profiel

Reinier Bos


Reinier
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Waar vind je de moed om licht te laten schijnen op de lastige adventsvakjes met de duistere verhalen?’ hetkind.org/?p=60931

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Kaars van de natie: leraren hoeven alleen nog maar de fakkel aan te steken’

19 maart 2013

Reinier

Geplaatst in: Samenleving,

In Finland zijn de leerkrachten onafhankelijk en worden ze niet als een bezetene gecontroleerd. Toetsen mogen zelf ontwikkeld worden en hoeven niet van een eigen Cito afkomstig te zijn. Kynttilä kansakunnan – Kaars van de natie. Dat zijn leraren in Finland volgens een gezegde daar. Ze geven licht en kennis over op hun leerlingen. Reinier Bos kijkt beziet het Nederlandse onderwijslandschap en trekt conclusies. ‘Het broeit en smeult en er wordt overal in het land stevig tegen de kooltjes geblazen. We hoeven alleen de fakkel nog maar aan te steken.’

Onderzoek van tv-zender Eén Vandaag onder ruim 8000 scholieren laat zien dat zij graag zien dat meer digitale middelen in de les ingezet worden, door ICT-bekwame leraren. Het is voor hen belangrijk dat onze leraren goed kunnen uitleggen, humor in de les brengt en enthousiasme uitstraalt. Uiteraard is de ordehandhaving van belang en zien onze scholieren graag dat ze zelf actief worden betrokken bij de les. Onze leerlingen geven ook aan dat de docent grotendeels bepalend is voor ‘het leuk’ vinden van een vak. Een enthousiaste leraar maakt ook de leerling enthousiast.

Zo moeilijk moet dat toch niet zijn? Aan de vaardigheden en kennis van onze leerkrachten is via scholing best een hoop te doen. You Tube is geen magazine zoals sommige docenten denken, maar een onuitputtelijke bron van lesmogelijkheden. Op een goede PABO leren onze leraren hoe ze onze toekomst een stapje dichterbij brengen. Een overweging voor grotere schoolbesturen kán zijn dat er een eigen PABO is binnen het schoolbestuur. Het aanstormend educatief talent kan zo worden opgeleid binnen de filosofie van de eigen Stichting, uiteraard aan de landelijk gestelde (graag hoge) normen voldoende. Tijdens de stagebezoeken wordt extra scherp gelet op de cruciale kwaliteiten Didactiekoverdracht, Omgang met verschillen, Enthousiasme, Cocreatie, Humor, ICT-toepassing en Pedagogiek (DOECHIP). Ongetwijfeld laat ik voor jou ook belangrijke waarden liggen nu, maar met DOECHIP voldoe je aan de eisen van de overheid en maatschappij, aan wat de jeugd van ons wenst en sta je open voor een nieuwe vorm van onderwijsinrichting.

ISTP 2013 heeft het allemaal genoemd. We weten echt wel hoe we het willen. Op één of andere manier zijn Jet en Sander er nog niet aan toe. Zij geven aan volledig vertrouwen te hebben in de leraren om vervolgens te stellen dat een centrale eindtoets absoluut noodzakelijk is. VVD-kroonprins Sander wéét dat er hard gewerkt wordt aan de Vensters PO (met een véél ruimer blikveld dat alleen eindtoetsen), maar wil toch scoren met zijn oproep in Buitenhof voort te maken met transparantie van eindtoetsgegevens. Jet roept dat iedereen met een docent moet willen trouwen en weet dat ze de nullijn nog even vasthoudt en hardop vraagtekens zet bij de kwaliteiten van haar docenten. Met hun politiek scoren geven ze in ieder geval totaal geen blijk van vertrouwen af en dat is zorgwekkend. Zij laten daarmee ISTP2013 als een nachtkaars uitgaan.

Kynttilä kansakunnan – Kaars van de natie. Een nachtkaars brandt nog steeds en geeft licht en warmte. Niet zoveel meer, maar toch. Zullen we Jet en Sander uitnodigen met de nachtkaars weer  een fakkel te doen ontbranden? Ik zie het al voor me Edwin.

 Lees verder

Groet,
@ReinierBos

Reinier Bos en Edwin Borger – twee schoolleiders – schrijven elkaar regelmatig n.a.v. actuele onderwijsontwikkelingen. Op hun blog Zicht op wat mij drijft lees je meer conversaties. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie