profiel

Sarina Hoogendam


Sarina Hoogendam
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Dagboek Brede Vakantieschool: ‘De soft skills zijn eigenlijk de hard skills’

6 oktober 2012

Sarina Hoogendam

De Rotterdamse wijk Bloemhof staat volgens rapporten te boek als probleemwijk. De gelijknamige school OBS Bloemhof vertrekt voor haar onderwijspraktijk wel vanuit die situatie, maar niet vanuit die analyse. De vraag is hoe potenties aan te spreken in plaats van preventief en curatief op te treden. Mogelijkheden creëren begint al vroeg. Afgelopen zomer vond de Brede Vakantieschool plaats, deels geïnitieerd door de betrokken Stichting Rotterdam Vakmanstad/Skillcity : twee weken lang gingen 52 kinderen in hun vakantie toch naar school. Een dagboek van Hanno Wisse. Dag 3: ‘De soft skills zijn eigenlijk de hard skills’.

Woensdag 1 augustus

Vandaag komen de kinderen alleen ’s morgens naar school voor taal en rekenen. ’s Middags zijn ze vrij. Dat biedt voor deze column ruimte om wat meer te vertellen over het traject Fysieke integriteit dat al vier jaar op de OBS Bloemhof loopt. Het traject kent vier lijnen waarlangs de integrale visie van Rotterdam Vakmanstad praktische implicaties krijgt voor het reguliere schoolprogramma, namelijk de judo-, kook-, eco en filosofielijn. Deze trajectlijnen werken tevens door in het programma van de Brede Vakantieschool.

Het doel van het traject Fysieke Integriteit is dat de kinderen lekker in hun vel komen te zitten. Daarvoor zijn drie factoren van belang: fysiek (verzorging van jezelf), sociaal-emotioneel (omgang met anderen) en cognitief (ontwikkeling van een gezond zelfbeeld). Bij judo gaat het om de vorming van een respectcultuur. De kinderen leren om, naast in contact te komen met hun fysieke mogelijkheden, gecontroleerd met gevaar en geweld om te gaan. Daarvoor moet je elkaar kunnen vertrouwen en geconcentreerd leren samenwerken binnen een gedisciplineerde omgeving. Op die manier worden vaardigheden ontwikkeld die niet alleen nuttig zijn voor de sportbeoefening zelf maar tevens voor het hele leerproces. Bij het onderdeel koken hoort niet alleen dat de kinderen elke middag een gezonde warme maaltijd voorgeschoteld krijgen in de schoolkeuken, maar ook dat de kinderen leren wat gezond eten inhoudt en in samenwerking met anderen zelf een gerecht leren bedenken, inkopen en bereiden, en dat het liefst volgens de recepten van verschillende culturele tradities zodat ze die ook leren waarderen. Koken mikt daarmee op de vestiging van zorgcultuur onder de kinderen. Eco is opgezet om kinderen via de schooltuin in aanraking te brengen met de verbouw van gewassen die voor allerlei doeleinden worden aangewend. Ze leren wat daar groeit en bloeit, waar het allemaal in wordt verwerkt en wat er allemaal nodig is om de tuin gezond en op orde te houden. Het spreekt voor zich dat ze bij dit laatste ook zelf een handje toesteken. Tegelijk vormt dit de concrete aanleiding om kinderen bekend te maken met het ecosysteem in brede zin waar ze onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Bij filosofie leren de kinderen om zich bewuster te verhouden tot hun omgeving, andersdenkenden en zichzelf. Uitgangspunt daarbij is een grondhouding van interesse.

Bij alle lijnen draait het naast om de ontwikkeling van specifiek vakmatige (respectievelijk sportieve, kook-, tuiniers, mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-) vaardigheden eveneens om het opdoen van sociale, culturele en mentale skills. ‘Soft skills’, noemde Vakmanstad die voorheen, maar na het interview met Micha de Winter in de zojuist verschenen evaluatiebundel Wat heet lichamelijke opvoeding? is duidelijk geworden dat hard skills een betere aanduiding vormt. Ze helpen de kinderen om zichzelf op een vruchtbare manier te verknopen in de netwerksamenleving, zodat ze later beter hun weg vinden in het leven.

Dit is de derde aflevering van Hanno Wisse die een dagboek schreef over de Brede Vakantieschool die afgelopen zomer plaatsvond op OBS Bloemhof in Rotterdam. Zie www.vakmanstad.nl en www.bhof.nl Hanno Wisse studeerde rechten en filosofie te Leiden en Rotterdam en is als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Rotterdam Vakmanstad/Skillcity Dat is in 2008 begonnen met het traject ‘Fysieke Integriteit’ op OBS Bloemhof, een ecosociale inbedding van de schooldag. Judo, tuinles, gezond eten en filosofie krijgen structureel aandacht. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie