profiel

Hartger Wassink


Hartger Wassink
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Alle kinderen hebben recht op ontwikkeling identiteit’

25 mei 2012

Hartger Wassink

Geplaatst in: Moreel Kompas,

Alle kinderen hebben recht op de ontwikkeling van hun identiteit, twittert Hartger Wassink n.a.v. een artikel van Ineke Struijk op de website van de Besturenraad – Centrum voor Christelijk Onderwijs. Hij citeert Struijk, die een masterscriptie afrondde over levensbeschouwing in het openbaar onderwijs.  “Het kan niet,”  zegt ze, ”maar in mijn ideale wereld zou de hele wetgeving rond vrijheid van godsdienst afgeschaft worden. Deze wet houdt een enorme verzuiling in het onderwijs in stand.” Allemaal openbare scholen dus? “Nee. Gewoon: school. Waarop actief aandacht is voor levensbeschouwing.”

Struijk (46) is groep 8-leerkracht op een openbare school en rondde haar gecombineerde studie Humanistiek en Religie en Levensbeschouwing af met een scriptie over levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. De belangrijkste conclusie: het openbaar onderwijs ziet zichzelf niet als denominatie terwijl het dat eigenlijk wel is. Veel openbare scholen worstelen met hun identiteit en zijn ‘handelingsverlegen’ als het gaat om levensbeschouwing.

“Overal lopen leerlingenaantallen terug, maar in het openbaar onderwijs gaat dat nog harder. Deels doordat het imago niet al te best is. Ouders denken dat katholieke of protestants-christelijke scholen vanuit hun levensbeschouwing meer aandacht voor waarden en normen hebben, of voor respectvol met elkaar omgaan. Het openbaar onderwijs profileert zich daarin niet duidelijk genoeg.”

‘Actieve pluriformiteit’. Dat staat in de kernwaarden van het openbaar onderwijs. “Een wat vaag begrip”, vindt Struijk. Uit haar onderzoek blijkt dat medewerkers en leraren van openbare scholen daar ook zo over denken: op de vraag wat zij onder de openbare identiteit verstaan noemen zij allereerst de algemene toegankelijkheid.

De oplossing: openbare scholen zouden actieve tolerantie moeten uitdragen. Want 90% van de 220 openbare scholen die deelnamen aan Struijks onderzoek vindt dat zij aandacht moeten besteden aan zowel cultuur, burgerschap als religie. “Het onderwijs mist zingevingsvragen. Identiteit bestaat uit cultuur, etniciteit en levensbeschouwing. Niet alleen uit godsdienst; dat is veel breder dan alleen godsdienstles en/of humanistisch vormingsonderwijs. Kinderen moeten praten over de vraag hoe zij tegen anderen aankijken. Zo ontwikkelt respect voor de ander zich vanuit een empathisch verstaan.

Lees verder
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie