profiel

Arie C. de Bruin


Arie C. de Bruin
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Actie voor Sint-Maarten: de kinderen nemen het heft in handen hetkind.org/?p=60248

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Brochure Korczak Stichting: inspiratie voor primair onderwijs

1 maart 2012

Arie C. de Bruin

De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag.  Dit citaat is te vinden in de nieuwste uitgave van de Janusz Korczak Stichting. In deze handzame brochure (slechts 2,50 euro) wordt op een heel toegankelijke en praktische manier beschreven hoe je als leerkracht met de ideeën van Korczak aan de slag kan.

Janusz Korczak: inspirator voor mensen in het primair onderwijs is een brochure waarin vele praktijksituaties worden beschreven aan de hand van zeven kernbegrippen.

Respect
Rechtvaardigheid
Participatie
Dialoog
Vandaag
Kijken & luisteren
Zelfreflectie

De auteurs Arie de Bruin en Anouk Brink, beiden pedagoog en werkzaam in het onderwijs, bieden voldoende stof tot nadenken. De Korczak Stichting is een niet-commerciële organisatie op ideële basis. De brochure kost slechts 2,50 euro. Vanaf 10 exemplaren betaalt u 2,25 euro en vanaf 50 exemplaren 2 euro per stuk (alle bedragen zijn excl. verzendkosten). Bestellen kan door een email te sturen aan info@korczak.nl, onder vermelding van “brochure basisonderwijs” en het gewenste aantal.

Hieronder een impressie van de inhoud.

As voorbeeld de uitwerking van één kernbegrip.

Kernbegrip 4: Dialoog

Niet tégen, maar mét kinderen praten

Korczak leerde uit zijn eigen praktijk hoe belangrijk het was om naar kinderen te luisteren. Als je je openstelt voor kinderen en wat hen bezighoudt, kun je heel veel van hen leren. Zij hebben vaak oplossingen waar je als volwassene niet aan denkt. Kinderen worden geen mensen – ze zijn het al. Ja! Het zijn mensen, geen poppen. Je kunt verstandig met ze praten – ze geven antwoord; als je tot hun hart spreekt, voelen ze het, aldus Korczak.

Dat betekent beslist niet dat je kinderen altijd hun zin moet geven. Als je hen serieus neemt, zul je juist ook grenzen stellen. Een echte dialoog veronderstelt wederzijds respect: als je dat geeft aan kinderen, kun je dat ook van hen eisen.

Op school betekent het daarnaast dat je ook altijd in dialoog moet blijven met de ouders van die kinderen. Om het hele kind te kennen en respecteren moet je ook de thuissituatie(er)kennen en betrekken.

Communicatie

Zenden en ontvangen, spreken en luisteren. Maar communicatie is meer dan dat: juist zonder woorden wordt er veel gecommuniceerd. Het is de kunst als leraar in je eigen gedrag op non-verbale wijze aan de kinderen te laten zien dat je open staat voor hun inbreng, dat je hen serieus neemt.  Hoe doe je dat? Met je ogen, met je handen, met je houding, handbewegingen, hoofdknikjes… elk kind ontvangt die signalen en leest jouw lichaamstaal en dat heeft vaak meer invloed dan alle woorden die je gebruikt.

Ook andersom is het van belang dat de leraar de lichaamstaal van elk kind leert lezen. Neem de tijd om zo onbevangen mogelijk te kijken naar elk kind. Wat zie je? Enthousiasme, twijfel, onzekerheid, motivatie, angst, bravoure. En als je die signalen opvangt… wat doe je er dan mee? Nogmaals:  Je kunt verstandig met ze praten – ze geven antwoord; als je tot hun hart spreekt, voelen ze het.

Moeten we dan alles goed vinden? Nooit en te nimmer, zegt Korczak, van een zich vervelende slaaf maken we een vervelende tiran. Door een kind iets te verbieden, versterken we hoe dan ook zijn wilskracht, al leert hij zich maar in te houden en zich dingen te ontzeggen.

Didactiek met dialoog

Leraren zijn gewend om tegen een klas te praten en bij klassikale instructies zul jij vooral “zenden” en hoop je dat de leerlingen “ontvangen”.  Toch is het juist bij instructies van groot belang dat er een dialoog ontstaat: laat kinderen vragen stellen, mogelijkheden aandragen en samen oplossingen zoeken. Vaak heeft de leraar de gewenste standaard antwoorden al in zijn hoofd, maar die worden niet altijd gegeven. Kinderen komen soms met heel andere oplossingen, zelfs met antwoorden die je als leraar niet direct begrijpt. In dialoog kom je verder en merk je dat sommige kinderen verrassende inzichten hebben: je kunt heel veel van hen leren, zelfs op cognitief gebied. Sommige kinderen zijn inderdaad veel slimmer dan de leraar; dat is niet erg, als je er maar open voor staat en een dialoog met hen aandurft en van hen wil leren.

Uit de praktijk: Er was een fikse ruzie geweest tussen twee groepjes in de klas (groep 8).Toen de meester na schooltijd uit de gymzaal naar school liep, stond er een hele groep kinderen op straat nog druk te praten en wat te schreeuwen. Hij dacht: o, jee daar gaan we weer! Hij liep er naar toe en zei: Jongens, hou eens op, allemaal naar huis nou! Toen sprong Asiye naar voren: Nee meester, het is niet wat u denkt, we zijn aan het vergaderen. Vergaderen, weet u wel, vergaderen! Gaat u maar rustig weg, we gaan echt niet meer vechten!

De Korczak Stichting is een niet-commerciële organisatie op ideële basis. De brochure kost slechts 2,50 euro. Vanaf 10 exemplaren betaalt u 2,25 euro en vanaf 50 exemplaren 2 euro per stuk (alle bedragen zijn excl. verzendkosten). Bestellen kan door een email te sturen aan info@korczak.nl, onder vermelding van “brochure basisonderwijs” en het gewenste aantal.

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie