profiel

Gabrielle Taus


gabrielletaus
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Waar vind je de moed om licht te laten schijnen op de lastige adventsvakjes met de duistere verhalen?’ hetkind.org/?p=60931

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
APS-onderzoek: ‘Wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes?’

6 juli 2012

gabrielletaus

Wat hebben docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire? De onderzoeksvraag van het ministerie van OCW aan APS past binnen de ontwikkeling van passend onderwijs. Daarbij gaat het om een goede onderwijsplek voor leerlingen, met ondersteuning die bij de leerling past. Het past tevens goed bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken. Hierbij ligt de focus op hoe je het ‘leren leren’ van leerlingen bevordert.

APS-onderzoekers Jannet Maréchal-van Dijken, Otto de Loor, Monique Sanders en Madeleine Vliegenthart hebben het onderzoek uitgevoerd en beschreven. Onder andere is er onderzoek gedaan naar de kenmerken van jongens van 12 tot 15 jaar. Hieronder zie je hoeveel procent van de docenten een kenmerk terugziet bij jongens.

1 Beweeglijkheid 68 %
2 Leren door doen 76 %
3 Moreel vacuüm 8 %
4 Impulsief 52 %
5 Competitief 60 %
6 Risico’s nemen 72 %
7 Over-/onderschatting 40 %
8 Conflicthantering 28 %
9 Emotionele ontwikkeling 12 %
10 Reacties op monotoon geluid 8 %
11 Visuele voorkeur 20 %
12 Oogcontact 12 %
13 Spel omtrent leiderschap 56 %

Verder is er gekeken naar wat werkt in de les en zijn er een 7-tal pijlers benoemd.
Pijler 1. Structuur en duidelijkheid bieden
Pijler 2. Positief benaderen
Pijler 3. Variatie in de les
Pijler 4. Actief aan het werk zetten en houden
Pijler 5. Reflectie uitlokken
Pijler 6. Humor
Pijler 7. Jongensachtig zijn als docent

Voor een uitgebreide verslag download het onderzoeksrapport hier.

Voorwoord

Leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillen onderling, een ieder is uniek. In het afstemmen op verschillen komen we verschillen tegen die te maken hebben
met intelligentie, met interesse, met tempo, maar ook verschillen tussen de sekses. De laatste jaren is de aandacht voor het zogenaamde ‘jongensgedrag’ gegroeid. Het lijkt erop dat steeds meer jongens een vertraging oplopen in hun onderwijsloopbaan of de school verlaten met een diploma op een lager niveau dan waarop ze in eerste instantie binnenkwamen.

Overal proberen mensen met hart voor het onderwijs de verschillende leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Goed werkende praktijken, ijkpunten en inspirerende
voorbeelden zouden daarbij kunnen helpen. Deze voorbeelden van good practices liggen echter nog niet voor het oprapen.

Het Ministerie van OCW heeft APS gevraagd te achterhalen ‘wat werkt op scholen die tegemoet komen aan verschillen tussen jongens en meisjes’. Wat hebben
docenten in huis die goed onderwijs bieden aan zowel jongens als meisjes? Wat is kenmerkend voor hun handelingsrepertoire?
De vraag van het ministerie past binnen de ontwikkeling van passend onderwijs. Daarbij gaat het om een goede onderwijsplek voor leerlingen, met de ondersteuning die bij de leerling past. Het past tevens goed bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken. Hierbij ligt de focus op hoe je het leren leren van leerlingen bevordert, waardoor de resultaten/opbrengsten verhoogd kunnen worden.

De goede praktijken die we zijn tegengekomen zien we met name bij individuele docenten. Scholen met een specifiek beleid op de ‘jongens-meisjes-verschillen’ zijn
er nauwelijks. In deze publicatie leggen we graag de resultaten van de good practices van individuele docenten aan u voor.

We danken de onderzoeksscholen voor hun medewerking en noemen hun namen specifiek in hoofdstuk 6. Dank voor de openheid waarmee zij spraken over hun
praktijk en de mogelijkheid om in hun praktijk te mogen kijken. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Lydia Sevenster. Zij voorzag ons van een uitgebreide
literatuurstudie over jongensgedrag.

Jannet Maréchal-van Dijken, Otto de Loor, Monique Sanders en Madeleine Vliegenthart

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie