profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Er kan nog gestemd worden voor onderwijsfilm van 2017 - zie op de website hetkind.org Wel met argumentatie en onderbouwing... twitter.com/kinderenjufkie…

Ongeveer 2 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Conferentie Inspirerend Gezag in het Onderwijs in Driebergen

7 januari 2013

robvanderpoel

Geplaatst in: Samenleving, Legitimering

Waarom is er een verlangen naar gezag op scholen?  Hoe zuinig om te gaan met het gebruik van machtsmiddelen en moreel voorbeeldgedrag tonen? Welke eisen stellen we aan de samenwerking met ouders? En hoe kun je op een eigentijdse manier inhoud en betekenis geven aan gedeelde verantwoordelijkheid, vertrouwen, sociale binding en sociale controle? Op woensdag 3 april organiseert ITS – Radboud Universiteit Nijmegen een conferentie ‘Inspirerend gezag’ op Antropia in Driebergen. Het is een dag voor besturen, directies, leraren in het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Lees verder.

De term ‘gezag’ wordt op veel middelbare scholen zorgvuldig vermeden, omdat het een onbehaaglijk gevoel oproept. Ook op de lerarenopleidingen is het woord niet populair. Toch is er op scholen en in de samenleving behoefte aan meer gezag en duidelijke grenzen. Verschillende actuele incidenten en onderzoeken tonen aan dat het tijd is dat ook medezeggenschapsraden dit onderwerp op de agenda zetten.

De autoriteit van de leraar om een klas te leiden is niet vanzelfsprekend. Niet voor de leerlingen en niet voor de ouders. Het komt nogal eens voor dat de docent de lesstof probeert over te dragen, terwijl de leerlingen onderuit gezakt met hun smartphone zitten te twitteren. De reprimande die de leraar de leerlingen daarvoor geeft en de discussie over het gebruik van de telefoon kan zo maar een kwaad bezoekje van ouders tot gevolg hebben. Uit ITS-onderzoek (Smit e.a., 2011) onder ruim 5000 leraren, leerlingen en ouders weten we dat 98 procent van de leraren naar buiten toe het beeld ophoudt, dat zij de baas zijn in de klas, maar dat een derde van de leerlingen naar eigen zeggen, de touwtjes in handen heeft tijdens lessituaties in het voortgezet onderwijs. De ouders onderschrijven de visie van de leerlingen en klagen dat de contacten met leraren moeizaam verlopen.

Bron: Smit, F. (2013). Gezag op school. Leiderschap nieuwe stijl. MR magazine,29 (1), 4-6 (verschijnt januari 2013).

Kennis en ervaringen met vormen van gezag in het onderwijs zijn onderwerp van de scholing die het ‘Expertisecentrum Ouders, school en buurt’ van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen op 3 april  2013 in Antropia, Driebergen organiseert.

Met bijdragen van prof. dr. Christien Brinkgreve, Universiteit Utrecht, prof. mr. Pieter Huisman, Erasmus Universiteit, dr. Jan Dirk de Jong, onderzoeker en adviseur Rebond: Research and Advice, René Kneyber, docent, trainer en auteur Orde houden in het voortgezet onderwijs, Menno de Vree, docent op het vmbo en Maarten Schouten, voormalig bevelhebber generaal, Sanne Kuyt, leraar en expert social media en gezag, Jannie Limburg, pedagoog, bureau Peervis, dr. Amber Walraven, drs. Jos Lubberman, drs. Wouter de Wit en dr. Frederik Smit, ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

De dag start om 9.00 uur. Deelnemers volgen ’s middag twee workshops naar keuze. De workshops worden bij voldoende deelname gegeven. De deelnemers krijgen bruikbare tools, stappenplannen en suggesties aangereikt om de samenwerking met ouders voor de eigen situatie creatief inhoud te geven en de schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk te verbeteren.  De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een drankje en een hapje.

Iedere deelnemer ontvangt gratis het boek ‘Inspirerend gezag in het onderwijs. Succesfactoren in het omgaan met orde en gezag’.

Actie inschrijven t/m 1 februari 2013.  Inschrijfformulier

Betaal € 395, – in plaats van € 475,- per persoon.
Studenten: € 99,-

Voor meer informatie: Frederik Smit;  F.Smit@its.ru.nl; 06-12413905.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie