profiel

Reinier Bos


Reinier
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

"De deugd is een houding die 't midden weet te treffen. Vriendelijkheid zit tussen allemansvriend en kat-uit-de-boomkijkerigheid." #rolmodel

Ongeveer 5 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Vijf jaar na rapportage Dijsselbloem: ‘Wie maakt er tijd voor onderwijs?’

29 maart 2013

Reinier

Reinier Bos haalt de rapportage ‘Tijd voor Onderwijs’ van de commissie Dijsselbloem uit 2008 erbij. ‘Een goed en helder rapport met scherpe bevindingen over ons onderwijsstelsel’. Maar stel jezelf nu de vraag wat er met deze statements de afgelopen vijf jaar is gedaan? Als schoolleider komt hij tot de volgende conclusie: ‘het onderwijsveld – de leraren en de schoolleiders – verdient een groot compliment. We máken tijd voor onderwijs. Ondanks de politiek.’

De commissie Dijsselbloem stelt in haar rapportage ‘Tijd voor onderwijs’ van 13-02-2008 ook:

– De overheid heeft kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig verwaarloosd
– Politiek trad in vrijheid van scholen
– Analyse van problemen schoot tekort
– Grote risico’s genomen met kwetsbare leerlingen
– Verantwoordelijke bewindslieden vertoonden een tunnelvisie
– Politiek draagvlak belangrijker dan draagvlak in onderwijs
– Docenten, ouders en leerlingen onvoldoende gehoord in ‘onderwijspolder’
– Veel beleidskeuzen werden bepaald door het financiële kader
– Paralelle ingrijpende veranderingen doorkruisten de vernieuwing
– Didactische vernieuwingen werden als verplicht ervaren
– Forse aanpassing in regelgeving achteraf
– De effecten van de onderwijsvernieuwingen op de onderwijsresulaten lopen uiteen
– Te veel waarde gehecht aan goede positie Nederland op de internationale ranglijsten
– Wetenschappelijke onderbouwing ‘nieuwe leren’ ontbreekt grotendeels
– De wijze van invoering ‘nieuwe leren’ risicovol

Een goed en helder rapport met scherpe bevindingen over ons onderwijsstelsel. Bijzonder interessant is het om eens de rust te nemen bij elk van de punten die ik hierboven opsom. Stel je zelf daarbij eens de vraag wat er met deze statements de afgelopen 5 jaar is gedaan. Doe het eens: neem de rust er nog eens naar te kijken en stel jezelf die vraag…

… klaar?

Dan heb je nu al rustiger nagedacht dan de lentekriebels die Sander Dekker, Jet Bussemaker, maar ook hun voorgangers Van Bijsterveldt en Zijlstra hebben gevoeld bij het lezen van dit Dijsselbloemrapport. Ongeduldig en trappelend van ambitie bij de start van hun politieke carrières hebben ze direct een aantal aanbevelingen ter hand genomen:

 Verplichte begin- en eindtoets
– Schoolexamen en centraal examen beide met goed gevolg afleggen
– Heldere omschrijving onderwijsdoelen via leerstandaarden en canonisering,
– Nationale Monitor van het onderwijs
– Herijking definitie onderwijstijd en bekostiging

Bijna willekeurig is men te werk gegaan zou je denken. Maar als  je goed leest in de lijst van aanbevelingen, dan zie je dat gestart is met de items waarmee politiek gescoord kan worden.
Aanbevelingen als:

 de overheid gaat over ‘het wat’; het onderwijs gaat over ‘het hoe’

– meer dwarsverbanden in gedifferentieerd stelsel en mogelijkheid tot stapelen

– rol van inspectie opnieuw bezien

worden vooralsnog als hete aardappels gezien die maar even moeten afkoelen of doorgeschoven moeten worden. Quick fixes prefereren boven het echte debat bij TIJD VOOR ONDERWIJS.

Lees verder

Reinier Bos is schoolleider op de dr. A. van Voorthuisenschool in Haarlem (SO/VSO-cluster 3 -school). Met Edwin Borger – een tweede schoolleider – blogt hij over actuele onderwijszaken en ervaringen.  Op de website Zicht op wat mij drijft lees je meer conversaties.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie