profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Waak voor sociale pijn die lesgeeft aan sociale pijn hetkind.org/?p=59614

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Platform OnderwijsAndersNu: scholen zijn van waarde voor elkaar!

16 april 2012

Rikie van Blijswijk

Het platform Onderwijs Anders Nu  is op 7 maart 2012 van start gegaan met een inspirerende conferentie, waarop de ontmoeting tussen scholen, besturen en  educatieve vrienden centraal stond. Hetkind was er ook en Rikie van Blijswijk  geeft een impressie van de dag. ”Meer erkenning voor elkaar is op zijn plaats.” 

Onderwijs Anders is een soort Seats2Meet: je schuift bij elkaar aan, je onderzoekt elkaars praktijk en je leert van elkaar.  Deze startconferentie was een  voorproefje van de ambitie van deze nieuwe ontmoetingsplek voor scholen die Anders Onderwijs vormgeven. De pedagogiek werd volop ingebracht door gastspreker Gert Biesta.

Dat veel Onderwijs Anders scholen staan te popelen om van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars verworvenheden tekende zich al  in de ochtendsessie af, die m.n. werd bezocht door genodigden: experts in het onderwijs.

Waar een traditionele vernieuwingsschool goed is in het werken metkinderportfolio’s en een andere school uitdagend  materiaal heeft ontwikkeld voor het werken in ateliers, lijkt uitwisseling een voor de hand liggende optie. Immers: leren van elkaar is interessant, verruimt de blik en is effectief.

Gert Biesta, auteur van het boek Goed onderwijs en de cultuur van het meten, kadert dit initiatief tot voorgenomen samenwerking en uitwisseling met de vraag Waarop oriënteert goed onderwijs zich? Drie kwesties, die hij ook in zijn boek heeft omschreven, komen hierbij aan de orde. Voor een uitgebreide samenvatting van het boek op deze site: klik hier.

De eerste kwestie  is de vraag wat werkt en voor wat? En: Wat werkt en voor wie? Eigenlijk is dus de vraag wat pedagogisch wenselijk is t.a.v. doelen, opbrengsten en processen.

De tweede kwestie is hoe van de afrekencultuur naar een verantwoordingscultuur te komen. Anders geformuleerd: Hoe kunnen we een betere balans tussen de belangen van professionals , cliënten en de overheid creëren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die interactie ergens overgaat? Biesta’s hoop is gevestigd op een ‘slow schoolbeweging (vgl. slow food) Er is veel geduld voor nodig én gesprekken tussen scholen.

De laatste kwestie betreft onderwijs van kindgericht naar wereldgericht. Onderwijs brengt het kind in de wereld en biedt het kind ontmoetingen met de wereld. Het gaat erom dat wat leeft onder leraren op een sociaal- cultureel niveau te brengen.

Onderwijs Anders is een platform waar deze inspiratie,  visie en ideeën uitgewisseld worden.

Jeroen Lutters, rector van het Bernard Lievengoed College en gastheer van deze conferentie, biedt een praktische leidraad voor dit gedachtengoed van Gert Biesta. Het motto van zijn school is het scheppen van (de wereld van) morgen. Er wordt  fundamenteel nagedacht over die wereldgerichtheid. Team en directie durven vanuit onbekende beelden uit de toekomst de praktijk vorm te geven. Het realiseren van die processen vraagt om een oriëntatie op de primaire processen; het blijkt de hemel voor de studenten, docenten en directeur. Maar Ieder individu maakt zijn eigen hemel mee door zijn eigen biografie, is de ervaring. The Liberal Arts is eigenlijk het close reading van oude principes om vandaar uit nieuwe te scheppen, zegt Lutters.

In de middag is tijd en ruimte ingeruimd voor uitwisseling en het leren van elkaar op inhoud. Verschillende workshops worden verzorgd door APS medewerkers en scholen die hun Onderwijs Anders presenteren aan de deelnemers. In één presentatie wordt verkend wat het betekent voor leraren om vragen van kinderen als uitgangspunt te nemen. In een andere wordt het Kind Ontwikkel Plan gepresenteerd, waarbij kind, school en ouders gezamenlijk afspraken maken over doelen in de ontwikkeling van het kind. In weer een andere presenteert het Integraal Kind Centrum Laterna Magica de doorgaande lijn op hun school van 0 tot 12 jaar.

’s Avonds wordt door schoolbestuurders, leraren en directeuren en andere betrokkenen bij onderwijs een levendige discussie gevoerd onder leiding van Robert Viëtor, directeur van de lerarenopleiding van de Hogeschool Leiden, Willem Wagenaar, directeur van de Rietveldschool (en lid van SOVO) en Emile Roemer , fractievoorzitter van de SP. Deze heren openen de discussie  met hun prikkelende uitspraken , zoals ‘We moeten gezamenlijk optrekken tegen de eenzijdige taal- en rekenopbrengsten’;  ‘Het gaat om persoonlijk meesterschap bij docenten’ en ‘ In het onderwijs gebeurt veel meer dan taal en rekenen: creativiteit, leren elkaar te helpen. Daarvoor is méér erkenning op zijn plaats’.

Verbindingen op inhoud aangaan is voor scholen van betekenis; niet in de laatste plaats om tegenkracht te organiseren voor Anders Onderwijs, formuleert Gert Biesta aan het eind van de discussie.

Tenslotte:

Het Innovatieplatform en de werkplaats voor scholen is Onderwijs Anders Nu is vanaf 7 maart 2012 geopend. Zie het als een Coalition (vgl.  Essential Schools) als een digitaal huis, waarin scholen elkaar ontmoetten binnen hun eigen concept, maar ook op thema’s met scholen uit andere concepten kunnen uitwisselen. Registreren kost niets, aanmelden wel. Het Platform is vooral een ontmoetingsplaats voor scholen en voor hun ondersteuners.

Voor aanmeldingen op Onderwijs Anders Nu klik hier. Foto’s:  Spier Ten Doeschate.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie