profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 22 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Gedicht: ‘Ssst…klaar om in de spiegel te staan?’

17 oktober 2012

robvanderpoel

Mary Tjin-Asjoe is werkzaam op Bonaire, Caribisch Nederland. Geïnspireerd op eerdere bijdragen op hetkind.org schreef ze een gedicht ‘Leraar… wie ben ik?’  Ze richt zich tot zichzelf, tot alle juffen en meesters, plus iedereen die zich direct of indirect betrokken voelt bij de ontwikkeling van kinderen.  ‘Ssst….klaar om in de spiegel te staan?

Leraar…wie ben ik?

Juf, meneer, leraar, docent, onderwijzer of mentor;

U heeft een roeping om vol te houden

in een context die soms complex wordt;

U heeft een roeping om achter de dode letters,

een werkelijkheid tot leven te laten komen.

U geeft moed om extra in te zetten

voor de toekomst…met hen, door hen.

U begeleidt een klas, een school;

jonge mensen vol levenslust;

allen met hun mogelijkheden,

niet om de eersten te zijn,

maar zeker niet om de laatsten te zijn;

om volwaardig mens te worden

met een hart vol schoonmenselijkheid.

U bent de kracht die vol wijsheid…..

het met jonge mensen aandurft;

met hen op weg gaat,

vol vrijheid en vakkundigheid.

U bent

een opvoeder,

een expert;

U straalt vertrouwen uit !

Bent ook een motivator en soms zelfs een vriend….

maar bovenal bent u toch wel het meest voor hen….

een voorbeeld…………..een goed voorbeeld !

@ 2012 Mary Tjin-Asjoe.- Bonaire, Caribisch Nederland.

Mary Tjin-Asjoe is werkzaam op Bonaire, Caribisch Nederland. Ze werkt bij de overheid in een leidinggevende functie. In haar vrije tijd schrijft ze in haar moedertaal papiamentsen in het Nederlands en  engels. Tsjin-Asjoe is als vrijwilliger o.a. tien jaar voorzitter geweest van stichting Sebiki. Deze stichting heeft tot doelstelling het zorgdragen van het welzijn van het kind tussen 0 -6 jaar in de ruimste zin des woord. De werknemers  werkzaam bij de stichting hebben ten alle tijden het belangrijke werk liefdevol verricht. Tegenwoordig is de stichting gehuisvest in het jeugdcentrum Bonaire samen met andere instanties. De officiële opening geschiedde door prinses Maxima. 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie