profiel

Marcel van Herpen


Marcel van Herpen
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Waak voor sociale pijn die lesgeeft aan sociale pijn hetkind.org/?p=59614

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Congres ‘Onderwijs in de praktijk: het kan echt!’ in Heerlen

20 maart 2012

Marcel van Herpen

Geplaatst in: Samenleving,

Binnen het project “Onderwijs in de praktijk; het kan echt!” krijgen vmbo-leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met de beroepspraktijk binnen de zorg. Dit alles vindt plaats op meerdere zorgafdelingen van Sevagram, een grote aanbieder van ouderenzorg in de regio Heerlen. Ter afsluiting wordt er een congres georganiseerd op donderdag 12 april 2012, bedoeld voor decanen en docenten vmbo, mbo en hbo

Zowel leerlingen van het vmbo, als studenten van het mbo en hbo leren in dit project samen in de echte praktijk. Dit gebeurt onder toeziend oog van professionals uit de zorg, die dankzij vmbo en mbo- docenten en praktijkopleiders van Sevagram, steeds meer competenties hebben ontwikkeld in het begeleiden van studenten. Middels onderzoek van Hogeschool Zuyd wordt dit project speciaal gevolgd om de resultaten hiervan inzichtelijk te kunnen maken.

Het doel van het project is o.a. om vmbo-leerlingen bewuster te laten kiezen voor de zorg en zo de uitval in het mbo zorgonderwijs te beperken. Een ‘leerafdeling’ biedt de mogelijkheid om vmbo-leerlingen te interesseren voor de zorg. Wanneer de leerling deze interesse laat blijken, zou de mogelijkheid er moeten zijn om de leerling daadwerkelijk te binden en te blijven boeien voor werken in de ouderenzorg.

Wanneer de leerling kiest voor de zorg, is er door de intensieve samenwerking op de leerafdelingen tussen docenten van het vmbo en het mbo afstemming in de lesstof. De doorlopende leerlijn vmbo-mbo wordt steeds duidelijker.

Er is nu een pilot, waarin een groep derdejaars, niveau 3 mbo studenten, stage loopt binnen de leerafdeling. Deze groep krijgt geen terugkomonderwijs (TKO) op school. Het programma van het TKO wordt aangeboden binnen de leerafdeling. Op de leerafdeling is het de bedoeling dat de leerlingen de afdeling draaiende houden met de professionals als steun in de rug.

Op 1 mei 2012 loopt het project ‘Onderwijs in de praktijk’ officieel ten einde. De partners van dit project hebben duidelijk naar elkaar uitgesproken om met het concept van de leerafdelingen in de huidige vorm door te gaan. Er is een gezonde samenwerking tot stand gekomen tussen alle samenwerkingspartijen. Ter afsluiting wordt er een congres georganiseerd, bedoeld voor decanen en docenten vmbo. Vanuit mbo en hbo zijn er docenten, opleidingscoördinatoren en vanuit de zorginstellingen komen praktijkopleiders, personeelsadviseurs, HR managers en opleidingscoördinatoren.

Marcel van Herpen, projectleider Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen; Medeoprichter en kerndocent NIVOZ, spreekt in de ochtend over ervaringsgericht leren en rodn het thema het vmbo motiveert leerlingen’’ .

Op de site www.zwlsevagram.nl vindt u meer informatie.

Plaats van congres:
Sevagram, locatie Plataan
Wim Malherbezaal
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen

Programma

09.00 u Inloop en gelegenheid voor het nuttigen van koffie en/of thee
Ontvangst door de dagvoorzitters Bert Kusters, projectleider Arcus college en Charlotte Dobbelstein, projectleider Sevagram.
09.30.u Openingswoord door Mariëtte Keijser, lid Raad van Bestuur Sevagram
09.45 u Het vmbo motiveert leerlingen
Marcel van Herpen, projectleider Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen; Medeoprichter en kerndocent NIVOZ
11.15 u Koffie- en theepauze
11.30 u Stuurgroep aan het woord:
Presentatie resultaten “Onderwijs in de Praktijk” 

Mariëtte Keijser, lid Raad van bestuur Sevagram, Ank Wijnands, directeur Sophianum en Toon van Baal, directeur Unit Zorg en Welzijn Arcus College
12.30 u Lunchpauze ‘Meet & Greet’
13.30 u Workshop ronde I
14.15 u Wisseling tussen de deelsessies
14.30 u Workshop ronde II
15.15 u Afsluiting met medewerking van ‘Theaterzaken’
16.30 u Informele ontmoetingen met hapje/drankje

Workshops

In dit pdf-bestand treft u het overzicht aan van de workshops die tijdens het middagprogrammma worden gehouden. Bij de aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven voor maximaal twee van deze workshops plus één reserve-workshop.

Aanmelden

Voor deelname aan het congres vult u dit online-inschrijfformulier in.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie