profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Vier jaar en ze had nu al het gevoel dat ze tekortschoot’ hetkind.org/?p=60202

Ongeveer 10 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Drie beloften om duidelijk te maken dat kinderen allesbehalve aan hun lot worden overgelaten’

23 april 2013

Gert Jan Kleinpaste

Gert Jan Kleinpaste ziet een beweging ontstaan van instanties en personen die de Steve JobsSchool afschilderen als een school waar kinderen ‘het zelf maar met hun iPad’ moeten uitzoeken. ‘BON schetste zelfs recent het beeld van een kind dat het op deze school compleet zonder juf (of meester) moet stellen.’  Als kwartiermaker in Breda komt Kleinpaste met ‘drie beloften’ waaruit blijkt dat kinderen allesbehalve aan hun lot worden overgelaten. ‘Wij hebben ‘ander onderwijs’ voor ogen en de iPad maakt dat mogelijk. Niet de klas centraal, maar ieder kind dat bezig is met zijn of haar ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren. Dat vraagt veel van leerkrachten, maar geeft die leerkrachten ook veel professionele ruimte.’ Hij legt het in deze bijdrage nog eens uit.

Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen. Huilend, huilend, helemaal alleen’ was zo ongeveer het eerste wat door mij heen schoot toen ik op de website van Beter Onderwijs Nederland las dat op de Steve JobsScholen de kinderen straks treurig in een hoekje op hun iPad zitten te turen. Een iPad die de juf (of meester) vervangt.’

In één van mijn eerste presentaties over het onderwijs op een Steve JobsSchool gebruikte ik een bekend citaat van Mahatma Ghandi:

“First they ignore you,
then they laugh at you,
then they fight you
and then you win”

De laatste weken zeg ik er steeds bij, dat we in fase drie zijn beland. “They fight us”. De Telegraaf klopte het incidentje op dat ging over een aantal ouders in Sneek die ‘hun schooltje’ liever niet zien transformeren in een Steve JobsSchool. De PO-raad uitte zich ook wat bezorgd op hun website. Uiteraard spande Beter Onderwijs Nederland (BON) de kroon:

“De SteveJobs scholen zijn een initiatief van Maurice de Hond: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd, erg modern genoteerd als O4NT (wow, wie is er op dat flitsende idee gekomen). Allemaal met steun van bijvoorbeeld Vodafone als ouders geen iPad kunnen betalen. Zomaar belangeloos het onderwijs steunen. Een mooi initiatief van Vodafone. Maatschappelijk verantwoord de juf vervangen door de iPad”.

BON schetst het beeld van een kind dat het compleet zonder juf (of meester) moet stellen. Na BON was er ook Renée Braams die in een column in De Volkskrant een wat éénzijdig beeld schetste en op internet circuleert een grappig plaatje dat een iPad vergelijkt met een juf en waaraan de conclusie kan worden geplakt dat een kind met die juf toch echt beter af is. Het weblog van Onderwijskunde Utrecht, afdeling Educatie meldde: “Help, mijn kind moet naar een Steve JobsSchool” en zelfs Sigmund (Peter de Wit/Volkskrant) liet zich niet onbetuigd.

Toen ik de tweet plaatste: “Bij ons zit uw kind straks treurig in een hoekje op een iPad te turen zonder leerkracht. Dat beeld is wat @BestuurBon u graag wil doen geloven”, werd alleen de eerste zin geretweet.

Er tekent zich een beeld af van instanties en personen die de Steve JobsSchool graag afschilderen als een school waar kinderen het zelf maar met hun iPad moeten uitzoeken. Nu ben ik er van overtuigd, dat kinderen heel veel zelf kunnen;  zeker met een iPad. Wij laten hen echter op een Steve JobsSchool niet aan hun lot over. De eerste drie beloften aan het kind, die op de website van o4nt staan, luiden:

  • We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren
  • We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren
  • We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.

Op de fysieke en de virtuele school staan leerkrachten klaar om de kinderen optimaal te ondersteunen bij het leren. Dat leren gebeurt ook niet louter op een iPad. In de fysieke school komen ook andere aspecten van het onderwijs, vooral gebaseerd op de 21st century skills, uitgebreid aan bod.

Wij zijn op de Steve JobsSchool niet bezig een iPad toe te voegen aan het onderwijs.  Wij hebben ‘ander onderwijs’ voor ogen en de iPad maakt dat mogelijk. Ons onderwijs gaat uit van het unieke talent van ieder kind en biedt gepersonaliseerd onderwijs aan. Niet de klas staat centraal, maar ieder kind dat bezig is met zijn of haar ontwikkeling.

Dat vraagt veel van leerkrachten, maar geeft die leerkrachten ook veel professionele ruimte. Ons doel is kinderen goed voor te bereiden op de wereld van morgen. Wij willen dat ieder kind dat over pakweg vijftien jaar de samenleving in stapt en de arbeidsmarkt betreedt daar zijn of haar draai vindt. Dat het in staat is zich dan soepel en effectief aan te passen aan de voortdurend veranderende wereld en aan de vragen die de samenleving aan het individu stelt. Om dat te bereiken is er juist veel interactie met leerkrachten en zullen die leerkrachten het kind steeds uitdagen en stimuleren in een leeromgeving die een breder aanbod biedt dan veel scholen op dit moment realiseren.

Wat ik sterk merk is dat heel veel leerkrachten graag het roer omgooien. Zij willen vernieuwend onderwijs, maar lopen vast in de stroperigheid van de systemen waarin alle scholen vast lijken te zitten. Maar verandering begint van onderaf. Door iemand in het systeem die op staat en het anders gaat doen. Het belangrijke punt is, dat wij er met elkaar voor zorgen dat die leerkrachten die opstaan en het anders gaan doen zich niet alleen voelen. Dat wij hen laten weten dat niet alleen in Sneek, maar ook in Utrecht, Enschede,  Breda, Apeldoorn, Almere, Amsterdam en Heerhugowaard mensen opstaan die het anders gaan doen. Dat wij die krachten bundelen.

Dat laatste is de grote waarde van Claire Boonstra en haar ‘Operation Education’ en het ‘Festival of Solutions’ dat op 24 april 2013 – morgenmiddag – in Driebergen plaats zal vinden. Natuurlijk ben ik daar ook. Want de Steve JobsSchool is één van de oplossingen voor het onderwijs van morgen. Ook na die dag blijf ik mij overal inzetten om deze visie op onderwijs uit te dragen. Dat doe ik binnenkort bij studenten van Avans Pabo en bij iedereen die graag volledig geïnformeerd wil worden over het onderwijs, zoals wij dat vormgeven. Ik kom desgevraagd graag aan ouders, leerkrachten en iedereen die daarin geïnteresseerd is vertellen waarom het onderwijs nu massaal het roer om zou moeten gooien.

“Sta op zigeunermeisje en droog je tranen af. Kies een kindje uit de kring met wie je dansen mag”.
Ook met de spelletjes en het bewegingsonderwijs komt het helemaal goed.      

Gertjan Kleinpaste is kwartiermaker van de Steve JobsSchool Breda, lid van het landelijk bestuur van GroenLinks en vooral betrokken bij onderwijsvernieuwing. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie