profiel

Nickel van der Vorm


Nickel van der Vorm
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Er kan nog gestemd worden voor onderwijsfilm van 2017 - zie op de website hetkind.org Wel met argumentatie en onderbouwing... twitter.com/kinderenjufkie…

28 seconden geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
UCLA blinkt uit in de ‘pedagogiek van het uitblinken’ en daarin zijn vertrekpunten gelijk

4 november 2012

Nickel van der Vorm

Mitchell Esajas is terug van UCLA aan de VU in Amsterdam . Hij zag hoe de universiteit in California het aandurft diversiteit en excellentie te verbinden en vermengen. Hij introduceert het begrip de ‘pedagogy of excellence’. Topprestaties ontstaan als je een sfeer creëert waarin vertrouwen in de studenten wordt gecommuniceerd, waarin de student wordt uitgedaagd hoge doelen te stellen en naar persoonlijke en academische excellentie te streven. Ongeacht de afkomst of sociale achtergrond. Een inspirerende bijdrage uit ScienceGuide.

Excellentie, diversiteit, maatschappelijke betrokkenheid en financiële stabiliteit zijn de vier speerpunten van het college van bestuur van UCLA. Alleen studenten met de beste cijfers en resultaten worden toegelaten en de beste docenten worden aangetrokken op basis van hun wetenschappelijke productie. Het voordeel hiervan is dat de kwaliteit van het onderwijs hoog is. Een nadeel is dat mensen van een minderbedeelde achtergrond uit de lagere sociaaleconomische klassen minder kans hebben om toegang tot een topuniversiteit als de UCLA te komen.

Intussen heb ik de documentaire  “Waiting for Superman” gezien, waarin de gebreken van het Amerikaanse onderwijssysteem duidelijk worden weergeven. Sommige scholen zijn worden “drop-factories’ genoemd omdat ze meer drop-outs dan gediplomeerden produceren. Veel van deze scholen zijn in de achterbuurten van Los Angeles, dit zijn vaak ook de buurten waar kinderen van migranten en Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse mensen uit lagere sociaaleconomische klassen opgroeien. De plek waar ze opgroeien bepaalt voor een groot deel hun toekomst en de kans is klein dat ze ooit als student de UCLA terecht zullen komen.

Om de toegang tot de UCLA voor deze groepen te en hun academische vaardigheden te verbeteren bestaat het Academic Advancement Program (AAP) van de UCLA. Dat is het meest uitgebreide programma in de VS op het gebied van diversiteit en excellentie omdat ze een scala aan activiteiten organiseren die er opgericht zijn het studenten van diverse achtergronden te laten excelleren. Er wordt geïnvesteerd in het talent van studenten met het doel het beste uit individuen te halen. Ik heb dit van dichtbij kunnen meemaken door een paar dagen mee te lopen bij de AAP en heb daar geleerd over pedagogy of excellence.

De ‘pedagogy of excellence’ is een veelomvattende pedagogische filosofie die ten grondslag ligt aan de manier van lesgeven die door het AAP gebruikt wordt. De theorie is ontwikkeld door dr. Bermeo van de UCLA waarin de gedachte centraal staat dat hoge verwachtingen van een student leiden tot betere prestaties. Als men een sfeer weet te creëren doet waarin vertrouwen in de studenten wordt gecommuniceerd, waarin de student wordt uitgedaagd hoge doelen te stellen en naar persoonlijke en academische excellentie te streven.

De student wordt hierbij niet gezien als een risicofactor, maar als een persoon met talent en de potentie om te excelleren. Dit betekent dat er geen genoegen wordt genomen met gemiddelde prestaties of een zesjescultuur.

Men heeft hoge verwachtingen van de student, men gelooft in de potentie en de kracht van de studenten, ook als ze van een minderbedeelde achtergrond zijn. De pedagogische methode wordt niet alleen in woorden geuit maar ook in daden omgezet en in middelen die worden ingezet om excellentie onder deze studenten te stimuleren.

De gedachte is dat mensen de cultuur van het instituut waar ze werken of studeren internaliseren. Men erkent hierbij de culturele en sociaal economische achtergrond van studenten en de manier waarop dit effect kan hebben op hun leertraject. Veel van de studenten die deelnemen aan het AAP hebben zware obstakels moeten overwinnen om op UCLA terecht te komen.

Zo leerde ik een meisje kennen afkomstig van de Los Angeles Highschool, ze vertelde dat haar moeder voedselbonnen moest gebruiken om maandelijks rond te komen en dat de meerderheid van haar klasgenoten uit vergelijkbare omstandigheden kwam. Velen hebben dan ook nooit hun middelbare diploma gehaald. Ondanks het feit dat ze van een  “drop-out factory” afkomstig was heeft ze haar middelbare school met goede cijfers afgerond waardoor ze dit jaar mocht beginnen aan een studie aan UCLA.

Ze is geïnspireerd door de woorden van Henry Ford: “Whether you think you can, or you think you can’tyoure right.”

Lees verder het volledige blog achter deze link

Wat is ScienceGuide?

ScienceGuide is hét online nieuwsmagazine voor de kennissector waarin de bijdrage van innovatie en kennis aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling centraal staat. Daarnaast functioneert ScienceGuide als uitgeverij met een keur aan multimediale diensten, waaronder e-nieuwsbrieven, online documentatie en boekuitgaven.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie