profiel

Jacquellne Boerefijn


jacquelline
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Zeker weten wat te doen, in alle situaties, is een illusie’ hetkind.org/?p=50746

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Maakt fietsen onze jeugd tot de gelukkigste van de wereld?

20 april 2013

jacquelline

Geplaatst in: Samenleving,

UNICEF kwam vorige week met een rapport, waarin de Nederlandse jeugd het gelukkigste bleek van de 29 rijkste OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In eerdere rapportages uit 2003 en 2007 stond de Nederlandse jeugd ook bovenaan. Jacqueline Boerefijn zet de score in perspectief en doet een handreiking. ‘Een bijzonder simpele manier om onze jeugd gelukkig te houden, is om te blijven zorgen voor de fietsbaarheid van ons land. De autonomie die Nederlandse tieners hierdoor hebben, is groot in vergelijking met alle ons omringende landen.’ Maakt fietsen onze jeugd tot de gelukkigste van de wereld?

Gemiddeld genomen zijn de Nederlandse kinderen het gelukkigst, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen ongelukkige kinderen zijn. Het rapport bestaat uit een droge verzameling ranglijsten over armoede, gezondheid, veiligheid, onderwijs, (risicovol) gedrag, huisvesting en omgeving. Er wordt steeds een korte toelichting gegeven op de cijfers. Soms wordt er toegelicht hoe iets komt, bijvoorbeeld dat Finse kinderen pas op zevenjarige leeftijd naar school moeten, en toch zo goed presteren.

Hoe komt het dat het zo goed gaat met onze jeugd?

Om te begrijpen hoe het komt dat het zo goed gaat met onze jeugd, moet je wat verder graven. In onderliggende HBSC (Health Behaviour in School Children) rapporten komen bijvoorbeeld de volgende zaken naar voren:

De thuissituatie:
Meer dan 85% van de Nederlandse kinderen (van 11, 13 en 15 jaar oud)  zeggen elke dag te ontbijten (vergelijk met 50% in de VS). Hierbij is het eten zelf wellicht niet het belangrijkste, maar meer het sociale fenomeen. De gewoonte om de dag samen te beginnen, is vermoedelijk goed voor het kindergeluk.

Nederlandse kinderen zeggen veel steun van ouders ervaren, vooral van moeders, maar ook vaders doen het in vergelijking met de andere landen prima. Nederlandse vrouwen werken het minst fulltime (40%), moeders van jonge kinderen nog minder. Veel vrouwen zijn kennelijk liever bij hun jonge kinderen dan dat ze geld gaan verdienen, en kunnen zich dit permitteren.

School:
Nederlandse kinderen vinden school erg leuk, vooral de 11-jarigen (van 11, 13 en 15 jaar oude onderzochte groepen). Daarna wordt het langzaam minder leuk. Kinderen voelen weinig druk van school, zowel de jongens als de meisjes. Dat de sfeer misschien niet erg ambitieus is, vinden de kinderen zelf helemaal niet erg. Nederlandse kinderen vinden klasgenoten aardig en behulpzaam. Op pesten scoren we laag, bij de laagste 10 van de OESO-landen. Dit kan een van de redenen zijn dat antipest-programma’s uit het buitenland hier niet helpen; onze pestscore is immers al laag.

Gezond gedrag:
In 2003 waren de Nederlandse jongeren nog de zuipschuiten van Europa. Toen had de helft van de 11-jarigen al het eerste glas alcohol gedronken. Voorlichting richting ouders heeft kennelijk geholpen, want nu drinkt de jeugd internationaal vergeleken weinig.

Op de vraag over lichaamsbeweging antwoordde van de Nederlandse jeugd slechts 20% met ”Ja, ik beweeg dagelijks minstens één uur matig tot zwaar”, in de OESO-middenmoot. Slechts 8% van onze jeugd heeft overgewicht (het laagste van alle OESO landen), en ik vraag me af of onze kinderen bij deze vraag  vergeten zijn te melden dat ze elke dag ook fietsen. Bijna alle 13- en 15-jarigen fietsen dagelijks meerdere kilometers naar school, en dit is zo gewoon, dat het ze wellicht nauwelijks aan sport doet denken.

Verdere verklaringen:

Verdere verklaringen, die niet uit deze rapportages blijken, maar door professor Ruut Veenhoven worden gegeven: Ouders zijn ook tamelijk gelukkig, het aantal ongewenste kinderen is in Nederland erg laag.

Wat kunnen we doen om het geluksniveau van onze kinderen te verhogen of hoog te houden?

Er zijn verschillende manieren waarop we het geluksniveau van onze kinderen kunnen beïnvloeden. Ik schreef er al lessen over (www.lesseningeluk.nl) en boeken voor ouders Opvoeden tot Geluk, help je tiener puberen (http://www.bol.com/nl/p/opvoeden-tot-geluk/9200000002308552/) en beleidsmakers Sturen op geluk (http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=30049), en schrijf nu een boek voor docenten.

De fiets:

Een bijzonder simpele manier om onze jeugd gelukkig te houden, is om te blijven zorgen voor de fietsbaarheid van ons land. Vrijwel alle Nederlandse kinderen kunnen zich tamelijk vrij op de fiets verplaatsen, naar school, maar ook naar vrienden, sportclub, zwembad, bioscoop etc. De autonomie die Nederlandse tieners hierdoor hebben, is groot in vergelijking met alle ons omringende landen.

Deze week was er een discussie gaande is over het afnemende aantal kinderen wat een fietsexamen doet. Verkeersles, en met name het fietsexamen voor 10-11 jarigen is typisch Nederlands. De afname was vooral in de grote steden en ‘t Gooi. José de Jong van het VVN (Veilig Verkeer Nederland) verklaarde ‘Soms hebben kinderen in de stad geen fiets. Maar soms worden ze uit gewoonte met de auto naar school gebracht’.

Een schooldirecteur reageerde met dat dit nauwelijks veranderd is, maar dat het organiseren van een fietsexamen voor scholen steeds lastiger wordt. Inzet van extra agenten en heel veel vrijwilligers is nodig, en dat is steeds moeilijker te organiseren.

Bekommer jij je over het welbevinden van onze jeugd? Een van de simpelste dingen die je kunt bijdragen: Houd rekening met jonge fietsers en meld je aan als vrijwilliger bij het fietsexamen.

http://www.unicef-irc.org/publications/683

Geen recente versie, maar hier kun je wel zien hoe dergelijk onderzoek gaat.

 Jacqueline Boerefijn is afgestudeerd als ‘Master of Applied Positive Psychology’ aan de University of East London. Ze is oprichtster van de Stichting Lessen in Geluk en initiatiefneemster van Positief Onderwijs .

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie