profiel

Erica Aalsma


erica
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 7 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
De Waterfabriek in Den Bosch: leren vanuit de werkvloer

15 april 2012

erica

Het leggen van verbindingen tussen de arbeidspraktijk en de leeromgeving krijgt steeds meer aandacht. Een omgeving waarin leerlingen verantwoordelijkheid dragen voor een deel van het arbeidsproces stimuleert het leerproces. Erica Aalsma leverde deze bijdrage, een geactualiseerd artikel over De Waterfabriek in Den Bosch.

In het hart van Den Bosch staat een bijzondere Waterfabriek. Niet alleen worden daar flesjes water geproduceerd maar er wordt ook geleerd. Alleen niet op de manier zoals we dat gewend zijn in een reguliere mbo-opleiding. In de Waterfabriek is leren uitdagend en spannend en wordt er geleerd vanuit de werkvloer van de beroepspraktijk. Leren en onthouden werkt nu eenmaal beter als er meer verbindingen worden gemaakt. Als niet alleen theorie maar ook de praktijk voortdurend in beeld is. Als er niet te lange tijd zit tussen kennis opdoen en toepassen. Hoe de Waterfabriek dit doet leest en ziet u in dit artikel.

De Waterfabriek
Het Koning Willem I College (KW1C) streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerderskenmerken van jongeren. In 2006 is in dit kader op initiatief van het College van Bestuur gestart met de ontwikkeling van een Waterfabriek. Het doel was een alternatieve leerroute te creëren waarbij het leren dichter bij het werk kan komen. Deze nieuwe leerweg is, in tegenstelling tot de bestaande BOL- (beroepsopleidende leerweg) en BBL- (beroepsbegeleidende leerweg) opleidingen, niet verbonden aan een bepaalde onderwijsafdeling of opleidingsrichting. Het leren is gebaseerd op de werkprocessen in de Waterfabriek. Het uitvoeren van kritische beroepssituaties staat centraal. De leeromgeving moest aantrekkelijk zijn voor een brede groep leerlingen in het mbo (16-23 jarigen). De Omgekeerde Leerweg is een alternatieve leerroute voor praktisch ingestelde leerlingen. Dit moet leiden tot minder uitval en zal de mogelijkheden voor individuele leertrajecten vergroten.

Het is een concept van de Leermeesters, dat in co-productie met het KW1C ontwikkeld is. De Waterfabriek kan plaats bieden aan 80 leerlingen in verschillende disciplines.

Wat in het oog valt, als je binnenstapt in de Waterfabriek, is de productielijn, machines die opgesteld staan om de flessen te sorteren, schoon te spoelen, te vullen, van etiketten te voorzien en in te pakken. Daarnaast is er een laboratorium ter controle van de waterkwaliteit, een afdeling administratie, marketing en communicatie, logistiek en verkoop. Kortom in het klein is het een echte fabriek waarin geproduceerd en verkocht wordt.

Maar er is meer. In transparante ruimtes kunnen leerlingen delen van machines in en uit elkaar halen, kennis opdoen en vaardigheden oefenen. Door de transparantie (glazen wanden) blijven leerlingen in elke activiteit zicht houden op het productieproces. Er blijft dus verbinding met het werk. Naast de productievloer bevindt zich een leergang. Hier zijn enkele uitlegtafels geplaatst, waar zaken uiteengelegd kunnen worden, die direct met het productieproces te maken hebben.

De werkmeester kan hier even naartoe met een groepje leerlingen, om even iets uit te leggen,om een onderdeel uit de machine te bekijken, om een tekening te lezen.  Leesdit artikel  verder achter deze link:  Leren en werken tegelijkertijd

Dit artikel maakt onderdeel uit van het boek “Brein@work, breinkennis voor organisaties”, onder redactie van N. Lazeron en R. van Dinteren, Springer Uitgeverij, Houten 2010.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie