profiel

Micha de Winter


Micha-de-Winter
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Over lef & leren: wankelmoed, kleerscheuren, adventskalenders en kastanjes hetkind.org/?p=60211

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Congres ‘BOOS! Aanpakken van probleemgedrag van kinderen’ in Ede

1 maart 2013

Micha-de-Winter

Op woensdag 20 maart vindt in Ede het congres BOOS! Aanpakken van probleemgedrag bij kinderen en jongeren plaats.  Boosheid is een maatschappelijk fenomeen. Door de nadruk op veiligheid in de samenleving wordt er de laatste jaren meer onderzoek gedaan naar boosheid, geweld en agressie. De aanpak van boosheid blijft echter vaak beperkt tot repressie. De vraag is of het ook anders kan. Deze congresdag zal in De Reehorst in Ede plaatshebben, met bijdragen van de professoren Micha de Winter, Bas Levering, Willem Koops en Jan Janssen. Ze is bedoeld voor alle agogische, aan school- of opvoeding gerelateerde professionals. Lees meer.

Wat speelt een rol bij boosheid? Het ene kind is van nature meer temperamentvol dan het andere kind. Dit heeft een groot verschil in uiten van boosheid tot gevolg. De omgeving van het kind speelt ook een rol bij boosheid: de agressie ontwikkelt zich verder of kan juist weer afnemen naarmate het kind ouder wordt. Het is zaak het kind te leren omgaan met de eigen agressie. Abnormaal, agressief gedrag van jongeren blijkt psychische en fysiologische oorzaken te hebben. Ook de culturele achtergrond kan een rol spelen.

De plenaire inleiders geven u een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke kennis. De subplenaire lezingen en deelsessies bieden u inzicht in actuele methoden en interventies om probleemgedrag effectief aan te pakken.

Bovendien geeft de opgedane kennis inzicht voor het dagelijks handelen in uw werk met kinderen en jongeren, de volgende thema’s komen o.a. aan bod:

Hoe signaleert u pestgedrag en pakt u dit aan?
Hoe leert u kinderen samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen?
Op welke wijze zorgt u voor orde en een veilig klimaat in de klas? 
Wat is de rol van ouder-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag?

Bij uw deelname ontvangt u gratis het boek BOOS! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling onder redactie van Willem Koops, Bas Levering en Micha de Winter, met medewerking van Madelon Pieper.

Over het programma (9.00 – 17.00 uur) lees u hier meer.
Aanmelden (kosten 269 euro, excl btw, inc. boek, lunch, consumpties en congresmaterialen) kunt u hier.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie