profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Umoja-lessen voor het leven: alle zintuigen worden aangesproken

6 oktober 2012

robvanderpoel

Geplaatst in: Samenleving, Legitimering

Esther Bonné  wil de wereld een stukje mooier kleuren, startend met de kinderen van nu, de volwassenen van de toekomst. Haar initiatief Umoja 4 kids draait om de thema’s gelijkwaardigheid, geluk, saamhorigheid en de wereld. ‘Ik vind het belangrijk om kinderen te leren open te staan voor elkaar, zodat ze hun verschillen en overeenkomsten uiteindelijk (wereldwijd) leren in te zetten om elkaar te verrijken. Ik wil ze lessen bieden voor het leven. ” Haar verhaal.

Umoja 4 kids werkt naast het uitbreiden van kennis vooral aan het creëren van ruimte voor ieders kwaliteiten, respectvol gedrag, een positieve, open, nieuwsgierige houding ten opzichte van elkaar en de wereld. Dat alles vereist naast leerkracht-kwaliteiten een betrokken boeiende aanpak, waarbij leerlingen aan den lijve zullen ervaren wat zij zelf kunnen veranderen of kunnen toevoegen aan hun eigen gedrag.

Umoja 4 kids biedt hiertoe afwisselende boeiende lesactiviteiten voor groep 1 t/m 8 van de basisschool en de onderbouw van het VO, uitgaande van meervoudige intelligenties. Deze activiteiten worden ondersteund door de bijbehorende leskisten vol aanvullende materialen. Te denken valt hierbij aan djembés, voelzakjes, spiegels, gelukssjaaltjes, cd’s, enzovoorts.

Daarnaast worden kinderen uitgenodigd om relevante mensen en/ of materialen mee te nemen naar school. Het gehele proces op school wordt begeleid door Umoja 4 kids. De Umoja 4 kids begeleider zal hiertoe voorafgaand en gedurende de 4 weken dat het project draait één dag per week op school aanwezig zijn.

Terwijl Bonnée  in 2008 nadacht over een lessenpakket rond die thema’s, verscheen de cd Umoja van Bløf. ”Ik was al lang liefhebber van Bløf. Toen ik Umoja hoorde en er over las, dacht ik: dat is precies wat ik aan het doen ben, maar dan in muziek. Ik nam contact op met hun toenmalige manager en vroeg of de naam Umoja voor mijn project gebruikt mocht gebruiken. Bløf vond dat goed en (hun drummer) Norman Bonink is ambassadeur van Umoja 4 Kids.

Gaandeweg heb ik veel mensen ontmoet, boeken gelezen, ervaringen uitgewisseld en informatie en materialen verzameld die bijdragen aan het verwezenlijken van mijn droom. Het uitgangspunt van mijn lessen is altijd om zoveel mogelijk afwisseling van activiteiten aan te bieden, zodat alle zintuigen en intelligenties aangesproken worden. Ik ben er namelijk van overtuigd dat alleen op die manier de beoogde gedragsverandering een optimale kans van slagen heeft.

Zie ook website: www.umoja4kids.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie