profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

We gaan het begrip 'volwassenheid' verder verkennen, zie ook nivoz-jaarthema en jaarprogramma: nivoz.nl/lezingen/jaart… twitter.com/nivoz/status/9…

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Project ‘Van Hinderpaal naar Mijlpaal’ voor kinderen die ‘anders’ leren

13 juni 2012

robvanderpoel

In het project Van Hinderpaal naar Mijlpaal werkt de Stichting Perspectief samen met kinderen en hun ouders aan het omzetten van hinderpalen in hun schoolcarrière naar mijlpalen. Twaalf kinderen en hun ouders komen weer zelf aan het stuur te staan van hun ontwikkeling. Het project loopt van 1 september 2012 tot 1 juli 2014. 

Iedereen naar een reguliere school

Kinderen gaan naar school. Liefst naar een school in de buurt. Maar niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. Soms lopen kinderen vast op school. Soms kunnen kinderen niet naar de school van hun keuze, omdat de school terugschrikt voor hun beperking. Soms vragen ouders of leerkrachten zich af of ze een kind optimaal leert en meedoet op school. Soms kan het zo fout gaan dat een kind thuis komt te zitten, niet naar de school van zijn/haar keuze gaat of zijn/haar talent niet kan laten zien. Perspectief wil met het project Van Hinderpaal naar Mijlpaal barrières in de schoolcarrière van kwetsbare kinderen opheffen.

Hinderpalen
Kinderen die anders of moeilijk leren zijn kwetsbaar. Ze komen op school hindernissen tegen, terwijl andere leerlingen juist mijlpalen bereiken. In dit project richten we ons op deze kwetsbare leerlingen. De momenten waarop een kind een stap vooruit zou kunnen zetten in zijn of haar schoolcarrière, maar daarin belemmerd wordt, noemen we hinderpalen.

Drie hinderpalen die veel voorkomen:
• Een leerling loopt vast in of kan niet deelnemen aan het reguliere onderwijs.
• Een leerling wil overstappen van een speciale school naar een reguliere school.
• Een leerling wil van een reguliere basisschool naar een reguliere middelbare school.

Mijlpalen
De hinderpalen gaan we samen met kinderen, hun ouders, de school en het netwerk omzetten in mijlpalen. Het project Van Hinderpaal naar Mijlpaal gaat met twaalf kinderen en ouders die tegen één van deze hinderpalen aanlopen aan de slag. Het doel is dat zij in lastige situaties en bij moeilijke beslissingen sterker komen te staan. Zij staan daarom zelf aan het stuur.

Eigen Kracht
Het project start met een samenkomst met de ouders, het kind, de school en het netwerk, op uitnodiging van het gezin. Dit heet een Eigen Kracht-conferentie. Iedereen denkt mee over hoe de hinderpaal kan worden aangepakt. Deze samenkomst levert een plan op voor de toekomst: het Mijlpalenplan. Hiermee gaat ieder aan het werk. Het project biedt gedurende twee jaar ondersteuning op maat, waar nodig en mogelijk.

Kennis delen
Heel veel kinderen lopen tegen hinderpalen aan. Veel gezinnen en scholen zitten met de handen in het haar. We willen graag dat andere mensen en organisaties kunnen profiteren van de kennis en ervaring die we in het project opdoen. Daarom verwachten we van deelnemers dat ze hun opgedane kennis en ervaring actief uitdragen en beschikbaar stellen aan andere gezinnen en netwerken.

• We maken de kennis die we opdoen breed toegankelijk voor andere leerlingen, ouders, scholen en de plaatselijke gemeenschap.
• We leggen de verbinding tussen mensen en organisaties die hinderpalen omzetten in mijlpalen. Op die manier ontstaat er een samenwerkingsnetwerk vol kennis en
deskundigheid.
• We richten een landelijke groep van ervaringsdeskundigen op, die hun eigen ervaring inzet om andere families en hun netwerk in vergelijkbare situaties te ondersteunen.

Praktisch
Het project loopt van 1 september 2012 tot 1 juli 2014. Voor meer informatie: www.hinderpaalmijlpaal.nl of bezoek één van de informatiebijeenkomsten bij u in de regio:
Op zaterdag 16 juni 10.30u-12.30u, te Hoogeveen, of:
Op dinsdag 19 juni 19.30u-21.30u, te Utrecht.

Om uw interesse voor het project kenbaar te maken of om u op te geven voor één van de
informatiebijeenkomsten: vul het aanmeldformulier in op de website.

Aanmelden kan tot 1 juli 2012.
Na beoordeling van alle aanmeldingen laten we u weten of u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Meer informatie bij Projectleider Ady Hoitink of projectmedewerker Leonie Wolterink, bereikbaar via 030-2363000 of mail naar info@perspectief.org Volg ons op twitter: @stperspectief, #hinderpaalmijlpaal

Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap

Perspectief is een onafhankelijke netwerkorganisatie die streeft naar een welkome samenleving. We verbinden mensen en organisaties met elkaar die werken aan een goed leven voor iedereen. Daarin spelen vrienden, familie en de plaatselijke gemeenschap een belangrijke rol. Samen met (kwetsbare) mensen zoeken we hoe ieder zeggenschap over zijn leven kan hebben en een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Perspectief
Postbus 85273
3508 AG Utrecht
030-236 30 00
@stperspectief
www.perspectief.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie