profiel

twitter

De dagplanning overhoop: er is een lammetje geboren op aard hetkind.org/?p=63812

Ongeveer 39 minuten geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Serie Onderwijs van Morgen: ‘Leraar niet langer voor de klas, maar naast de mondige leerling’

10 februari 2013

Luc Stevens

Het Onderwijs van morgen is het thema van een interviewreeks op de website Werken aan Onderwijs. Eerder al werd Joseph Kessels naar zijn visie gevraagd. Deze keer is het woord aan Luc Stevens. Ik heb een ideaalbeeld van een school waar leraren dichter bij de leerlingen staan; niet langer voor de klas, maar naast de leerling. In dit onderwijs wordt de leraar ondersteund door de mondige leerling, die vertelt wat hij nodig heeft om iets te bereiken.’  

,,Elk weldenkend mens zal het er mee eens zijn dat je naar school gaat om zo veel mogelijk te kunnen leren. Het behoort tot de vanzelfsprekendheden dat je voor alle vakken op school doet wat je kan; daar heeft niemand ooit bezwaar tegen gehad. Maar het aandringen van een minister op bepaalde vakken heeft een politiek motief. Het heeft heel weinig te maken met de wensen van leraren, leerlingen en ouders. Je kan het alleen begrijpen in het streven van de overheid om hoog in de internationale ranglijst te komen.”

,,Toetsen is altijd interessant, want je moet toetsen omdat je je eigen werk moet blijven controleren. Dus dat je vergelijkt is helemaal niet zo gek. En die benchmarkgedachte is op zich ook helemaal niet zo gek. Maar die toetsing moet ten dienst staan van de verbetering van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. Dat is niet het geval: er wordt met de toetsen gekeken of je wel aan de maat presteert. En die maat wordt gesteld om de overheid de gelegenheid te geven om nog beter de processen te kunnen controleren. Dat is voor niemand motiverend.”

‘De onderwijsautoriteiten in de wereld zeggen over Nederland dat wij ernstig achterblijven als het gaat om (de uitgangspunten van) het onderwijsbeleid. Die uitgangspunten zijn vijftig tot zestig jaar oud. Het zijn de uitgangspunten van een land met een lager ontwikkelingsniveau dan Nederland. Wij hebben een hoog intellectueel, technologisch en cultureel ontwikkelingsniveau en bij die geëmancipeerde burgers hoort een ander onderwijsbeleid.’

Lees Meer

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie