profiel

Heleen de Bruijn


Heleen de Bruijn
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
De Finse paradox: minder lessen, meer leren

11 januari 2013

Heleen de Bruijn

Kinderen in Nederland krijgen steeds meer lesuren aangeboden. Maar zijn hun prestaties daadwerkelijk beter als zij langer op school zitten? Het Finse onderwijs laat in elk geval zien dat er daar geen noodzakelijkerwijs correlatie is te vinden. Een bijdrage van onderwijsadviseur Eus van Hove  die zijn inspiratie haalde uit Pasi Sahlberg’s werk en de Finse paradox. ‘Minder lessen op school, leidt tot meer leren.’

Als prestaties in het onderwijs achterblijven bij verwachtingen, is het een logische stap de hoeveelheid lessen te vergroten. In het VO wordt de onderwijstijd verhoogd van 1000 naar 1040 uur per jaar, in het MBO gaat de onderwijstijd van 850 uur naar 1000 uur per jaar.

Finland levert al jaren de beste onderwijsprestaties van Europa. In de ranglijst van het Programme for International Student Assessment (PISA) neemt Finland, na Shanghai en Zuid-Korea, de derde plaats in. Het bijzondere aan de Finnen is dat zij niet geloven dat meer lessen noodzakelijkerwijs leiden tot betere onderwijsprestaties.

Internationale vergelijkingen van het onderwijs laten een gevarieerd beeld zien in de hoeveelheid lessen die leerlingen krijgen. Ook de hoeveelheid lessen die leraren geven verschilt enorm van land tot land. Er lijkt nauwelijks een correlatie te bestaan tussen de hoeveelheid lestijd en de studieresultaten van leerlingen. Interessant is dat juist goed presterende landen (Finland, Korea, Japan) minder vertrouwen op hoeveelheid lestijd, terwijl in slecht scorende landen (Italië, Griekenland, Portugal) leerlingen veel lessen krijgen.

Nederland staat in de internationale vergelijking van hoeveelheid lestijd van leerlingen aan de top. Een 15-jarige scholier in Nederland krijgt tenminste twee jaar méér onderwijs dan een Finse scholier van 15 jaar. Desondanks staat Nederland veel lager op de PISA-ranglijst dan Finland.

Een ander groot verschil tussen Finland en veel andere landen is de hoeveelheid huiswerk. Volgens de OECD statistieken besteedt een Finse scholier minder tijd aan huiswerk dan scholieren in andere Europese landen.

De kwantitatieve versus kwalitatieve paradox wordt ook geïllustreerd in de hoeveelheid lessen die docenten in de verschillende landen geven. Deze grafiek laat wederom een gevarieerd beeld zien. Finse docenten geven gemiddeld 600 uur per jaar les. Dit komt overeen met vier lessen per dag. Een docent in Nederland geeft in het VO 750 uur les, wat overeenkomt met 5 à 6 lessen per dag. In het MBO (niet meegenomen in de statistieken van OECD) staat een docent 800 tot 1000 uur voor de klas. Dat is 6 à 7 lessen per dag.

Finse onderwijskundigen zijn er van overtuigd dat lesgeven een zware klus is en dat docenten na zes lessen op een dag te moe zijn om nog iets professioneels te ondernemen.

Teaching 6 houres daily is a tough job and leaves many teachers too tired to engage in anything professional when teaching is done
(Finnish Lessons, p.63).

In Finland wordt in het werk van een docent dan ook nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen werken in het leslokaal en werken buiten het leslokaal. Voor de klas staat een Finse docent hooguit vier lessen per dag. Dit geeft Finse docenten de mogelijkheid hun lessen goed voor te bereiden, leerlingen meer feedback te geven en beter te volgen in hun studievoortgang en leerlingen met leerachterstanden extra te helpen. Lees meer

Eus van Hove verzorgt al jaren lessen (biologie) in het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) en in het laboratoriumonderwijs (MBO). Hij maakt educatieve televisie programma’s, schrijft leerboeken en ontwikkelt digitaal lesmateriaal. Sinds 1999 gebruikt hij de elektronische leeromgeving van Blackboard ter ondersteuning van zijn lessen en geeft hij trainingen, workshops en adviezen op het gebied van e-Learning en blended learning.

Bewerkt naar The Finnish paradox: Less is more.
Uit: Pasi Sahlberg (2011) Finnish Lessons – What can the World learn from educational change in Finland? p.41-70.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie