profiel

Gabrielle Taus


gabrielletaus
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

We gaan het begrip 'volwassenheid' verder verkennen, zie ook nivoz-jaarthema en jaarprogramma: nivoz.nl/lezingen/jaart… twitter.com/nivoz/status/9…

Ongeveer 2 uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Liberale denktank VVD: ‘Bildung dient voorop te staan in onderwijs van de toekomst!

25 november 2012

gabrielletaus

Geplaatst in: Samenleving,

De Teldersstichting – de liberale denktank van der VVD – wil dat overheid en kennissector veel meer inzetten op ‘Bildung’ in 21e-eeuwse zin. Een commissie onder leiding van prof. Jan Anthonie Bruijn legt voor de liberalen een opvallende omwenteling in het denken over het onderwijs op tafel, zo blijkt uit een  op 20 november gepresenteerd rapport. Zij pleit voor meer accent op de ‘menselijke factor’,  naast de dimensies kennisoverdracht en ‘het bijbrengen van vaardigheden’. Het ondersteunt op zichzelf wel economische aspecten van de samenleving en het individu, maar het ‘zou niet primair, laat staan exclusief, op die doelen gericht moeten zijn’. Verheffing van mensen als mens is dan ook een centrale opdracht van het onderwijs en deze gedachte acht de commissie – ook uit economisch en arbeidsmarkt opzicht – essentieel. Lees het artikel in ScienceGuide.

Onderwijs moet kennisoverdracht en voorbereiding op de arbeidsmarkt relativeren en tegelijk verrijken. In onderwijsbeleid moet voor de komende decennia essentiële “21st century skills”, denkvermogen en “empathische aspecten” van vorming en karakterontwikkeling voorop staan. Het rapport ‘Onderwijs: de derde dimensie’ bouwt deze visie voort op een analyse die belangrijke wortels hiervan juist in het werk van liberale denkers over maatschappij, economie en cultuur aan het licht wil brengen. De nieuwe nadruk op ‘Bildung’ wordt zelfs visueel voorop gezet. Een portret van de Pruisische minister en geleerde Wilhelm von Humboldt (1767-1835) gaat vooraf aan het voorwoord.

Het rapport zegt het kernachtig: “de relevantie van het onderwijs reikt veel verder dan de arbeidsmarkt.” Het ondersteunt op zichzelf wel degelijk economische aspecten van de samenleving en het individu, maar het “zou niet primair, laat staan exclusief, op die doelen gericht moeten zijn”. Verheffing van mensen als mens is dan ook een centrale opdracht van het onderwijs en deze gedachte acht de commissie ook uit economisch en arbeidsmarkt opzicht essentieel. Daarmee brengt men een liberale variant van het veelal als sociaal-democratisch gepercipieerde idee van de volksverheffing nadrukkelijk in het debat. In deze verheffing moet het Bildungsideaal als derde dimensie voluit tot zijn recht gaan komen. Maar dit moet niet retrospectief worden beschouwd of ingevuld, maar zich richten op optimale participatie “gedurende de komende decennia” en “in alle aspecten van het leven”.

Retrospectief beleid

Die 21e-eeuwse Bildung is daarom te verrijken “met een meer modern concept van 21st century skills waarbinnen  – sterker dan nu – de nadruk is gelegd op empathische aspecten.” Begrijpen wat en waarom dingen gebeuren of veranderingen aan de orde zijn, zijn belangrijke voorbeelden daarvan.

Feitelijk zegt de commissie dat juist in het onderwijsbeleid van de voorbije periode –juist ook vanuit de VVD- een op het verleden gerichte blik leidend is geweest.  “Tot nu toe vooral retrospectief te werk” ging men hierin. Zo is bij de analyse van de economische belangen en drijfveren en van de arbeidsmarktaspecten van het onderwijs veelal “in het beste geval het beleid daadwerkelijk op het heden gericht” gebleven.

Veel verder dan de arbeidsmarkt

Het rapport ‘Onderwijs: de derde dimensie’ bouwt deze visie voort op een analyse die belangrijke wortels hiervan juist in het werk van liberale denkers over maatschappij, economie en cultuur aan het licht wil brengen. De nieuwe nadruk op ‘Bildung’ wordt zelfs visueel voorop gezet. Een portret van de Pruisische minister en geleerde Wilhelm von Humboldt (1767-1835) gaat vooraf aan het voorwoord.

Het rapport zegt het kernachtig: “de relevantie van het onderwijs reikt veel verder dan de arbeidsmarkt.” Het ondersteunt op zichzelf wel degelijk economische aspecten van de samenleving en het individu, maar het “zou niet primair, laat staan exclusief, op die doelen gericht moeten zijn”. Verheffing van mensen als mens is dan ook een centrale opdracht van het onderwijs en deze gedachte acht de commissie ook uit economisch en arbeidsmarkt opzicht essentieel.

Daarmee brengt men een liberale variant van het veelal als sociaal-democratisch gepercipieerde idee van de volksverheffing nadrukkelijk in het debat. In deze verheffing moet het Bildungsideaal als derde dimensie voluit tot zijn recht gaan komen. Maar dit moet niet retrospectief worden beschouwd of ingevuld, maar zich richten op optimale participatie “gedurende de komende decennia” en “in alle aspecten van het leven”.

Retrospectief beleid

Die 21e-eeuwse Bildung is daarom te verrijken “met een meer modern concept van 21st century skills waarbinnen  – sterker dan nu – de nadruk is gelegd op empathische aspecten.” Begrijpen wat en waarom dingen gebeuren of veranderingen aan de orde zijn, zijn belangrijke voorbeelden daarvan.

Lees verder

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie