profiel

Bea Driessen


Bea Driessen
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 16 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Serious Request: ‘Laten we zorgen dat zmlk-kinderen ook hun bijdrage aan de samenleving kunnen geven’

13 januari 2013

Bea Driessen

Bea Driessen is trots op haar school, ’t Korhoen, een zmlk-school in Hengelo. Het werd nog eens duidelijk in aanloop naar de kerst, ten tijden van de landelijke actie van 3FM. Wat er allemaal rondom Serious Request en aan acties vanuit het ‘Glazen huis’ bij haar leerlingen loskwam, maakte opnieuw duidelijk dat ook dit soort onderwijs van grote betekenis is. Voor de kinderen én voor de samenleving. ‘Iedereen heeft de mond vol van zelfontplooiing en persoonlijke groei.  Laten we deze mensen ook de kans geven om hun bijdrage te  blijven leveren.’

Dit verhaal speelt zich af in de feestmaand – december 2012 – op onze ZMLK-school in het Twentse Hengelo. Hengelo ligt dichtbij Enschede en in die stad stond vanaf 19 december op de Oude Markt, vijf dagen lang het Glazen Huis.

Onze school kreeg eind november een enthousiaste mail van twee collega-leraren. Daarin de  oproep om in actie te komen voor Serious Request. Al graaiend en snaaiend in pepernoten  en gevulde speculaas begonnen we met het maken van plannen.  Het duurde niet lang of de school gonsde van de voorpret en grote saamhorigheid. De baby’s in Afrika – waarvoor de actie was begonnen – zorgde voor vertedering en verbinding. Ze moesten eens weten daar in het arme Afrika.

In mijn groep was een dag eerder gesproken over onze verlanglijstjes voor Sinterklaas. De lijstjes waren ingevuld en de lootjes getrokken. Leerlingen kopen dan voor 5 euro een cadeautje voor elkaar. Dat was de prijs voor alle inentingen voor drie baby’s in Afrika, maar dit even terzijde.  Tegen deze achtergrond – van snoepgoed,  surprises en nog onvervulde Sint-wensen –  probeerde ik mijn leerlingen duidelijk te maken hoe het is om als baby geboren te worden in Afrika. En wat dat is ‘het Glazen Huis’. Een paar kinderen waren al op de hoogte, maar de meesten hadden nooit van Glazen Huis gehoord, 3fm of dj’s. En Afrika was voor veel onze leerlingen helemaal de ver-van-mijn-bed-show.

Maar in zo’n situatie blijkt maar weer wat internet en google kan betekenen. De leerlingen zochten filmpjes op over Afrika, over zwangerschap en bevallingen en over pasgeboren baby’s en wat die allemaal nodig hebben.  Ons project was bij deze geboren.

Ik vroeg de leerlingen om hun eigen babyfoto en hun geboortekaartje mee te nemen naar school. We plakten alles op een groot vel papier. Bij sommige geboortekaartjes kreeg ik,  toen ik de tekst op de kaartjes las,  een brok in mijn  keel.  Totaal onverwacht hadden deze ouders een baby met het Syndroom van Down geboren zien worden. Ik keek naar al mijn leerlingen en bedacht met grote dankbaarheid dat deze Down-kinderen in het Westen – in grote tegenstelling tot Afrika – wel de kans hebben om te overleven. Dankzij goede prenatale en medische zorg.  Sommige zijn veel te vroeg geboren of hebben ingrijpende operaties gehad, maar ze hebben het wel overleefd, soms dankzij de nodige therapieën.

Voor ouders is er voldoende voorlichting. Het consultatiebureau en kinderartsen bewaken gewicht, lengte en de ontwikkeling zorgvuldig.  Kinderen worden getest en getoetst en gediagnostiseerd waar nodig. Uitzonderingen daargelaten. Ik zal hier geen verhalen vertellen over ouders die wisten dat er iets niet goed was met hun kind,  die dat niet of te laat  gehoord hebben, die jarenlang hebben getobd en gezeuld met hun kind en te laat de goede hulp hebben gekregen. (Mocht u meer willen weten, hierover heb ik een verhaal geschreven in mijn boek Bijzonder Gewoon).

Met andere woorden, het  is geweldig dat veel kinderen met een syndroom of aangeboren ziekte of ‘afwijking’ in ons rijke westen kunnen voortleven. Daar mogen we best trots op zijn.  We hebben het hier in Nederland zo goed geregeld dat er voor deze baby’s – die vervolgens (gelukkig) peuter, kleuter, kind, puber en volwassene worden – ook een heel goed onderwijssysteem hebben ontwikkeld. Weliswaar is deze ontwikkeling niet vanzelf gegaan, maar op dit moment kunnen zeer specialistisch onderwijs aan deze kinderen geven.

In de loop van al die jaren is er rondom deze zmlk-kinderen heel veel deskundigheid en expertise opgebouwd. Dat heeft er toe geleid dat veel van deze leerlingen een volwaardige plek vinden in de maatschappij, zowel op het gebied van werk als van wonen.

Neem onze school, ’t Korhoen.

Er is een zorgvuldig opgebouwd traject om onze leerlingen op de goede plek in de maatschappij te krijgen;  er worden de leerlingen vaardigheden aangeleerd en er wordt met de ouders en de kinderen zelf besproken wat ze  in de toekomst voor werk zouden kunnen en willen doen. Leerlingen krijgen een gevarieerd en toekomstgericht aanbod aan praktijkvakken, waarna ze op verschillende plekken stages kunnen krijgen. Wij zien hoe leerlingen in de loop der jaren met steeds meer vertrouwen in eigen kunnen door de school lopen. Dit proces eindigt bij ons op school met de diploma-uitreiking, waar  leerlingen vol trots, opgedoft en stralend staan,  omringd door hun ouders/verzorgers, familie en ons team.

Als ik zie met hoeveel zin en vertrouwen ze hun toekomst in gaan, dat is geweldig om te zien en dan zien we waar we het allemaal voor doen.

Bij deze wil ik een ‘Serious Request’ doen aan onze onderwijsminister en de minister van sociale zaken, daar in Den Haag. Kijk naar deze mensen, kinderen en  jongvolwassenen met een ‘verstandelijke beperking’. De kwaliteit van leven staat voorop in onze maatschappij en iedereen heeft de mond vol van zelfontplooiing en persoonlijke groei.  Maar laten we deze mensen ook de kans geven om dit te blijven doen. Ze hebben net als wij recht op een betekenisvolle plek in de maatschappij. We mogen hen niet wegbezuinigen, onder laten sneeuwen in te grote klassen of hun ontwikkeling afsnijden door op sociale werkvoorzieningen te korten.

Ik nodig onze ministers uit om te komen kijken bij ons op school. Zodat onderwijs en werk aan deze bijzondere mensen op een verantwoorde manier gegarandeerd blijft. We willen heel graag meedenken.

Ondertussen zitten mijn leerlingen voor de baby’s in Afrika te klussen, thuis en in de buurt. Ze verkopen kaarsen, wassen auto’s, maken kerststukjes, koken verrassingdiners en zamelen lege flessen in. Met een sponsorloop lopen sommige kinderen 10 kilometer.

We verzamelen ons vervolgens in een park in Enschede. Met alle leerlingen, het team en vele ouders, groen gemutst voor de herkenbaarheid. De ouderraad deelt erwtensoep, broodjes knakworst en warme chocolademelk uit. Het laatste stuk van die kilometer naar het Glazen Huis op de Oude Markt leggen we met elkaar af. Onderweg wordt er gezwaaid en getoeterd. Er worden duimen opgestoken en we worden aangemoedigd.  Aan de 3 dj’s wordt een cheque overhandigd van bijna 5000,- euro. Een geweldige opbrengst en een geweldige prestatie. We zwaaien naar de dj’s en camera’s. We worden zelfs geïnterviewd. Na afloop drinken we wat met elkaar in één van de vele kroegen in het centrum. Tevreden en met een voldaan gevoel gaan we naar huis.

Onze school, ik ben er zo trots op. Ik ben zo trots op wat onze leerlingen laten zien, zij krijgen het vertrouwen van ons in eigen kunnen,  zij weten dat ze bij ons zichzelf kunnen en mogen zijn. Ik ben trots op ons team wat in korte tijd zo de schouders onder dit project heeft gezet. We hebben kracht laten zien, vertrouwen, enthousiasme, optimisme, positiviteit en een hoop lol met elkaar. Zo kan onderwijs ook zijn. Dat is onbetaalbaar!

Bea Driessen, leerkracht op ’t Korhoen in Hengelo, een cluster 3 -school. Dit is de nieuwe website van de school.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie