profiel

Ineke Driessen


Ineke Driessen
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Actie voor Sint-Maarten: de kinderen nemen het heft in handen hetkind.org/?p=60248

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Educatief partnerschap iets vanzelfsprekends: ‘It’s time to share!

8 oktober 2012

Ineke Driessen

De wereld van het opgroeien en opvoeden is boeiend, inspirerend en biedt kansen aan kinderen en hun ouders. Ineke Driessen beweegt zich in dit leerveld vol mogelijkheden  en werkt vanuit vanzelfsprekendheid aan educatief partnerschap. ‘Ouders willen diep in hun hart niets liever dan liefde geven aan hun kind zodat het kansrijk opgroeit tot een waardig en waardevol mens.’ It’s time to share! Haar bijdrage, interessant tegen het licht van de onderwijsavond op donderdagavond 1 november van prof. Micha de Winter in Driebergen. Ook daarvoor kunt u zich via deze link aanmelden.

Ieder gezin heeft zo zijn ‘gewone’ opgroei- en opvoedvragen. Deze worden graag neergelegd bij de crècheleidsters  en de leerkracht. Zij zijn een vanzelfspekend en vertrouwd aanspreekpunt. Zij staan daarmee op de derde plaats. De huisarts/ verpleegkundige en het informele netwerk (familie, vrienden, buren) gaan het onderwijs voor[1].

Heeft de school voldoende antwoord om te participeren op deze vragen?

Voor de school is onderwijs geven de belangrijkste kerntaak maar de dagelijkse omgang met kinderen doet een groot appèl op pedagogisch partnerschap tussen ouders en school.

“Ik voel dat ’t kraakt, dat ik iets moet gaan doen op dit vlak. Ik zou graag weten hoe?”  (schooldirecteur Henk)

De opdrachtgever (schoolleider) en ik (projectleider) zijn in september 2011 gestart met het project ‘Investeren in Educatief Partnerschap; positief Opgroeien, Opvoeden & Samenwerken’ in de Brede basisschool. Hiermee gaan we ontwikkelingsgericht ‘OP EXPEDITIE’ met de gevormde OOS-groep[2] om de eerstelijns jeugd- en gezinszorg te versterken door met een plan van aanpak in te zetten op:

  • Het nastreven van Educatief Partnerschap zowel bovenschools- als ook op schoolniveau  tussen  de driehoek: ouders, onderwijs en CJG;
  • Ontmoeting ,dialoog  en actieve samenwerking tussen de verschillende betrokken opvoeders, als bondgenoten (‘Opvoeden is per definitie strijd’)[3] om pedagogische ‘zaken’ te delen;
  • Een zelfstandig functionerende OOS-werkgroep bestaande uit verschillende disciplines;
  • Professionalisering d.w.z. ontwikkelen van meer ´know how´ Educatief Partnerschap binnen het OOS-team. (Houd de zaag scherp!)

Op de raakvlakken van het domein school en gezin kan wrijving zitten[4]. Pedagogisch partnerschap  is zo’n raakvlak waar ’t soms kan ‘kraken’.

Het recept, de remedie is het antwoord op de vraag:

‘Wat willen we als school en ouders met onze kinderen bereiken’?

De schoolleider zet naast het ‘leren’ mede in op Pedagogisch Partnerschap en heeft daar als school de ouders bij nodig. Samen optrekken als ‘bondgenoten’ voor het gemeenschappelijk belang HET KIND.

De school heeft ‘‘rights to challenge’[5], het recht om uit te dagen vanuit de idealen die zij hebben. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat dit de kans op betere onderwijsresultaten en een goed sociaal functioneren van jongeren vergroot en de kans op voortijdig schooluitval verkleint.

Samen kunnen we meer dan ieder voor zich!

De OOS-werkgroep wordt ingezet als vliegwiel tijdens het  verandertraject. Er zit veel expertise op verschillende terreinen bij de deelnemers van de projectgroep OOS. Ze kan fungeren als olievlek!

Het plan van aanpak met het kwaliteitsplan als ‘kloppend hart’ zorgt voor afstemming, samenhang en regie.

De transitie Jeugdzorg bewerkstelligt dat het CJG zich oriënteert zich op de mogelijke rol die zij kunnen spelen richting scholen en ouders. Positief opvoeden, signalering en preventie: gewoon waar het kan en speciaal waar het moet. Vindplaats is werkplaats!

Ook biedt het project kansen aan passend onderwijs. De OOS-werkgroep heeft onderling overleg over wat er moet komen om passend onderwijs te kunnen realiseren.

Het zou mooi zijn met elkaar een verschil te kunnen maken wat betreft Educatief Partnerschap in de Brede basisschool. Dit alles om een positief effect op ouderschapsversterkende elementen en  de sociale- emotionele- en cognitieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen, merkbaar in zowel de thuissituatie als in het klassenklimaat.

Op terrein OOS binnen het primair onderwijs valt nog veel Opgroei- ,Opvoed- en Samenwerkingswinst te behalen.

Veilig opgroeien is zo gek nog niet!

Alle kansen voor alle kinderen!

Elke ouder bereiken!

Zorg dat ze trots kunnen zijn op zichzelf en op hun relatie met jou.

Opvoeden is samenspel… Pedagogisch Partnerschap doet ertoe! 

Meer informatie over project “Investeren in Educatief Partnerschap-positief Opgroeien, Opvoeden & Samenwerken’ (OOS) op de website van Ineke Driessen, die tevens Master of Education is en TripleP gecertificeerd. Klik HIER

Haar inspiratiebronnen zijn:

[1] Trimbos Instituut ‘Kennis over opvoeden’, 2009

[2] De groep bestaat uit deelnemers, professionals uit de driehoek OUDERS, ONDERWIJS en CJG met name: ouders, leerkrachten, ib-er, teammanager, orthopedagoog kinderopvang, smw-er, coördinator CJG, kindercoach en  projectleider ihkv de master Pedagogiek Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

[3] Prof. Dr. Langeveld MJ, Beknopte theoretische Pedagogiek, 1946

[4] Prof. Dr. de Winter M,  Meesterklas ITS Radboud, 20 juni 2012

[5] Prof. Dr. de Winter M,  Meesterklas ITS Radboud, 20 juni 2012

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie