profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Waar vind je de moed om licht te laten schijnen op de lastige adventsvakjes met de duistere verhalen?’ hetkind.org/?p=60931

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Neelie Kroes vraagt van de leraar of hij de Rode Zee wil doen splijten’

27 februari 2013

Gert Jan Kleinpaste

Neelie Kroes bepleitte in haar column in het FD zaterdag 23 februari jl. meer aandacht voor digitale geletterdheid. Het zou een verplicht vak op school moeten worden. ‘Het is alsof je van een leerkracht vraagt met een machtig armgebaar de Rode Zee te doen splijten, zodat hij er ongestoord met zijn leerlingen doorheen kan,‘ schrijft Gert Jan Kleinpaste, kwartiermaker bij de eerste Steve Jobsschool in Breda. Zijn bijdrage: ‘Geen digitale geletterdheid toevoegen aan het bestaande onderwijs, maar flink aantal nieuwe scholen starten en kennis- en ervaringsmeters maken.’

Alsof wij de “digital gap” kunnen dichten door lessen te gaan geven in het omgaan met computers aan kinderen die al jaren in hun vuistje lachen, omdat hun ouders en leraren werkelijk niets snappen van hun virtuele wereld. De meeste leerkrachten zijn immers nog van de generatie die breed lachend en vrolijk zwaaiend met hun “digitale rijbewijs” thuis kwamen en die dat certificaat glimmend van trots aan hun partner en kinderen lieten zien.

Er zijn heel veel rapporten geschreven over het gebrek aan “digitale vaardigheden” bij scholieren en daaraan verbindt Eurocommissaris Neelie Kroes, maar voor haar ook vele anderen, de conclusie dat op school meer gedaan moet worden aan digitale geletterdheid. Nu ben ik het met dat laatste zeer eens. Op scholen zou veel meer gedaan moeten worden met computers. Sterker nog, ik ben als kwartiermaker van één van de eerste Steve JobsScholen in Nederland, ervan overtuigd dat informatietechnologie, informatiemanagement en mediawijsheid de kernvakken in het curriculum moeten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de te zware schooltas volkomen overbodig is, omdat alles licht en gemakkelijk getransporteerd kan worden in een tablet.

  • Mijn zorg is dat de jeugd wel digitaal geletterd is, maar dat de leerkrachten dat in onvoldoende mate zijn.
  • Mijn zorg is, dat we de slag niet maken omdat leerkrachten zich niet voldoende toegerust voelen om hun leerlingen te onderwijzen met behulp van Apps en digital content.
  • Mijn zorg is dat uitgevers wel hun boeken achter glas weten te plakken, maar nog onvoldoende inspirerend lesmateriaal hebben om de tablet optimaal te gebruiken in de les.
  • Mijn zorg is – en daar ben ik het dus zeer eens met Neelie Kroes – dat de zo noodzakelijke omslag uitblijft, zolang het onderwijs “de klas” als de maat der dingen ziet.

Wat ik niet begrijp, is waarom er geen taskforce is binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die zich het hoofd breekt over de vraag hoe wij het onderwijs massaal ombuigen naar de leerbehoeften van de 21ste eeuw. Wat ik niet begrijp is dat het ministerie geen innovatiebudget heeft voor nieuwe initiatieven en fundamenteel anders georganiseerd onderwijs, maar wel miljoenen projectsubsidies steekt in het voorzichtig bijsturen van het onderwijsveld. De minister en haar beleidsambtenaren lijken wat dat betreft op het orkest dat manmoedig doorspeelt, terwijl de Titanic een ijsberg ramt.

Er voltrekt zich een digitale revolutie onder onze neus en wij doen alsof onze neus bloedt. Veel van mijn generatiegenoten denken echt dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat zij bovendien redelijk meegaan in de vaart der volkeren, omdat zij een tablet hebben waarop zij best een tweet kunnen plaatsen, Facebook kunnen bijhouden en hun mail kunnen ophalen.

Wat mij raakte in de column van Neelie Kroes is de opmerking “Klassikaal onderwijs  is niet voor iedereen een goede manier van leren”.  Waar ik enthousiast over werd, was het inzicht dat we ermee moeten ophouden onze kinderen bij te schaven zodat ze in het onderwijssysteem passen. Daar zit de kern van de uitdaging die voor ons ligt. Hoe hervormen wij het onderwijs zo, dat het uitdagend is voor leerlingen en hen meer ruimte geeft en kansen biedt hun eigen talenten optimaal te ontplooien.

Het gaat er niet om computers en tablets toe te voegen aan het onderwijs. Het gaat er om het onderwijs zo te hervormen dat het een antwoord biedt op de vragen die de nieuwe tijd aan ons stelt. Het wordt tijd dat wij fundamenteel anders gaan kijken naar onderwijs, omdat de tablet dat mogelijk maakt.

Er ontstaat straks een schaarste op de arbeidsmarkt in hoogwaardig technische beroepen en in de ICT. Als wij de omslag naar gepersonaliseerd onderwijs niet weten te maken en onze kinderen niet de omslag laten maken van kennis reproduceren naar kennis construeren, raakt Nederland als kennisland achterop. Dan zijn wij over 20 jaar het land waar hoogwaardige Chinese ontwerpen in grote fabrieken in elkaar worden gezet en waar we wanhopig proberen hun producten te kopiëren.

Wat nodig is om het tij te keren, is dat wij niet blijven proberen digitale geletterdheid toe te voegen aan het bestaande onderwijs, maar dat wij op een flink aantal locaties in het land nieuwe scholen starten die vanuit het niets die nieuwe vorm van onderwijs gaan inrichten, waarmee wel een antwoord wordt gegeven op de snel veranderende samenleving. De kennis en ervaring die in die scholen wordt opgedaan, is vervolgens goed te implementeren in de bestaande onderwijsstructuur.

Het is in mijn ogen de enige weg om meters te maken, omdat de voorzichtige vernieuwing binnen de bestaande structuren altijd stagneert in een teveel aan overleg en inspraak. Het risico is dan veel te groot dat het gezegde bewaarheid wordt: “Iedereen deed een plas en alles bleef zoals het was”.

Als het Neelie Kroes en andere gezaghebbende Nederlanders echt ernst is, breken ze een lans voor een budget waarmee er echt pilots kunnen starten waarin het onderwijs fundamenteel anders wordt aangeboden. De techniek is volop beschikbaar. Nu de wil nog om die optimaal te gaan inzetten.

 Gert Jan Kleinpaste

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie