend concept  komen door de nieuwe verbinding gemakkelijker beschikbaar van elkaar.’’

Individuele leraren, scholen, schoolbesturen, opleidingsinstituten en begeleidingsdiensten werken in dit platform samen aan antwoorden op gedeelde vragen. Met andere woorden: leren van elkaar, brengen naar elkaar, maken met elkaar en ondersteunen van elkaar.

Het platform wordt opgericht tijdens de Conferentie Onderwijs Anders NU op woensdag 7 maart 2012 en is dan te vinden op www. onderwijsanders.nu

Uitgangspunten

Scholen die zich thuis voelen bij het Innovatieplatform zijn scholen die gekenmerkt worden door een non-conformistische pedagogische aanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke waardeoriëntatie. Er wordt op deze scholen meestal niet met regels gewerkt, maar wel met procedures en afspraken. Leerkrachten treden er op als begeleider/coach van leerlingen. Dialoog tussen leerkracht en leerling, maar ook tussen leerlingen onderling komt op dergelijke scholen veel voor.

Wat betreft didactiek onderscheiden de scholen die deelnemen aan het Innovatieplatform zich doordat ze veelal werken met een concentrisch curriculum, met leerlijnen en met portfolio. Vaak is er sprake van een rijke leeromgeving (in zgn. ‘ateliers’ of door te werken in thema’s). Leerlingen kunnen gegroepeerd zijn in brede groepen, leeftijdsgroepen of heterogene groepen. Er is sprake van een hoge mate van keuze door leerlingen. Soms hebben leerlingen te maken met meerder leraren. Er is sprake van divergente differentiatie.

We denken dus vooral aan scholen die gekenmerkt kunnen worden als ‘gemeenschapsschool’ of  ‘ontwikkelingsschool’.

Aanvulling op hetkind.org

Het Innovatieplatform Onderwijs Anders NU start bij de ‘andere’ school die behoefte heeft aan ontwikkeling, kennisdelen, professionaliseren en verbinding, met name om in deze ‘tijd van meten’ het hoofd stevig overeind te kunnen houden.

Medewerkers van deze ‘andere’  scholen kunnen zich meestal heel erg goed vinden in de leidende principes van hetkind. Mensen kunnen zich dan ook prima op  beide platforms aansluiten en ervaren dat de twee elkaar prachtig aanvullen.

Samen praktijk maken
Eén van de principes van het Innovatieplatform Onderwijs Anders NU is dat scholen, schoolbesturen en schoolverenigingen samenwerken om nieuwe praktijk te ontwikkelen. Omdat de overheid niet meer investeert in onderzoek- en ontwikkelprojecten voor scholen, willen we dat samen doen. Door lidmaatschap van het Innovatieplatform creëren we de mogelijkheid om onze eigen ontwikkeling verder op gang te brengen en te houden. Daarbij hanteren we het principe dat iedereen vragen kan inbrengen en mee kan ontwerpen.

We zien het bij voorbeeld gebeuren dat…
1.  scholen met verschillende onderwijsconcepten samen verder kunnen verkennen hoe zij hun taalonderwijs communicatiever kunnen vormgeven
2.  samenwerking van de leraren/ begeleiders in de ateliers leidt tot een versterking van de rijke leeromgeving .

Ook rond het thema ‘onderwijs anders verantwoorden’ delen de scholen vergelijkbare vragen:
hoe verantwoord je je over het anders vormgeven van je onderwijs aan ouders, omgeving, maatschappij en overheid?

Digitale Werkplaats
Het Innovatieplatform heeft een digitale basis, die nu de digitale Werkplaats is gaan heten.
De site die deze werkplaats ondersteunt, heeft diverse ingangen.

A. Als je vanuit een specifiek concept (zoals Jenaplan) op zoek gaat naar kennis, mensen en praktijk zul je die kunnen vinden, omdat we voor de aangesloten concepten een eigen ‘filter’ hebben ingebouwd.

B. Maar als je vanuit een thema op de Werkplaats terecht komt (zoals rekenen of taal), vind je informatie, mensen en praktijk vanuit verschillende concepten. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om te weten te komen hoe vanuit OGO, Andere Basisschool en de Vrije school wordt gewerkt met een kindportfolio.

Niet politiek, wel jezelf herkennen

Net zoals individuele deelnemers bij hetkind.org zich herkennen in elkaar, omdat mensen dezelfde principes en uitgangspunten omarmen, zo zullen scholen elkaar herkennen in de verhalen van elkaar.

Het is onze bedoeling om conceptuele muren te slechten, waardoor goede ideeën in scholen met een verschillend concept  daardoor makkelijker beschikbaar komen voor anderen.

Voor vertegenwoordiging en politieke afvaardiging kunnen we nog steeds terecht bij het Netwerk SOVO: het samenwerkingsverband van organisaties voor vernieuwingsonderwijs (onder meer Dalton, Freinet, Iederwijs, Jenaplan, OGO en de nieuwe vereniging voor Anders Leren).

Naomi Mertens werkt als onderwijsadviseur PO voor APS en is tevens medeauteur van de  ‘Verantwoordingswaaier’ voor alle scholen die hun Onderwijs Anders willen verantwoorden.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie