profiel

Kim van Haeften


kimvh
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Waak voor sociale pijn die lesgeeft aan sociale pijn hetkind.org/?p=59614

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
High Performance Schools: kenmerken, urgentie, ontwikkelfasen en strategie

24 februari 2012

kimvh

Geplaatst in: Samenleving,

Het streven naar excellentie behelst meer dan hoge doorstroomcijfers en dito eindresultaten voor Nederlands, wiskunde en science. Wat er zoal bij komt kijken, illustreren Marlou van Beek en John West-Burnham aan de hand van het concept High Performance Schools (HPS), dat gebaseerd is op internationale literatuur over en eerdere ervaringen met  onderwijsverbetering. Het brengt inzichten en ervaringen samen en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden om leerlingen op te leiden tot wereldburgers van morgen.

In dit artikel wordt het concept High Performance Schools gepresenteerd door achtereenvolgens in te gaan op kenmerken, urgentie, ontwikkelingsfasen en veranderstrategieën. Veel veranderingen in het onderwijs worden vaak vroegtijdig afgebroken of er wordt oneindig lang getracht deze te consolideren (Fullan & Van Beek 2007).

Op  12 maart is er een inspiratie- en kennismakingssessie  met het High Performance Schools programma en met de ervaringen van huidige deelnemers! Aanvang 17.00 uur  Herengracht 250 te Amsterdam.>>

Om een high performance school te worden is het van belang een duidelijk toekomstperspectief te formuleren en te bepalen welke aspecten van invloed zijn op het al dan niet behalen van dat beoogde resultaat. Een duidelijke analyse van de bestaande situatie maakt dat de school beter in staat is om op die aspecten in te spelen die relevant zijn voor de  doorgroei van de organisatie.

Vervolgens gaat het om het verbinden van de huidige ontwikkelingsfase met het toekomstperspectief. Analyse van internationale literatuur over
wetenschappelijk en empirisch onderzoek heeft geleid tot het bepalen van de zes kenmerken (en tevens bouwstenen) van een high performance school. Hieronder omschrijven wij deze kenmerken in de vorm van een gewenst toekomstperspectief voor de high performance schools.

Lees HIER verder

Dit artikel verscheen eerder in Meso magazine, augustus 2011
Marlou van Beek is senior consultant bij CBE en programmaleider van het High Performance Schools-programma.

E-mail: m.vanbeek@cbe-group.com.
John West-Burnham is professor onderwijskundig leiderschap bij het St.Mary’s College in Twickenham, waar hij ‘leading through trust’ centraal stelt. Hij is lid van de advisory board van CBE’s High Performance Schools-programma.

Literatuur
Fullan, M. (2007). Leiderschap in een cultuur van verandering. Den Haag: Reed Business.
Fullan, M. & M. van Beek (2007). ‘Leidinggeven aan een cultuur van verandering’. Basisschool Management, jrg. 21, nr. 2.
Krüger, M. (2007). ‘Leidinggeven aan een onderzoekende cultuur’. In: M. Snoek (red.): Eigenaar van kwaliteit; veranderingsbekwame leraren en
het publieke onderwijsdebat. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/EFA, p. 95-103.
Marzano, R.J., T. Waters & B.A. McNulty (2005). School Leadership that works. From research to results.
Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
Ulrich. D. (1997). Human Resource Champions. Boston, MA: Harvard Business Press.
Waal, A. de (2008). Maak van je bedrijf een toporganisatie! De vijf pijlers voor het creëren van een high
performance organisatie. Culemborg: Van Duuren Management.
Zenger, J.H. & J.R. Folkman (2009). The Extraordinary Leader. Turning good managers into great leaders. MHProfessional.com: McGraw Hill.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie