profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Nacht van de Leerkracht in Amsterdam

22 september 2012

robvanderpoel

Op donderdag 4 oktober a.s. is de tweede editie van de Nacht van de Leerkracht in Amsterdam. In het Pakhuis de Zwijger wordt die avond symbolisch de rode loper uitgelegd voor de minister van Onderwijs. De avond zal – net als vorig jaar – in het teken staan van verbinden en inspireren van de verschillende werkvloeren. Aan de hand van prikkelende stellingen en casussen vindt er discussie plaats en wordt gebrainstormd. Doel is om samen met u tot een inspiratiedocument voor de nieuwe minister te komen.

Wie zullen er die avond aan tafel schuiven? Vijftig leerkrachten – gesponsord door het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam en vijftig andere professionals, zowel uit politiek/beleidsmakend onderwijsland als uit andere disciplines. U kunt daar  één van zijn. Wethouder Lodewijk Asscher van Amsterdam zal ook aanschuiven.

Wie zijn wij?
De Vereniging van Meesterschappers is tweeënhalf jaar geleden ontstaan; voor en door ambitieuze leerkrachten in het basisonderwijs die zichzelf en hun vak willen blijven ontwikkelen. Dit doen wij onder ‘bescherming’ van mevrouw Edith Hooge – hoogleraar bijzondere leerstoel Onderwijsbestuur Universiteit Tilburg en de heer Lodewijk Asscher – wethouder Onderwijs Amsterdam.

De Vereniging wil professionalisering van het basisonderwijs vanuit de werkvloer, door gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise en door nieuwe kennis en inspiratie op te doen. Daarnaast willen wij een aanjager zijn van discussie en debat onder collega’s en beleidsmakers, om te komen tot inhoudelijke ontwikkeling en opinievorming. De Vereniging van Meesterschappers wil graag mede op die manier als klankbord fungeren voor beleidsmakers, politiek en andere betrokken organisaties.

Graag willen wij u dan ook uitnodigen om met ons aan tafel te gaan. Het diner vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, van 19.00 (inloop vanaf 18.30 uur) tot +/-21.30 uur. De kosten bedragen 50 Euro voor de hele avond. U kunt zich per mail aanmelden voor deze avond.  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Renske Hoogeveen 06-44521357 of Marjan Wesdorp 06-24777217.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie