profiel

Marcel van Herpen


Marcel van Herpen
Bekijk mijn profiel

twitter

Over het faciliteren en ontwikkelen van het kritisch denkvermogen hetkind.org/?p=55307

Ongeveer 10 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Tuschinsky-lezing Marcel van Herpen: ‘Verbondenheid als antwoord’

1 november 2012

Marcel van Herpen

Marcel van Herpen is een begenadigd inspirator. In het mooie Tuschinsky-theater in Amsterdam bespreekt hij een aantal interessante thema’s. ‘Het is onze zorg dat er geen kinderen meer uitvallen.’ Hier volgen een achttal losse fragmenten. ‘Verbondenheid als antwoord.’

De lezing van Marcel van Herpen vond plaats in het najaar van 2010. Daarvan is de volgende reportage gemaakt .

Van kinderen leren

Geen protocol, maar wel de natuurlijke neiging om dicht bij elkaar te blijven. Ofwel: Alles wat ik geleerd heb op de Pabo, op colleges, via boeken, heb ik uiteindelijk pas echt geleerd door de kinderen. (5.19 minuten)


Voorbereiden op de toekomst…

..waarvan we niet weten hoe die eruit ziet. Daar kun je als leerkracht je voordeel mee doen! (1.28)

 Waarom duurzaam opvoeden en ontwikkelen? 

De aannames: duurzaamheid van onze wereld staat onder druk. De politiek heeft geen antwoord. Technologen en ondernemers creëren duurzame oplossingen.
Duurzaamheidsvraagstuk is een pedagogisch vraagstuk. (2.43)

Een leven lang leren

Aandacht voor ons vak is cruciaal, de voortrekkersrol van Herman Wijffels en zijn concept een leven lang leren. (1.52)

De leraar eerst

Leerkrachten werken steeds meer in dienst van het systeem, waarvan ze steeds meer loskomen van wat ze zelf denken dat nodig is.
De leerkracht die voor een klas staat moet het doen met wat ze kan, met wie ze is. Niet met wat er in een handelingsplan staat. (2.19)

Welbevinden en betrokkenheid. (2.00)

Twee criteria om te zien of kinderen het echt goed maken en of ze echt in ontwikkeling zijn.


Onderwijs in de traditie van het constructivisme 

Hoe kom je nu verder als organisatie, vooral als school? (4.08)

Waarden vóór normen 

Het maakt niet zoveel uit welke mensen je in huis hebt, als je maar met elkaar een afgestemd idee hebt van wat je echt belangrijk vindt. (2.40)

Duidelijk aan de deur

De koning van Bhutan zegt: ik wil dat alle activiteiten die wij ondernemen in dienst staan van het geluk van de mensen. En dat krijg je te horen vanaf het vliegveld, op het moment dat je landt. (1.26)

Verbondenheid als antwoord

Ofwel de zorg dat er geen kinderen meer uitvallen. (3.34)

Marcel van Herpen opereert vanuit het Centrum voor Pedagogisch Contact (CPC), nadat hij lange tijd verbonden was aan stichting NIVOZ. Hij is auteur, veelgevraagd spreker en begeleidt onderwijsmedewerkers in trajecten.

De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel bestaat uit 21 openbare basisscholen in Amsterdam, in de stadsdelen Zuid en Centrum. De scholen hebben gezamenlijk kwaliteitsnormen geformuleerd, maar geven ook ieder invulling aan een eigen onderwijskundig concept. Zo blijft de eigenheid van scholen behouden. Zo hebben we onder meer: 6 Montessorischolen, 2 Daltonscholen en 2 Ontwikkelingsgerichte scholen. Zie http://www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl/

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie