profiel

Hans Kunneman


Hans Kunneman
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Experimenteren met de ‘flowmeter’: eenvoudig en effectief

9 oktober 2012

Hans Kunneman

Steeds vaker ervaart Hans Kunneman als docent dat verbondenheid de essentiële schakel is in onderwijsprocessen. Door een combinatie van openheid, heldere grenzen, een gedeelde focus en wederzijds respect ontstaat er een creatieve en veilige sfeer, waarin alles wat er in de klas gebeurt een diepte krijgt die in een onveilig klimaat ontbreekt. Steeds vaker experimenteert hij daarbij met een flow-meter. Zijn bijdrage.

Steeds vaker ervaar ik als docent dat verbondenheid de essentiële schakel is in onderwijsprocessen. Het werd me vooral duidelijk toen ik mijn lessen aan twee verschillende klassen ging vergelijken waarbij hetzelfde lesprogramma aangeboden werd. De klas die een eenheid vormde ging totaal anders met de stof om dan de klas die minder hecht was.

In de minder hechte klas moest ik naar mijn gevoel ‘werken’ en voortdurend energie leveren om kwaliteit te genereren. In de veilige klas was dat helemaal niet nodig en ging de les geïnspireerd en moeiteloos. De betrokkenheid van deze leerlingen zorgde ervoor dat allerlei creatieve aspecten van de lesonderwerpen spontaan aan bod kwamen en het leerproces zeer efficiënt werd.

Sinds enige tijd heb ik geëxperimenteerd met een zogenaamde ‘flowmeter’ in de klas. Het werkt zeer eenvoudig:

–          Door de flowmeter maak je de mate van onderlinge verbondenheid zichtbaar en daarmee hanteerbaar.

–          Download hier de pdf-file en print hem uit op A3 of A4 formaat. Plak hem op een whiteboard (metaal i.v.m. magneet).

–          Via het verschuiven van een magneet (hier weergegeven in de vorm van een leminsicaat) kan worden aangegeven te geven in hoe verre de klas in flow is. Magneet naar beneden = onvruchtbare sfeer (weerstand) , magneet naar boven = FLOW (verbondenheid).

–          Nodig een van de leerlingen uit de magneet te plaatsen op het level waar de klas zich NU bevindt.

–          Deze leerling houdt gedurende de les in de gaten of het level verandert en verschuift – in overleg met de andere leerlingen – elke keer dat het nodig is de meter.

–          Als het level laag is kun je met de klas bespreken wat de oorzaak kan zijn en wat er nodig is om meer flow te creëren.

Verbondenheid als sleutel voor een optimaal leerklimaat is het centrale thema van het seminar FLOW IN DE KLAS dat op woensdag 31 oktober plaatsvindt in Haarlem. Fred Korthagen is keynote-speaker. Zie www.stromendonderwijs.nl 

Hans Kunneman

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie