profiel

Marcel Kesselring


marcelkesselring
Bekijk mijn profiel

twitter

Professionaliteit van de leraar onder druk (maar héél veel gaat gewoon goed!) hetkind.org/?p=64531

Ongeveer 11 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Daar sta je dan, als ouder, om weer uit te leggen dat jouw kind anders is’

13 mei 2013

marcelkesselring

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Zij zijn vanaf dat moment verplicht leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan te bieden.  Marcel Kesselring denkt terug aan Ellen Emonds en de woorden die zij sprak tijdens het Festival of Solutions. ‘Ik heb maar één regel in mijn klas: we sluiten niemand buiten.’ Het inspireerde hem tot het schijven van een eigen blog, vanuit persoonlijke ervaring. ‘Daar sta je dan…’   

Daar sta je dan…als VWO3 leerling,
met PDD-NOS label, met leerling gebonden budget en problematiek rond fijne motoriek. Schrijven kost je veel energie, kost veel tijd en levert frustratie op. Soms kan je jouw eigen handschrift zelfs niet lezen. Je voelt je onbegrepen door anderen. Medeleerlingen begrijpen je niet en pesten je af en toe.

Daar sta je dan…als ouder,
slim kind met een label en ieder schooljaar weer uitleggen aan leerkrachten en docenten dat je kind anders is. Soms gaat het heel goed en soms loop je weer tegen een muur aan. Je voelt je vaak onbegrepen door anderen.

Door de regen en de wind

Zal ik naast je blijven staan

Ik bescherm je tegen alles wat komt

Ik zal waken als jij slaapt

Ik behoed je voor de storm

Hou je veilig zo lang als ik leef

Vanaf de brugklas werkt de leerling al met een laptop, doet zijn ook zijn toetsen. En dan….vormt dit in VWO3 een probleem met de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Leerling moet nu toetsen wiskunde en scheikunde schrijven, hetgeen hem erg veel moeite kost. Hij komt in tijdnood en krijgt de toetsen niet binnen de tijd af, tevens worden er dingen fout gerekend door de onleesbaarheid.

School geeft hem 10 minuten extra tijd, maar ook dit is voor hem niet haalbaar. Leerling wil door met profielkeuze natuur techniek, maar dit wordt hem afgeraden, omdat hij de toetsen niet binnen de tijd afkrijgt. Leerling dreigt nu teruggezet te worden naar havo 4, omdat handschrift onleesbaar is en hij de opdrachten niet binnen de tijd afkrijgt.

Lees verder op het blog van Marcel Kesselring.

Marcel Kesselring is anno 2016  docent online communicatie (AVANS, opleiding communicatie), kwartiermaker online communities en oprichter van COschool.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie