profiel

Marcel van Herpen


Marcel van Herpen
Bekijk mijn profiel

Ellen Emonds


Ellen Emonds
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Vier jaar en ze had nu al het gevoel dat ze tekortschoot’ hetkind.org/?p=60202

Ongeveer 3 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Symposium bij Fontys in Den Bosch: ‘Pedagogische tact als antwoord’

19 maart 2013

Marcel van Herpen

Geplaatst in:

Hoe word je een tactvolle leraar, een leraar waarmee leerlingen willen werken, dus een effectieve leraar? Op dinsdagavond 9 april a.s. zal deze vraag centraal staan op de Fontys Pabo in Den Bosch. Deze bijeenkomst – aanvang 19.30 uur – is  bedoeld voor (aankomende) leraren en schoolleiders uit Den Bosch en omgeving, voor mensen die weten dat de relatie bepalend is voor de ontwikkeling en de prestaties van kinderen.  Het maakt deel uit van een serie symposia met als titel ‘Pedagogische Tact als antwoord’.  Op 14 maart vond de aftrap plaats op de Marnix Academie in Utrecht. Lees meer over 9 april a.s. en meld je (gratis) aan.

Het systeem kraakt in zijn voegen en het onderwijs klaagt. Er worden oplossingen bedacht. Nieuwe methodes, er is meer controle en competitie. Alles om de toekomst van onze maatschappij – onze welvaart en ieders welzijn – zeker te stellen. Toch blijven de problemen dezelfde en wordt algemeen ondergepresteerd.

Maar wat hieraan te doen?
En – vooral – waar vragen onze kinderen eigenlijk om?

Pedagogische tact brengt de kern van ons onderwijs onder de aandacht. In de relatie tussen leraar en leerling ligt de basis voor ontwikkeling en prestaties, voor motivatie en zelfvertrouwen, en voor het besef van verantwoordelijkheid – het fundament van onze samenleving. Daar waar leraren tactvol handelen, is er geen schooluitval, staan geen kinderen op de gang en is orde houden geen issue meer.

Op deze avond wordt het belang en de betekenis van pedagogische tact getoond. Een sleutelaspect is dat een leraar zijn eigen instrument is. Het leraarschap is meer dan (bepaalde competenties) hebben, het is vooral een kwestie van (met je hele persoon leraar) zijn. Handelend vanuit pedagogische vertrekpunten én met tact.

Wat dat is, wordt het best omschreven als: 

‘Op het goede moment de juiste dingen doen,
ook in de ogen van de leerling’

Lerarenopleidingen

Het boek, het begrip en de waarde van pedagogische tact zal in 2013 worden behandeld in maandelijkse symposia op lerarenopleidingen en Pabo’s. De Marnix Academie was op 14 februari de eerste plek waar een speciale avond over Pedagogische Tact is gehouden (zie foto).

Op het symposium in Den Bosch zullen naast Luc Stevens (wetenschappelijke onderbouwing) ook Marcel van Herpen (onderwijsspreker en verteller) en Ellen Emonds (Leraar van het Jaar 2012) een prominente rol spelen. Ellen volgde zelf het traject en is nu als docente verbonden aan het NIVOZ en aan het traject Pedagogische Tact.

Ook zullen docenten, studenten, lectoren van de betreffende lerarenopleidingen en Pabo’s hun perspectief op pedagogische tact inbrengen. Tot slot wordt een bekende Nederlander gevraagd om zijn verhaal, zijn onderwijservaringen, te delen.

 

 

Er staan drie vaste onderdelen op het programma:

  • Een introductie tot het begrip en het fenomeen.
  • Een verhaal van een leraar die vanuit pedagogische tact handelt
  • Een verhaal van een bekende Nederlander over onderwijs en zijn favoriete leraar

De locatie is Frans Fransenstraat 15. De toegang is gratis voor iedereen. Meld je wel aan vóór 6 april a.s. bij tact@nivoz.nl en/of j.vanravenstein@fontys.nl

Wacht niet te lang, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Data overige tact-avonden op lerarenopleidingen en Pabo’s.
30 mei: Bij HAN – Pabo Arnhem en lerarenopleiding.

Zie ook www.pedagogischetact.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie