profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Uitnodiging Onderwijsraad: eet en praat mee tijdens het lerarendiner! Meld je snel aan

1 november 2012

robvanderpoel

Niemand kent de onderwijspraktijk beter dan de leraar die daar elke dag in werkt. De Onderwijsraad wil een beter beeld  krijgen van  kwesties waar leraren in hun huidige beroepspraktijk tegenaan lopen en hoe ze daar professioneel mee omgaan. Wilt u   ervaringen delen met de Onderwijsraad en collega’s? Meld u dan aan voor het lerarendiner op 6 december (Rotterdam) en 9 januari (Zwolle). Wel snel, vóór 9 november, reageren!

Wat betekent het om vandaag de dag (en in de toekomst) leraar te zijn? Wat houdt de professionaliteit van leraren in? Door allerlei ontwikkelingen zijn de maatschappij, school en het onderwijs in de loop van de jaren veranderd, maar wat betekent dat nu in de praktijk voor het leraarschap? Wat vraagt dit van de leraar in zijn/haar dagelijkse praktijk en handelen? Deze vragen staan centraal in de verkenning Moderne professionaliteit die door de Onderwijsraad wordt voorbereid. De verkenning zal in het voorjaar van 2013 verschijnen.

Zie ook het Werkprogramma 2013. Op pagina 22 wordt de verkenning Moderne professionaliteit vermeld.

Ten einde te weten wat er in de praktijk leeft, heeft de Onderwijsraad twee lerarendiners georganiseerd, waarvoor je je kunt aanmelden. Er is een inhoudelijk programma, ruimte voor onderling debat én gelegenheid om aan tafel met collega’s ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Praktische informatie en aanmelden

Er zijn twee bijeenkomsten gepland. Zie het onderstaande overzicht voor de data, locatie. U kunt zich aanmelden tot 9 november a.s!

Donderdag 6 december 2012, 17.00-21.30 uur

Rotterdam, Van Nelle Ontwerpfabriek

Woensdag 9 januari 2013, 17.00-21.30 uur

Zwolle (locatie volgt)

Aanmelden kan per e-mail: lerarendiner@onderwijsraad.nl. Vermeld hierbij de locatie van uw voorkeur, uw naam, welk vak / welke groep u (les)geeft, de school waarvoor u werkzaam bent, het aantal jaren dat u lesgeeft, en contactgegevens (adres, mail, telefoon). Heeft u een dieet, bent u vegetariër of heeft u een voorkeur voor alleen vis? Laat het ons dan ook even weten. Aanmelden kan tot 9 november 2012.

Aanmelden geeft geen garantie op deelname. De Onderwijsraad streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit, op basis hiervan stellen wij de groep samen. Geïnteresseerden worden uiterlijk in week 46 geïnformeerd over hun deelname.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie