profiel

Paul Verhaeghe


Paul Verhaeghe
Bekijk mijn profiel

Paul Frissen


Paul Frissen
Bekijk mijn profiel

Joseph Kessels


Joseph-Kessels
Bekijk mijn profiel

Gert Biesta


Gert-Biesta
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 32 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Paul Verhaeghe bijt na de zomer spits af in nieuwe serie inspirerende onderwijsavonden

26 april 2013

Paul Verhaeghe

Geplaatst in: Legitimering

Ruim voor de laatste onderwijsavond op 13 juni in Driebergen, zijn de eerste sprekers voor de onderwijsavonden in het komende schooljaar gecontracteerd. Op donderdagavond 12 september zal de Belgische psycholoog Paul Verhaeghe het spits afbijten in theater Maitland van een inspirerende serie van zeven lezingen. We kunnen nog vier namen met bijbehorende data vrijgeven. De verwachting is dat er vóór de zomervakantie nog twee sprekers aan deze lijst worden toegevoegd.   Lees verder. Suggesties zijn welkom via redactie@hetkind.org 

Deelname aan de onderwijsavonden in Driebergen kan door tijdig een entreebewijs te kopen. Voor 30 euro ben u erbij. De prijs voor een passe-partout bedraagt 175 euro. Komt u met acht mensen of meer, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift, jetty@nivoz.nl 

Vanaf medio juni gaan de kaarten in de verkoop. Er kunnen per avond 300 mensen in Maitland terecht. Dat is het afgelopen jaar een paar keer voorgenomen, dus wees er tijdig bij.

Een overzicht van de voorlopige sprekers en data:

12 september Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe (1955) is van opleiding klinisch psycholoog, van vorming psychoanalyticus. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan de universiteit van Gent. Als wetenschappelijk auteur heeft hij een aantal bestsellers achter zijn naam staan. Ook zijn lezingen trekken een groot publiek.

In zijn laatste boek ‘Identiteit’  dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de het veranderlijke ik-gevoel. De kern van het nieuwe ik-gevoel draait om drie problemen: veranderingen in identeitsvorming, in normen en waarden en de consequenties van het neoliberalisme. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft, zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit, de liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.

14 november Paul Frissen

Paul Frissen (1955) is hoogleraar Bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg (UvT). Hij is ook Decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en lid van het adviesorgaan Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Frissen houdt zich bezig met analyses van de moderne staat. Hij neemt afscheid van de verouderde beschouwing van de staat als centraal sturend orgaan. Hij uit zich sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis vooral ook de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur. In zijn boek De staat van verschil (2007) bekritiseert hij het gecentraliseerde gelijkheidsdenken. In zijn meest recente boek ‘Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek’ (2010) betoogt hij dat politieke elites over bijzondere deugden moeten beschikken, omdat het gevaar van de staat – het monopolie op geweld – verplichtingen schept.

16 januari  Joseph Kessels

Joseph Kessels is hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de Open Universiteit en werkzaam bij LOOK – Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (voorheen het Ruud de Moor Centrum). Hij is sinds 2000 ook als hoogleraar Human Resource Development, verbonden aan de Universiteit Twente. In de periode 1995 – 2000 werkte hij aan een vergelijkbare leeropdracht aan de Universiteit Leiden. Een aantal jaren vervulde hij de functie van Dean van TSM Business School. In 1993 promoveerde hij cum laude op een onderzoek naar het ontwerpen van succesvolle opleidingsprogramma’s.

Samen met Cora Smit startte hij in 1977 Kessels & Smit, The Learning Company, dat in de afgelopen dertig jaar uitgroeide tot een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar het onderzoek en ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie en de ontwikkeling van sociaal kapitaal. Hij verzorgde tal van wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties op deze terreinen. De Nederlandse Vereniging van HRD-professionals (NVO2) verleende hem de eerste Opleidingsonderscheiding. Van de Twentse studenten kreeg hij in 2000 de Universitaire Onderwijsprijs.

13 februari      Monique Volman

Monique Volman (1962) is  hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij onder andere verantwoordelijk is voor de bachelor- en masteropleiding Onderwijskunde. Daarnaast is ze voorzitter van de adviesraad PO-Raad. In haar oratie in 2011 waarschuwt Monique Volman voor de keerzijden van het accent op individueel presteren. Dit kan bij jongeren leiden tot een gebrek aan betrokkenheid bij de samenleving; voor sommigen door een eenzijdige focus op het eigen succes, voor anderen doordat ze al jong ervaren onderaan de ladder te staan. Ook ‘jongeren betrekken bij de samenleving’ is echter een taak van scholen. Onderwijskundig onderzoek naar schooluitval en motivatieproblematiek heeft veel kennis opgeleverd over manieren om betrokkenheid van leerlingen bij school en bij het leerproces te bevorderen.

13 maart         Kees van der Wolf

Kees van der Wolf is pedagoog en onderwijskundige. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Suriname. Ook was hij hoofddocent aan de Hogeschool van Amsterdam en lectoraan de Hogeschool Utrecht (Faculteit Educatie).

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie