profiel

Heleen de Bruijn


Heleen de Bruijn
Bekijk mijn profiel

twitter

Beschouwing voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 5: Ik alleen in de klas hetkind.org/?p=59545

Ongeveer een uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Tweede jaarcongres ‘Leve het jonge kind’ in Utrecht

23 maart 2013

Heleen de Bruijn

In de Jaarbeurs in Utrecht vindt op dinsdag 28 mei de tweede editie van het congres ‘Leve het jonge kind’ plaats. De snelle veranderingen bij instellingen voor het jonge kind (0-7 jaar) vragen om extra aandacht voor kwaliteit. Tegelijkertijd moet er voor worden gewaakt dat er van deze kinderen onmogelijke dingen worden gevraagd. Op het congres is er ruimte voor discussie tussen de verschillende stromingen en zienswijzen. 

Nergens ontmoet u meer collega’s dan op 28 mei in de Jaarbeurs in Utrecht! Na een succesvolle eerste editie met ruim 900 deelnemers in 2011, is er dit jaar het 2e Jaarcongres: Leve het jonge kind!

Op het 2e Jaarcongres: Leve het jonge kind! komt een breed palet aan thema’s, methoden, visies, projecten aan de orde. Het congres is vooral gericht op uitwisseling van kennis en de nieuwste inzichten over het jonge kind. Ook aan professionals werkzaam in kinderopvang is gedacht; er is een breed aanbod aan deelsessies gericht op pedagogisch medewerkers en leidsters van kinderopvangcentra.

Voor wie?

Leerkrachten onderbouw van basisscholen, Professionals uit kinderopvang, peuterspeelzaalwerkp, docenten van ROC’s en PABO’s en beleidsmensen en anderen die het jonge kind een warm hart toedragen

Deelname aan dit congres bedraagt €259,- excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten. Aanmelden kan hier, meer informatie vindt u hier

Aandacht voor het jonge kind neemt toe 

Jonge kinderen zijn lange tijd buiten het zichtveld van het beleid gevallen. Kinderen gaan naar het consultatiebureau, naar de peuterspeelzaal, naar opvang en vanaf vier jaar mogen ze naar de basisschool. De laatste tien jaar is rondom jonge kind opeens veel te doen en ook dit  nieuwe kabinet heeft opvattingen. In het regeerakkoord van 2010 wordt aangegeven dat de mogelijkheid van drang en dwang voor VVE wordt verkend (voor kinderen met een grote taalachterstand), en dat een specialisatie voor het jonge kind op de PABO’s zal worden bevorderd. Nieuw is ook de aankondiging van de pilots voor 3-jarigen die het ministerie van OCW wil gaan uitvoeren.

Alle aandacht voor het jonge kind heeft ook andere effecten. Het betekent dat het onderwerp status krijgt. Iedereen weet dat er informeel statusverschillen zijn tussen onder en bovenbouw van de basisschool. En dat de er informeel ook weer verschillen zijn tussen basisschool en peuterspeelzaal en kinderopvang. Een goede, degelijke aanpak voor het jonge kind geeft de professionals een kans hun deskundigheid te tonen en een plaats te verwerven in de ontwikkeling van het kind.

Het kind centraal

Er zijn ook mensen die zich zorgen maken over deze inspanningen van de overheid, met name over de toets-, meet- en ‘prestatiecultuur’. Hoewel het uitgangspunt is dat kinderen leren door te spelen, sluipen er soms ook educatieve (of schoolse) elementen in de aanpak, soms ook door een onjuiste toepassing van de materialen. Pedagogen waarschuwen voor een te grote nadruk op educatie en leren. Geef het kind de ruimte om in zijn eigen tempo en spelenderwijs zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van kinderen gaat soms grillig en veel veronderstelde achterstanden trekken zo rond het zesde levensjaar bij. Er zijn ook zorgen over maatregelen die eerder lijken te zijn ingegeven door kostenbeheersing en bezuinigingen, dan pedagogische argumenten.

Ook ouders stellen steeds meer eisen aan hun kind; Pedagogiek en opvoeding worden steeds meer risicomijdend en gericht op de kansen en prestaties van kinderen.

Wat is normaal?

Afwijking van de ongeschreven norm lijkt steeds minder te worden toegestaan, waardoor het lijkt of steeds meer kinderen ‘iets’ hebben. Verwijzing naar een deskundige ligt dan al snel voor de hand. Kennis van de natuurlijke ontwikkeling en de neurobiologische kant zou hierin al veel kunnen helpen.

Het 2e Jaarcongres: Leve het jonge kind! biedt een gevarieerd programma met plenaire inleidingen en dertig deelsessies.

•  In samenwerking met Sardes, de redactie van Pedagogiek in Praktijk en de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO

•  Met deskundige sprekers

•  Deelsessies met betrekking tot zes verschillende werkvelden

•  Met een rijke informatiemarkt voor nóg meer inspiratie

Kijk hier voor meer informatie

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie