profiel

Reinier Bos


Reinier
Bekijk mijn profiel

twitter

Een onderwijsconcept waarbij leraren op een bepaalde manier 'in de wereld zijn' . Inspiratie vooraf aan de Masterclass op 5 april in Leiden. Welke plek heeft verwondering in het curriculum? En hoeveel ruimte is er voor een onderbreking van het lesrooster? linkedin.com/pulse/een-onde…

Ongeveer 4 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via Twitter Web Client

facebook
Inhuldigingstoespraak koning, maar dán vanuit perspectief onderwijs

8 mei 2013

Reinier

Schoolleider Reinier Bos stelt zichzelf de vraag waar het woord ‘onderwijs’ in de toespraak van de koning had kunnen staan. Wat had hij gezegd als dit thema centraal stond? Een inhuldiging, maar dan anders. ‘Alle teamleden in een school hebben hun bijdrage te leveren aan het onderlinge en wederzijdse vertrouwen. Zó wordt de schoolcultuur onderhouden.’

Onze nieuwe koning nam een paar interessante onderwerpen bij de hand tijdens zijn inhuldigingstoespraak. Vertrouwen, verbinding, talentgerichtheid en vereniging. Boeiend. Helemaal als je onderwijs leest daar waar hij wat anders zei. Zijn toespraak vanuit dat perspectief:

Onderwijs is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van leerlingen in hun leerkrachten. Leerkrachten die zich aan hun ontwikkelingstaak gebonden weten en perspectieven bieden. Maar ook vertrouwen van de leerkrachten in hun leerlingen. Leerlingen die zich medeverantwoordelijk weten voor de klas waarin ze zitten en opkomen voor elkaar. Alle teamleden in een school hebben hun bijdrage te leveren aan het onderlinge en wederzijdse vertrouwen. Zó wordt de schoolcultuur onderhouden.

Iedere leerkracht geeft een eigen invulling aan het ambt. De leerkracht is een andere persoon in een andere tijd. Het leraarschap is dus niet statisch. Binnen de wetgeving kan het zich steeds aanpassen aan veranderde omstandigheden. Die ruimte hebben we en wordt ons ook geboden.

Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als school. Als klas. Als vrienden in de groep. Als leerling. En als kinderen van deze aarde, die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in samenwerking met anderen zijn op te lossen.

Eenheid èn verscheidenheid. Eigenheid èn aanpassingsvermogen. Besef van de waarde van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. Die kenmerken maken ons tot wie we zijn.

De drang om grenzen te verkennen en liefst te verleggen, brengt ons ver. De talenten die we hebben staan daarvoor symbool. Zij vervullen hier, vandaag, een rol en zijn tegelijkertijd een levend bewijs van waartoe wij in staat zijn.

Achter de leerling als individu staan honderdduizenden anderen die zich op hun eigen manier onderscheiden. Ook hun inzet is onmisbaar. De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen, met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden.

Lees verder

Reinier Bos is schoolleider op de dr. A. van Voorthuisenschool in Haarlem (SO/VSO-cluster 3 -school). Met Edwin Borger – een tweede schoolleider – blogt hij over actuele onderwijszaken en ervaringen.  Op de website Zicht op wat mij drijft lees je meer conversaties.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie