profiel

Jelmer Evers


Jelmer Evers
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Waar vind je de moed om licht te laten schijnen op de lastige adventsvakjes met de duistere verhalen?’ hetkind.org/?p=60931

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Smeekbede naar kabinet: ‘Ontwikkeling en kwaliteit zou het uitgangspunt moeten zijn, niet een internationale lijst’

27 november 2012

Jelmer Evers

Wat wil dit kabinet eigenlijk met ons onderwijs? Jelmer Evers spreekt zijn zorgen uit, nadat hij het regeerakkoord nog eens nader heeft bestudeerd. ‘Gaan we straks ons hele onderwijs inrichten naar de PISA-toets? Dan scoren we prima, maar is dat wat we willen voor onze kinderen? Juist deze utilitaire visie op onderwijs zal leiden tot verdere verschraling. Ik zit in het onderwijs om mijn leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen.’ Zijn verontruste blog, inclusief smeekbede.

“Van goed naar excellent onderwijs”,  dat is de titel van de onderwijsparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het kabinet heeft in ieder geval the next big thing in onderwijsland meegekregen. Onderwijs staat het laatste jaar bol van de excellentie. Helaas kun je dat niet zeggen van het Nederlandse onderwijsbeleid. Dat is op zijn zachtst gezegd middelmatig. Maar daar komt verandering in als we het kabinet mogen geloven:

“Onderwijs en wetenschap in Nederland zijn van hoog niveau, maar onze ambitie reikt verder: wij willen tot de top vijf van de wereld gaan horen. De kwaliteit van de man of vrouw voor de klas of in de collegezaal is daarbij van doorslaggevende betekenis. En die kwaliteit staat of valt met opleiding en selectie van leraren en van directeuren en bestuurders die hun medewerkers stimuleren, belonen en zo nodig sanctioneren. Dit zijn de mannen en vrouwen van wie we het moeten hebben: in hen willen we investeren.”

Dat klinkt veelbelovend. Goede docenten zijn inderdaad van doorslaggevend belang. (Hattie, 2008) Ik ben de eerste om dat te beamen. Maar te vaak is in Den Haag excellentie niets meer dan een lege huls. Helaas neemt het enthousiasme over het regeerakkoord na een paar zinnen al zienderogen af bij de volgende zin:

“Het belang dat wij hechten aan goed onderwijs, wordt onderstreept door het feit dat wij onderwijs buiten de bezuinigingen hebben weten te houden en er in deze crisistijd zelfs in investeren.”

Dit klopt niet. Er wordt wel degelijk bezuinigd. Directeur Jan Fasen stelt terecht dat scholen wel degelijk heel veel last hebben van stille bezuinigingen. (Buitelaar & Fasen, 2012) Dat is herkenbaar op heel veel scholen, ook de mijne en de rek is er wel uit.

Verder staan docenten al een paar jaar op de nullijn qua inkomen. Voor 2012-2013 alleen al is dit een bezuiniging van circa 800 miljoen euro. OCW: “door het hanteren van de nullijn vanaf 2010 [is] er tot en met 2013 totaal €1,47 miljard bespaard op de sector onderwijs.” (“Bezuiniging via kaasschaaf,” 2012) Ik ga er inmiddels een paar jaar reëel op achteruit, los van alle andere maatregelen die door de crisis zijn genomen.

“Met het onderwijsveld willen wij tot afspraken komen over verbetering van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.” Dat hebben we al vaker gehoord. Om professionalisering en bijscholing goed vorm te geven is heel veel tijd en geld nodig. Dat doe je er niet even bij. Ons onderwijsbeleid is wat dat betreft erg tegenstrijdig. We moeten professionaliseren, innoveren, differentiëren terwijl we tegelijkertijd, in vergelijking met de rest van Europa, heel veel contacturen hebben met grote klassen. Die door de bezuinigingen alleen maar groter zullen worden. Over werkdruk is niets te vinden in de onderwijsparagraaf.

Afrekenen

Er staat wel een andere curieuze zin over docenten in het regeerakkoord. Als enige beroepsgroep worden docenten aangesproken op hun functioneren: “De mogelijkheden om slecht functionerende docenten aan te pakken, nemen toe (…)” Los van het feit dat dit al prima kan als bestuurders een goed dossier bijhouden worden ik en mijn collega’s als enige direct aangesproken. Er staan geen maatregelen in over bankiers, onderwijsbestuurders, advocaten en onderwijsconsultants om maar een paar willekeurige beroepsgroepen te noemen. Waarom? Omdat het onze schuld is dat het niet goed gaat met het onderwijs? Dat is een beproefd recept in Amerika: teacher bashing. (Ravitch, 2010a)

Ook wordt er gerefereerd aan het zogenaamde ranken van scholen.

Lees verder

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie