profiel

Arie C. de Bruin


Arie C. de Bruin
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 8 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Uitreiking Janusz Korczak Prijs 2012 aan Leerorkest in Amsterdam

9 november 2012

Arie C. de Bruin

De Janusz Korczak Prijs 2012 is dit jaar toegekend aan Stichting Leerorkest te Amsterdam. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een feestelijke bijeenkomst in Muziekgebouw aan ’t IJ in  Amsterdam. Deze tweejaarlijkse wisselprijs komt een instelling, organisatie of groep mensen toe die in haar/hun werk veel van Korczak’s ideeën hebben nagestreefd of hebben bereikt. Hun werk wordt gekenmerkt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen inbreng van kinderen.  De muzikale bijeenkomst (tussen 10.30 – 15.00 uur) is voor iedereen toegankelijk, maar geef u wel op! Er zijn optredens van Freek de Jonge, solisten van het Nederlands Filharmonisch orkest en vanzelfsprekend het Leerorkest (zie filmpje onderaan).

Waarom is de keuze gevallen op het Leerorkest? De jury is onder de indruk van dit innovatieve muziekeducatie programma. Het heeft als doel de kinderen uit de basisschool de kans te geven een muzikale ontwikkeling door te maken en een muziekinstrument te leren bespelen. De initiatiefnemer van dit unieke project, Marco de Souza, is er van overtuigd dat muziek belangrijk is voor alle kinderen. De kinderen die deelnemen kunnen al snel laten horen wat ze geleerd hebben in een echt orkest. Dat is een ervaring die motiveert en stimuleert.

De aanpak is uniek in Nederland. Iedere week oefenen de kinderen in groepsverband op een instrument. Er wordt nauw samengewerkt met basisscholen en de lessen worden in de eigen school gegeven. De hele klas doet mee, 4 jaar lang. De lessen worden gegeven door professionele musici. Met het Nederlands Philharmonisch Orkest wordt intensief samengewerkt in een levendige kruisbestuiving tussen amateurkunst en professionele kunst.

De kinderen spelen op een instrument dat is aangeschaft en wordt uitgeleend door de Stichting Instrumentenfonds Leerorkest. Ze leren hoe ze een instrument moeten behandelen en krijgen het na een tijdje mee naar huis. Kinderen worden volstrekt serieus genomen en ze beantwoorden het vertrouwen door zorgvuldig met het instrument om te gaan en groeien in verantwoordelijkheid. De kinderen beginnen al snel met het oefenen van samenspel en al na enkele maanden vormen ze een symfonieorkest. Elk jaar start een nieuw orkest met nieuwe leerlingen en stromen de anderen door naar het tweede, derde of vierdejaars orkest.

De kinderen worden gestimuleerd om elkaar te helpen, te luisteren en samen te werken. Uiteindelijk maakt het niet uit hoever je komt; het belangrijkste is dat je deel uitmaakt van het Leerorkest. Het applaus uit de zaal is een bijzondere ervaring, een waardering die veel van deze kinderen vaak ontberen. De effecten van het Leerorkest slaan ook over op de ouders. Ze zijn trots en veel meer betrokken bij de activiteiten van hun kinderen. Ze kijken opnieuw naar hun kind en ontdekken onverwachte competenties.

De jury meent dat deze bijzondere aanpak om elk kind een kans te geven mee te spelen en samen muziek te ervaren goed aansluit bij de gedachte van Janusz Korczak (1878-1942): dat elk kind er toe doet en respect verdient. De professionele, enthousiaste en zorgvuldige aanpak van het Leerorkest verdient van harte de Janusz Korczak Prijs.

Muziekeducatie in Amsterdam en het Basispakket

De gemeente Amsterdam zet zich in voor wekelijks 3 uur cultuuronderwijs voor iedere Amsterdamse basisschoolleerling, te beginnen bij muziek! Cultuureducatie is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de brede ontwikkeling van kinderen. Door kennis te nemen – zowel actief, passief als reflectief – van kunst en cultuur kunnen kinderen hun creatieve vaardigheden ontplooien. Maar cultuureducatie draagt ook bij aan de persoonlijke, sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen het onderzoek over cultuureducatie, en in het bijzonder muziekeducatie, is er terecht veel aandacht voor het effect op leerprestaties in de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Omdat niet alle Amsterdamse kinderen van huis uit een ‘culturele rugzak’ meekrijgen, wil de gemeente kinderen de kans geven zich ook op dit vlak te ontwikkelen én meer
te verdiepen, te beginnen in de eerste klassen op school. Het Basispakket kunst- en cultuureducatie is het instrument om dit te realiseren. Naast muziek richt het Basispakket zich op beeldende vorming en cultureel erfgoed.

Het Basispakket is een voor alle basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) toegankelijke voorziening waarmee de invulling van de landelijke kerndoelen cultuureducatie wordt ondersteund. De gemeente biedt basisscholen via Mocca inhoudelijke ondersteuning bij deze invulling. Met Amsterdamse muziekinstellingen wordt naar een samenhangend programma gezocht, dat én past bij wat de school wil en nodig heeft én past bij de expertise van deze muziek instellingen. Zo kan straks elke basisschool in een doorgaande leerlijn aan muziek werken.

Al in 2010 zijn de eerste stappen gezet, via een pilot onder leiding van Mocca, en samen met een aantal scholen en de muziekinstellingen georganiseerd in Amuze. Het moment is aangebroken dat er nu muziek op alle scholen kan  klinken. De wethouder vertelt graag over deze ambitie en wat die betekent voor het Amsterdamse basisonderwijs en de Amsterdamse leerlingen.

U kunt zich opgeven door een email te sturen aan info@korczak.nl.
Locatie:
Muziekgebouw aan ’t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR te Amsterdam.

Graag horen wij liefst vóór 10 november of u aanwezig zult zijn. 

Programma donderdag 22 november

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur Zaalprogramma, met onder meer:  Uitreiking Janusz Korczak Prijs 2012 aan Stichting Leerorkest Amsterdam.  Optredens van het Klein Leerorkest voor talentontwikkeling
en het Leerorkest met kinderen uit groep 8 van basisscholen Samenspel en Wereldwijs i.s.m. solisten van het Nederlands Philharmonisch Orkest.  Toespraak Wethouder Kunst en Cultuur, Carolien Gehrels, over muziekeducatie in Amsterdam en het Basispakket kunst- en cultuureducatie.  Lancering door Freek en Hella de Jonge van de campagne ‘Task Force 5000’ voor een landelijk muziekinstrumenten depot.  Bijdragen van muziekeducatie instellingen en hun programma’s: Het Concertgebouw, Muziekschool Amsterdam, Muziekschool
Noord, Muziekcentrum Zuidoost, Aslan Muziekcentrum en NedPhO Go!

12.30 uur Opening informatie- en inspiratiemarkt van Amsterdamse Muziekeducatie instellingen met stands en workshops.

15.00 uur Einde activiteiten

Een filmpje van een optreden van het Leerorkest

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie