profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
21st century skills in samenleving die gebaseerd is op een leven lang leren

3 oktober 2012

robvanderpoel

Geplaatst in: Samenleving, Legitimering

Frank van den Oetelaar en Henk Lamers lanceerden recent een nieuwe website rondom het onderwerp ‘21st century skills’. In het daarmee samenhangende ‘whitepaper’ wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de kennissamenleving en de gevolgen. Vervolgens is een overzicht opgenomen van 21st century skills zoals die wereldwijd in diverse modellen worden gehanteerd. Het laatste onderdeel behandelt 21st century skills in relatie tot het onderwijs. ‘In de nieuwe kennissamenleving zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer.’ 

Mocht je geïnteresseerd zijn dan kan je op http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper het whitepaper downloaden.

Een eenduidige definitie van 21st century skills is moeilijk te geven. Wereldwijd worden verschillende definities en modellen van 21st century skills gehanteerd. Op veel onderdelen vertonen ze overeenkomsten, op sommige onderdelen wijken ze van elkaar af of vullen ze elkaar aan. (zie http://www.21stcenturyskills.nl/modellen voor meer informatie) In onderstaande uitwerking van 21st century skills zijn de te ontwikkelen vaardigheden
geordend. De omschrijvingen zijn steeds gebaseerd op waarneembare leeractiviteiten van leerlingen en studenten in leerprocessen.

Vaardigheid ‘Samenwerking’

Vaardigheid ‘Kennisconstructie’

Vaardigheid ‘Ict gebruik voor leren’

Vaardigheid ‘Probleemoplossend denken en creativiteit’

Vaardigheid ‘Planmatig werken

21st century skills in het onderwijs

In de nieuwe kennissamenleving zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leerlingen en studenten leren ook buiten school. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een talencursus via het internet, informatiebronnen als Twitter, maar ook via de vele instructiefilmpjes die op YouTube te vinden zijn. Daarnaast is een zich ontwikkelende kennissamenleving gebaseerd op een leven lang leren. Van burgers wordt verwacht dat ze zich flexibel kunnen opstellen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Waar in een industriële samenleving in het onderwijs de nadruk ligt op kennisoverdracht, is dat in een kennissamenleving op het ontwikkelen van 21st century skills.

Onderstaand overzicht zet een aantal verschillen tussen de beide onderwijsvormen naast elkaar. Lees verder

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie