profiel

Paulien Stoffer


Paulien Stoffer
Bekijk mijn profiel

Hartger Wassink


Hartger Wassink
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Essays van schoolleiders over ontwikkeling vanuit visie en identiteit

9 augustus 2012

Paulien Stoffer

Geplaatst in: Samenleving, Legitimering

Paulien Stoffer deelt een publicatie van CPS: Identiteit in beweging, verhalen en essays over schoolontwikkeling. Het is een derde uitgae in een reeks waarin CPS scholen wil stimuleren om schoolontwikkeling in te zetten vanuit visie en identiteit. Het biedt inspiratie voor het voeren van gesprekken over bezieling in het werk.

CPS is opgericht als protestants-christelijke organisatie en ontleent haar kracht aan de worteling in deze traditie. Ook voor CPS was het nodig om het gesprek over identiteit, visie en missie opnieuw te voeren, om te komen tot een eigentijdse vertaling die aansluit bij de traditie waar CPS in staat en die inspirerend is voor medewerkers. We hebben zelf gemerkt dat het in dit proces nodig is om oude formuleringen los te laten, moeilijkheden niet uit de weg te gaan en volharding te tonen om het gesprek voort te zetten. We ervaren dat de visie alleen tot leven komt en levend blijft in een grote aaneenschakeling van interacties en gesprekken.

CPS heeft een externe kenniskring opgericht. De leden hiervan zijn op basis van hun expertise in gesprek gegaan over brede identiteitsontwikkeling van scholen. Met deze publicatie willen we de inzichten van de leden van de kenniskring, op het gebied van brede identiteitsontwikkeling van scholen en dialoog, samenbrengen en aan een breder publiek beschikbaar stellen.

CPS bood een open forum waarin ruimte was voor een diversiteit aan inbreng. Na een paar verkennende gesprekken zag de groep een belangrijke vraagstelling: hoe komt het dat medewerkers van een school vaak een spanningsveld ervaren tussen zichzelf en de formele grondslag van de
school en hoe komt het dat zij verlegenheid ervaren over de doorwerking van hun grondinspiratie in hun professioneel handelen? We hebben deze vraag ook voorgelegd aan een aantal schoolleiders uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij hebben vanuit de praktijk verhalen geschreven die raken aan onze onderzoeksvraag. De leden van de kenniskring hebben
hun visie en opvattingen in een essay verwoord.

Hoe verschillend de inbreng van ieder ook is, we vonden elkaar in het uitgangspunt dat identiteit
geen legitimatie maar inspiratie moet zijn. Vanuit grote betrokkenheid en inspiratie zijn de verhalen en essays geschreven.

CPS hoopt dat de essays en verhalen in deze bundel uw situatie en visie verheldert en dat u  gestimuleerd wordt om met uw collega’s het gesprek voort te zetten. Deze publicatie is de derde in een reeks. De eerste publicatie is de brochure Dialogica Brede identiteitsontwikkeling als bron voor diversiteit en kwaliteit. De tweede publicatie is het boek Onze school is een verhaal, identiteit als kwaliteit. We voltooien de reeks met deze meer beschouwende publicatie.

Lees verder  Identiteit in beweging klein

CPS Onderwijsontwikkeling en advies
Postbus 1592
3800 BN Amersfoort
www.cps.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie